Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Adventi k rlev l a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let N sz vets geinek
[*~ alt *]

Adventi k rlev l a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let N sz vets geinek

Nem ti v lasztottatok ki engem, hanem n v lasztottalak ki, s rendeltelek titeket, hogy gy m lcs t teremjetek, s gy m lcs t k megmaradjon-” (Jn 15,16)

Kedves Testv reim az Asr J zus Krisztusban!

A Reform ci Eml k v ben csod latos lehet s get kaptunk Istent l a h laad sra. Reform tus egyh zunk 500 v nek esem nyeire val visszatekint s j er t, hitbeli meg jul st hozott n p nknek a K rp t-medenc ben s szerte az eg sz vil gon. Minden egyh zker let, egyh zmegye s gy lekezet igyekezett sz pen megszervezett nneps gekkel, tal lkoz kkal kifejezni h l j t a fels ges Istennek, eml kjeleket is hagyva az ut dok nemzed k nek arr l, hogy felismert k s komolyan vett k a t rt nelem Ur nak vel nk k zl tt kegyelm t, megtart munk j t, ld s t k rve a k vetkez 500 esztend szolg lat nak az tj ra.

A Kir lyh g mell ki Reform tus N sz vets g id n k t nagy konferenci t tarthatott: az els t a Nagyv radi V rban, a m jus 15-i Reform tus Egys gnap alkalm val, valamint j lius 15- n a Nagyv rad-Asjv rosi templomban. A k t tal lkoz ebben az vben is t bb mint k tezer asszonytestv rnek lehetett ld sos, lelket gazdag t alkalma.

A 2006-ban elind tott K rp t-medencei Reform tus Imanap megtart s t is komolyan kell venn nk, az ima erej vel kell rk dn nk n p nk, nemzet nk, hit nk megtart sa f l tt, hiszen a gonosz nem alszik, ism telten jel t adja magyar k z ss g nk megoszt s t c lz sz nd k nak.

2017. december 3- n tartjuk reform tus n sz vets g nk ltal kezdem nyezett XII. K rp t-medencei Reform tus Imanapunkat s ez ttal is szeretettel k rj k a Kir lyh g mell ki Reform tus N sz vets geket s Gy lekezeteket, hogy csatlakozzanak az im dkoz k sereg hez. Im dkozzunk a Tisz ninneni Reform tus Egyh zker letben l testv reink rt, amelyben seg ts g nkre lehet az ltaluk elk sz tett program. Reform ci eml k v ben Isten k l n sen is sz v nkre helyezi ennek az egyh zker letnek a sors t, hiszen eg sz reform tuss gunk gazdagabb lett azokkal a kincsekkel, amiket Isten a t rt nelem folyam n ltaluk aj nd kozott mindannyiunknak. 1590-ben ennek az egyh zker letnek a ter let n: G nc n s Vizsolyban k sz lt el a K roli G sp r ltal leford tott s kiadott teljes magyar nyelv Biblia. De nem feledkezhet nk el Tisz ninnen nagy sz l ttj r l Szenczi Moln r Albert nyelv sz, zsolt rford t r l, s Tompa Mih ly reform tus pap-k lt r l, Lor ntffy Zsuzsann r l s a R k cziakr l, nemzet nk nagyjair l, stb. Ft. Csom s J zsef p sp k r megsz vlelend zenete buzd tson a k z s im ds gra: “A vil gra, amely ld zi J zust s a kereszty neket,ma nem t letet kell k rni, hanem a L lek t z t. Ez ford thatja meg a vil got s ez v ltoztatja meg a sz veket. Ez zi el a gy l letet s teremti meg az egym s befogad s t s a szeretetet. Ez a L lek ket is s minket is megv ltoztat. A misszi rt kell k ny r gni, mely minket most a reform ci ra val eml kez sben meg j t, a vil g szem t pedig megnyitja a Krisztusban l v gazdags g kegyelem, gy gyul s s megold sok megl t s ra”.(Csom s J zsef a Tisz ninneni Reform tus Egyh zker let p sp ke – Programf zet).

Az imanapi perselyp nzt egyh zmegy nk nt sz njuk Biblia – v s rl sra, amellyel arra rdemes di kokat, int zm nyeket aj nd kozzunk meg. Az aj nd k- Bibli kba be rhatjuk a megaj nd kozott neve mell : XII. K rp t-medencei Imanap alkalm b l adom nyozta a Reform tus N sz vets g, 2017. Kar csony hav ban, szeretettel, Isten ld s val.

Ha Isten is gy akarja s megtartja let nket 2018. j lius 14- n Kisperegen (Aradi Reform tus Egyh zmegye) tartjuk ny ri nagykonferenci nkat. Ezen gy nket is hordozzuk im ds gban.

ldott Imanapot s Adventet, boldog Kar csonyt s Asj vet k v nok minden N sz vets gnek s Gy lekezetnek.

Szeretettel,

Bogya-Kis M ria,

egyh zker leti n sz vets g eln ke

Szatm rn meti, 2017. november 25.

Szóljon hozzá