Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

 „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…” (Jn 15,16)

 Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A Reformáció Emlékévében csodálatos lehetőséget kaptunk Istentől a hálaadásra. Református egyházunk 500 évének eseményeire való visszatekintés új erőt, hitbeli megújulást hozott népünknek a Kárpát-medencében és szerte az egész világon. Minden egyházkerület, egyházmegye és gyülekezet igyekezett szépen megszervezett ünnepségekkel, találkozókkal kifejezni háláját a felséges Istennek, emlékjeleket is hagyva az utódok nemzedékének arról, hogy felismertük és komolyan vettük a történelem Urának velünk közlött kegyelmét, megtartó munkáját, áldását kérve a következő 500 esztendő szolgálatának az útjára.

A Királyhágómelléki Református Nőszövetség idén két nagy konferenciát tarthatott: az elsőt a Nagyváradi Várban, a május 15-i Református Egységnap alkalmával, valamint július 15-én a Nagyvárad-Újvárosi templomban. A két találkozó ebben az évben is több mint kétezer asszonytestvérnek lehetett áldásos, lelket gazdagító alkalma.

A 2006-ban elindított Kárpát-medencei Református Imanap megtartását is komolyan kell vennünk, az ima erejével kell őrködnünk népünk, nemzetünk, hitünk megtartása fölött, hiszen a gonosz nem alszik, ismételten jelét adja magyar közösségünk megosztását célzó szándékának.

2017. december 3-án tartjuk református nőszövetségünk által kezdeményezett XII. Kárpát-medencei Református Imanapunkat és ezúttal is szeretettel kérjük a Királyhágómelléki Református Nőszövetségeket és Gyülekezeteket, hogy csatlakozzanak az imádkozók seregéhez. Imádkozzunk a Tiszáninneni Református Egyházkerületben élő testvéreinkért, amelyben segítségünkre lehet az általuk elkészített program. Reformáció emlékévében Isten különösen is szívünkre helyezi ennek az egyházkerületnek a sorsát, hiszen egész reformátusságunk gazdagabbá lett azokkal a kincsekkel, amiket Isten a történelem folyamán általuk ajándékozott mindannyiunknak. 1590-ben ennek az egyházkerületnek a területén: Göncön és Vizsolyban készült el a Károli Gáspár által lefordított és kiadott teljes magyar nyelvű Biblia. De nem feledkezhetünk el Tiszáninnen nagy szülöttjéről Szenczi Molnár Albert nyelvész, zsoltárfordítóról, és Tompa Mihály református pap-költőről, Lorántffy Zsuzsannáról és a Rákócziakról, nemzetünk nagyjairól, stb. Ft. Csomós József püspök úr megszívlelendő üzenete buzdítson a közös imádságra: „A világra, amely üldözi Jézust és a keresztyéneket,ma nem ítéletet kell kérni, hanem a Lélek tüzét. Ez fordíthatja meg a világot és ez változtatja meg a szíveket. Ez űzi el a gyűlöletet és teremti meg az egymás befogadását és a szeretetet. Ez a Lélek őket is és minket is megváltoztat. A misszióért kell könyörögni, mely minket most a reformációra való emlékezésben megújít, a világ szemét pedig megnyitja a Krisztusban lévő gazdagság kegyelem, gyógyulás és megoldások meglátására”.(Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke – Programfüzet).

Az imanapi perselypénzt egyházmegyénként szánjuk Biblia – vásárlásra, amellyel arra érdemes diákokat, intézményeket ajándékozzunk meg. Az ajándék- Bibliákba beírhatjuk a megajándékozott neve mellé: XII. Kárpát-medencei Imanap alkalmából adományozta a Református Nőszövetség, 2017. Karácsony havában, szeretettel, Isten áldásával.

Ha Isten is úgy akarja és megtartja életünket 2018. július 14-én Kisperegen (Aradi Református Egyházmegye) tartjuk nyári nagykonferenciánkat. Ezen ügyünket is hordozzuk imádságban.

Áldott Imanapot és Adventet, boldog Karácsonyt és Újévet kívánok minden Nőszövetségnek és Gyülekezetnek.

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária,

 egyházkerületi nőszövetség elnöke

Szatmárnémeti, 2017. november 25.

Szóljon hozzá