Kezdőlap / jegyzet / Aki l tja a l thatatlant – Cs ry Istv n p sp k j vi p sztorlevele
[*~ alt *]

Aki l tja a l thatatlant – Cs ry Istv n p sp k j vi p sztorlevele

“aki l tja a l thatatlant.” (Zsid. 11,27) 2016-new-year-ss-1920
B r mindennapos bel lr l fakad k rd sk nt rkezik hozz nk a hogyan, avagy mik nt folytassuk tov bb let nk l p seit, de annyira m lyen s komolyan kev sszer, mint esztend kezdet n. Olykor k v ncsiskod rdekl d s veszi ig nybe figyelm nket, m skor d nt shozatal el tt az rvek neh z csat j ban s rgetve h vn nk a v laszt. Alkalmank nt megnyugv ssal fogadjuk adotts gaink k z tt a k n lkoz megold st, id nk nt viszont t relmetlen l v rjuk az rkezni vatos lehet s get.
A mindentud Isten gyermeke is ker lhet kil t stalannak t n helyzetbe, hogyne ker lne akkor a k telked , vagy hitetlen ember egyenesen a vaks g legs t tebb llapot ba. Ilyen gy trelmesen s lyos jszak kat, avagy csak tmeneti k nos alkonyokat elszenved knek hallatszik, hogy vannak, akik l tj k a l thatatlant! F nyfogyat k idej n, s r s d sz rk letben, ppen szakad k m ly n n zz nk M zesre, mint j p ld ra, akir l a Zsid khoz rt lev l rja, hogy…”aki l tja a l thatatlant.”(Zsid. 11,27) A hal l v lgy n t bbsz r megfordul , letvesz lyes k r lm nyek rv ny ben sodr d emberr l mondja a Biblia, hogy a l thatatlant l tja. Ebb l a meg llap t sb l meger s dik benn nk a M zes szem lyis g nek eddig is ismert nagys ga, de ennyi ma nem el g. Meg kell er s dj n benn nk az a felismer s, hogy Isten hogyan akarja a mi szem lyis g nket is abba az ir nyba fejleszteni, ahol rz kelhet lesz a l thatatlan l t sa. Ez a tapasztal s nem v lhat valamilyen hazudott emberfeletti tulajdons gg , sokkal ink bb a kiegyens lyozott ember Istennel kapcsolatot tart al zatos magatart s v . Ennek a magatart snak letapinthat jelei vannak, mint c ltudatos szolg lat s p tkez hit. Ki kell mondanunk, hogy a h v rtelem, s az rtelmez hit, Isten gyermek nek a legszebb aj nd kai. Isten s a vil g is elv rja, hogy tev legesen is lj k a l thatatlant l t embert. Az p tkez szolg lat a hit s rtelem talaj n nem lehet semmit sem l t mereng s, res tekintet m g elrejtett resen hagyott sz v s v rg sa. A szolg lat p t munk ja lend letesen szorgalmas s h laad ssal halad .
A Zsid khoz rt lev l M zes hit t emlegetve meg llap tja, hogy m r sz lei is l hittel rendelkeztek. Ez az l hit lett M zes let nek megment je, amely a fara hal loszt ld z se idej n is m k d tt. Az esem ny felid z se k tszeres ld ssal rkezik. A saj t sz leink hite elevenedik meg el tt nk, lehet csak egyetlen anyai lel s, vagy egy apai k nnycsepp k s ret ben visszak sz n eml kben, de feledhetetlen l. M sodszor, magunk sz l i hite ker l Isten m rleg re. Eml kezhet nk gyermekeinket seg t h v d nt seinkre, m el fordulhat gy vas gunk kellemetlen felid z se. Nem maradhatunk k ts gek k z tt: a l thatatlant az l tja, aki hittel v llalkozik, bizalommal munk lkodik a teremt s gondvisel Asr rny k ban.
M zes a f r “unok jak nt” sem cser lte el a nemzetet, amelynek tagja lett a val s gban, nem tagadta meg a csal dot, ahonnan sz rmazott, ma azt mondan nk nem felejtette el, hogy honnan j tt. Mennyi sorsroml snak lehet nk szemtan i olyanok eset n, akik valamilyen okn l fogva m s nyelven kezdenek besz lni a csal dban, majd az s kt l r k lt nevet is t rj k, majd tford tj k, hogy v g l az j gazd k n psz ml l si adatait gazdag ts k. M zes a rabs g idej n is v rszerinti rokonai k z tt lt s rt k v llalta az igazs gt telt, amely ut n menek lni k nyszer lt. Ma, sokan el bb elmennek, majd k s bb az otthoniakat elfelejtik. Valami marad az si kult r b l, amit nosztalgi b l egy-k t nemzed k m r nem pol, csup n kuri zumk nt elvisel, mert h t, ah ny nyelvet besz l nk, annyi ember vagyunk! Nagyon neh z a marad s, az elmen k t bbs ge szenved is emiatt, de egy r sz k m g mindig megfeledkezett a M zes p ldaad s r l. Midj n f ldj n lenni s j vev nyk nt megmaradni csak a hazat r s rem ny vel lehet, de annak annyira er snek kell lennie, hogy a csipkebokor l ngj ban Isten megjelenjen. M zes megint l tja a l thatatlant! Amikor a harmadik haz ba k nyszer l v ndor saruja a szent f ld n leker lt, elkezd d d tt ( s csakis akkor!)a kiv lasztottak megment se, a nemzet let nek j fejezete.
A v zb l kih zott visszat rt a n p t fogva tart orsz gba, hogy onnan a sz l f ldre, azaz hazavezesse nemzet nek k vetkez nemzed k t. M zes nem lehetett h s csak Isten vel s hit vel. Ez rt Egyiptomnak is szakr lis t rr kellett v ltoznia. Isten jelenl t nek letagadhatatlan hely v . A tizedik csap s elker li a kiv lasztottak nemzet t, mert a b r ny v r vel megjel lt kapukon a puszt t nem l phetett be. A n p viszont kil phetett a fogs g j rm b l, mert a V r s-tenger megny lt el tt k. Az addig l thatatlan l that v lett, az addig elk pzelhetetlen teljes val ss gg v lt.
Testv reim! Elengedhetetlen a boldogabb j vend nk el r se ter n a l thatatlan l t s nak ig nye, amit magunknak kell k rn nk a mindeneket l t Istent l a kegyelm b l nek nk g rt j esztend ben.
Nagyv radon, 2016 els napj n.
A b kess g k tel k ben!
Cs ry Istv n

Szóljon hozzá