Kezdőlap / jegyzet / Adventi v gyak s rem nyek
[*~ alt *]

Adventi v gyak s rem nyek

advent12015 adventje tal n a szok sosn l is komorabb, nyomaszt bb id szakban rkezik meg az let nkbe. Hosszan sorolhatn nk a h tk znapjainkat, eg szs g nket, munk nkat, biztons gunkat fenyeget gondokat.

H tk znapjaiban minden ember rzi a n vekv bizonytalans got: megmarad-e a munkahely nk, mib l oldjuk meg a kar csonyi aj nd kv s rl st, meg tudjuk-e adni gyerek nknek azt, ami a legfontosabb, mi lesz az eg szs g nkkel, mi lesz a biztons gunkkal? A k rd sek csak gy szaporodnak, de kev s az er nk, nem vagyunk el g b lcsek, hogy megv laszoljuk azokat. Tal n ebben a k l n sen ki lezett gazdas gi s politikai helyzetben m g nagyobb er t ad, m g jobban biztat az a hit, amit advent g r. Ebben a nagy z rzavarban el kellene gondolkodni azon, hogy a lelk nk megtisztul sa n lk l hi ba v gyunk a sz pre, a j ra s a szeretetre.

Az elf radt, megfakult, bepiszkol dott l lek nem lesz mag t l tiszta. A szeretet nnep re k sz lve tal n az sem lehetetlen feladat, hogy val ban szeretettel k sz lj nk szeretetet adni s kapni. A k pmutat st m r t l j l ismerj k. Tal n m r mag nak a k pmutat nak is f raszt mindig azon er lk dni, hogy m s arcot, jellemet mutasson, mint aki s ami val j ban. Mi rt ne lehetn nk azok, akik vagyunk, h tha gy k nnyebb lenne a boldogs got, az igazi r m t, a szeretetet megragadni? s m g egy adventi gondolat fogalmaz dik meg ezekben a napokban: ebben a nagyon is muland , f jdalommal s bizonytalans ggal terhes vil gban a rem ny m gis kulcsot ad a romlatlan, maradand s r k vil g fel . “Megtisztul s, szeretet, r k let” – ezekre a kincsekre v gyunk az idei advent idej n is. Elpuszt thatatlan rt kek ezek, amelyek nem csup n gyertyaf nyei, csillagsz r i s d szei lehetnek ennek az nnepnek, hanem meg jul let nk l that s l thatatlan r szei. Mert mi lehetne szebb, mint ezeket az rt keket gy jteni a kar csonyfa al .

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá