Al zatra alapoz alakul k zgy l s

Megkezdheti m sodik mand tum t Cs ry Istv n p sp k s csapata, megtartotta alakul k zgy l s t a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let. Kilenc lelkip sztort szenteltek fel, melynek t bb mint fele Szatm r megyei k t d s .

P nteken d lel tt az lesd gy ny r , bar ts gos, reform tus templom ban az jra megv lasztott f p sztor hirdette az Asr szav t: “Az Asrban b zom. Hogy mondhatj tok lelkemnek: Menek lj a hegyre, mint a mad r! Mert me, a gonoszok fesz tik m r az jat, r illesztett k nyilukat a h rra, hogy a s t tb l az igaz sz v ekre l v ld zzenek. Ha az alapokat is lerombolj k, mit tehet az igaz? Az AsR ott van szent templom ban; az AsR tr nja a mennyben van. Szeme l tja, szem ld ke megvizsg lja az emberek fiait.” (Zsolt rok 11,1-4) Cs ry Istv n p sp k r a gy lekezetnek, de a fogadalmat tev egyh zi szolg knak is elmondta, hogy az al zat alapk v re p tsenek, ugyanakkor b zzanak abban az Istenben, akinek a szolg lat ra lltak.

Az igehirdet st k vet en Bara Lajos jonnan megv lasztott egyh zker leti f gondnok k sz nt szavai k vetkeztek, majd K nya Zsolt Attila a v laszt bizotts g (EVB) jelent s t tolm csolta. Az EVB jonnan ssze ll tott szab lyzata szerint ism t fogadalmat kellett tegyen minden tiszts gvisel , f ggetlen l att l, hogy az illet eddig is bet lt tte az adott tiszts get, gy a p sp k esk t tel t M di J zsef az Esperesek Koll gium nak eln ke vette fel, majd a t bbi megv lasztott, funkci t v llal is (k zt k a szatm ri egyh zmegy b l Jobb Domokos mint ifj s gi el ad tan csos s Tat r Mikl s mint aljegyz ) fogadalmat tett.

nnepi besz dek sora k vetkezett ezut n. Szem lyes hangv tel k sz nt t mondott Varga Attila lek sz n f gondnok, akire m lt n lehet b szke az egyh zker let, hiszen alkotm nyb r k nt szolg lja tov bb n p t. Luk cs J zsef volt vik rius nnepi gondolatai ut n k z leti szem lyis gek is megosztott k gondolataikat. A k ntorok szolg lata tette m g felemel bb az alkalmat.

Ifj lelkip sztorok fogadalomt tel re s felszenteltet s re ker lt sor ezut n. gy Krisztus szolg lat ra k telezte el mag t: G ti Tibor (Szatm r-N meti), Kaszaniczki Csongor (Szatm r-L ncos), Bencze-K d r Orsolya (Nagyk roly-Kertv ros), M th T nde (Dobra), M sz ros Mih ly Imm nuel ( rszentkir ly-Kir lydar c), Bozsoky Jonath n (Sz kelyh d), Major Ernest D vid (Mez telki), Major Ildik (Puszta jlak) s Tok r Imola (Nagyv rad- ssy). Kilencb l t felszentelt lelk sz Szatm r megy ben szolg l, a lend letes lelki fejl d sre teh t tov bbra is sz m that megy nk.

Az nnepi istentisztelet z r akkordjak nt a ker let kiosztotta a Pro Partium, Pro Ekl zsia s M. Nagy Ott d jakat, majd a k zgy l s aktu lis gyeket besz lt meg, k l n s tekintettel a r nk k vetkez reform ci i eml k vre. A k vetkez k zgy l s a reform ci b sty j n Szatm rn metiben, a L ncos templomban lesz megtartva.

Vélemény, hozzászólás?