Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / ld soszt ballag s a Refiben
[*~ alt *]

ld soszt ballag s a Refiben

ld soddal megy nk- hangzott a dics ret a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium folyos in az elm lt napokban a ballag k ajk r l. Az ld s pedig gy oszt dott, hogy szorz dott, legal bb 56 fel , hiszen ennyien vettek b cs t a gimn ziumi vekt l.

A L ncos templomban szombaton d lel tt 10 rakor kezd d tt az istentisztelet, melyen Kir ly Lajos a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese hirdetett Ig t M zes Negyedik K nyve 6. r sz nek 24-t l 26-ig terjed versei alapj n: ” ldjon meg t ged az Asr, s rizzen meg t ged! Ragyogtassa r d orc j t az Asr, s k ny r lj n rajtad! Ford tsa fel d orc j t az Asr, s adjon neked b kess get!” Az roni ld s s Isten b rmelyik ld sa gy gy t lehet kr zisek idej n, hiszen nemcsak r m k jellemzik let nket. let nkben sokszor egyszerre van ott az r m s a b nat, s ezt szre kell venni! Isten v ld sa olyan, mint az desanya gyermek t nyugtat , fel hajol arca. Ne feledj k, Isten csod latosnak tart minket s szeret. J zus Krisztus ld st oszt karja v r benneteket letetek minden szakasz n! – mondta az esperes.

Erdei- rva Istv n iskolalelk sz vette t az igehirdet st megk sz nve az ir ny t st, majd Tolnay Istv n nagyk rolyi- s Gell n S ndor nagyb nyai esperes igei k sz nt kben buzd tott a talpon marad sra s a vigy z sra, vatoss gra. Gnandt Zolt n f tanfel gyel -helyettes besz d ben kiemelte, hogy az Asr h z ban ballagni kiv lts g, majd Magyar L r nd parlamenti k pvisel a szeretet rt k t aj nlotta mindenek felett. A besz dek k z tt Indulj el egy ton! c mmel – sz lt M ty s Erika tan rn felk sz t s ben egy n pdal ssze ll t s.

Szil gyi va huszadik ballag son elmondott igazgat i besz d ben gy sz lt a di kokhoz: “Ez a nap r latok sz l, ma rtetek gy lt nk egybe, hogy a szeretet l l nc t fonjuk k r tek, hogy rezz tek, veletek vagyunk, mellettetek llunk, hogy tan i legy nk letetek egyik kit ntetett pillanat nak, k z piskolai tanulm nyaitok jelk pes lez r s nak… Egy szellemileg gyarapod k z ss g er s identit ssal, szil rd s eg szs ges nemzettudattal b r. Ez a k z ss g ismeri s tiszteli m ltj t, t rt nelm t, k z s kult rkincs t polja. Tagjai igyekeznek hasznos s p t alkot i lenni a nemzetnek, s azon dolgozni, hogy a magyars g min l nagyobb megbecs lts gnek rvendjen a vil gban. Ehhez a magatok m dj n nektek is hozz kell j rulnotok!” – sz lt a figyelmeztet ld s.

Erdei- rva Istv n iskolalelk sz besz d t k vet en az nnep lyes z szl tad s k vetkezett, k zben besz det mondott az tad k nev ben Ary Dalma, XII.C oszt lyos- s az tvev k nev ben Tordai Anna XI. C oszt lyos tanul . A m sodik n pdal ssze ll t st Kiss Emese s Farkas Annabella nek vel gy ny rk dtetett, majd besz det mondott G ti G bor XII. B oszt lyos tanul is. Verset hangzott m g Katona R ka XI. C oszt lyos tanul k zrem k d s ben, aki Dsida Jen : Te harangozol c m vers t adta el . Az egyh zi diplom k tad sa ut n Itt van sz vem c mmel nek zend lt, amit el adtak a k vetkez XII. oszt lyos di kok: Bucsi Krisztina, Balogh Alexandra, Tarsoly B borka, Kov cs Ad l, Csata P ter s Fogarasi Beni min. Verset mondott m g Szil gyi Orsolya XI.B oszt lyos tanul , aki We res S ndor: Ha k rdik, ki vagy, te ezt mondod c m vers t mondta el. A ballag nneps g z r sa fel k zeledve a d j tad s k vetkezett, a v gz s di kokat oszt lyf n keik (Dorner Andrea, Loncs k Julianna s Sz kely T nde) m ltatt k. Az vfolyamels holtversenyben Csat ri Leila s Ary Dalma lett, mindketten 9, 94-es tlaggal. ket 9,88-a Kov cs Ad l k vette.

Az ld sokban gazdag nneps g a himnusz el nekl s vel, s a rokonokkal-bar tokkal-ismer s kkel val tal lkoz sokkal rt v get. Isten ldja a reform ci v ben ballag kat!

Szóljon hozzá