Kezdőlap / Imahét 2015 / A vil g teremt se s jj teremt se k z tt…
[*~ alt *]

A vil g teremt se s jj teremt se k z tt…

Forr s: szatmar.ro

El kell indulnunk Isten fel , hogy el rj k egym s kez t – mondta Nm. s Ft. Sch nberger Jen p sp k az kumenikus ima alkalm val, a Sz kesegyh zban.

M r hagyom ny, hogy janu rban, az egyetemes imah thez kapcsol dva Szatm rn metiben is tal lkoznak a k l nb z felekezetek k pvisel i, hogy k z sen lljanak ki, egy tt im dkozzanak a b k rt, a kereszt nyek egys g rt. Id n janu r 24- n, d lut n f l tt l kezd d tt az kumenikus ima ra, melyre a k l nb z felekezet h vek is tal n nagyobb sz mban elj ttek, mint az elm lt vekben.

Az imaalkalom elej n Nm. s Ft. Sch nberger Jen p sp k k sz nt tt mindenkit, aki ell togatott a Sz kesegyh zba im dkozni az Asr J zus sz nd k ra, ” hogy az a megosztotts g, ami a t rt nelem folyam n a kereszt nyek k z tt l trej tt, min l ink bb a megb k l s s a testv ri szeretet egys g be torkolljon. Amit sz tromboltunk, azt csak a J isten seg ts g vel tudjuk ism t eggy tenni. Adja meg Isten, hogy az ig b l er t mer tve az egys g tj n tudjunk el rehaladni.” Sch nberger Jen ugyanakkor megk sz nte a Sant’Egidio K z ss gnek az kumenikus ima r k sok ves szervez s t, majd tadta a sz t a r mai Sant’Egidio K z ss g titk r nak, Alberto Quattrucci-nak.

r viden r mutatott, 78 orsz gban vannak jelen a vil gon, s mindenhol a szeg nyek rt dolgoznak, szolg lnak, valamint a b k rt s az egys g rt tesznek meg minden t l k telhet t. Hangs lyozta ugyanakkor, hogy ma jra feler s detek a h bor k, az er szak, s ezzel egy tt az emberek sz v ben a rem nytelens g is eluralkodik. A kereszt nyek egys ge viszont az a kincs, er , amely b kess ghez, kiengesztel d shez vezethet a vil gban.

A szatm ri Sant’Egidio K z ss g nev ben Szil gyi Edit k sz nt tte a k l nb z felekezetek k pvisel it s kezd d tt meg ezut n az elm lked sek sora, el sz r Nt. Sz cs S ndor baptista lelkip sztor gondolataival: “Val ban egys gben az er , j , ha a j c l rdek ben sszefogunk, s legf k pp az im ds gban kell, hogy egyek legy nk. (…) r l k, hogy egyh zak egy tt im dkozhatunk az rt, hogy Isten ldja meg Szatm r lakosait, hogy tudjunk ellen llni a rossznak. sszefoghatunk ebben, s az sszefog sban nagy er , ld s van. B tor tani egym st, im dkozni egym s rt, ott lenni egym s mellett…”.

Nt. Kov cs S ndor reform tus esperes Ez kiel pr f ta k nyv b l olvasott (Ez 37,1-14), majd kihangs lyozta, Isten kez ben van a hatalom, az er , a meg jul s, a felt mad s. “A pr f ta nagyon j l l tja, hogy az Egyh z l te Isten sz v gye, s a sz raz csontoknak, a mai vil g k z mb s ember nek, a hitetlen t nferg knek, neked s nekem, Ezekiel pr f t hoz hasonl an sz lnunk kell, az Istennek ig j t pr f t lni, hogy a csontok, a hitetlen lelkek, a k z mb s emberek fel bredjenek j letre. Csup n k t dolgot kell bemutatnunk: milyen hatalmas a mi Isten nk, s milyen elveszett llapotban van az ember, Isten, J zus Krisztus n lk l. H t ezt tegy k egy tt, sszefogva. Ez a mi feladatunk, s nem is kev s, a testt lett ig t, J zus Krisztust hirdess k!”

Ft. Pallai B la g r gkatolikus par kus a szamariai asszony t rt net t olvasta fel, majd elmondta: “Minden egyes vben, amikor sszegy l nk ide, hogy a krisztush v k egys g rt im dkozzunk, akkor nem azt akarjuk kifejezni, hogy ez csak egy h tig tart, hanem ez egy kezdete annak, hogy eg sz vben egy tt l nk, egy tt vagyunk Krisztussal. Krisztust k vetj k – hisz kereszt nyek vagyunk -, s ugyanazzal a Krisztussal lj k az let nket, aki r k letet k n l nek nk, s azt k ri t l nk, hogy egyek legy nk. s mi ezt meg is tessz k t bb-kevesebb sikerrel, elhozzuk ide, ami tehets g nkt l f gg – az im ds gainkat, az nekeinket, k pekben, vall sos szimb lumainkkal -, soksz n s g nk legjav t. Elj v nk egy helyre, hogy tal lkozzunk Krisztussal, aki m r itt v r r nk, tudja, hogy kik vagyunk, s tudja, hogy mit akarunk. Hisz, amikor a szamariai asszony is kiment a k thoz vizet mer teni, J zus m r ott volt…”

Ft. Dumitru Roman g r gkatolikus esperes eml keztetett, Isten k z ss gi l nynek teremtette az embert, mely szoros kapcsolatban van a teremt j vel. “Ismert, hogy a b n beavatkozott ebbe a tervbe s d m, ahelyett, hogy egy egys ges, az Istennel b k ben l n p feje lett volna, egy gy l lk d ssel s f lt kenys ggel megosztott vil g atyja lett. maga elb jt a Teremt szeme el l, a fiai pedig meg lt k egym st, az rt mert d m a v tk vel elvesz tette az let rtelm t. Isten, v gtelen j s g val, az id k n kereszt l k sz tette a b n ltal sz tsz r dott fiainak jraegyes l s t. J zus hal la az let forr s n l gy jt minket ssze, a Szentl lekn l” – mondta Dumitru Roman.

Nm. s Ft. Sch nberger Jen p sp k utols k nt sz lt a jelenlev kh z: “Ebben az egy r ban tim dkoztuk a m ltat, a jelent, s engedt k magunkat elragadtatni a j v be. A vil g teremt se s a vil g jj teremt se k z tt l nk. H la Istennek, hogy ebbe a vil gba elk ldte egysz l tt Fi t is, az rt, hogy megtan tson benn nket v gyni az jra s tanulni a r gib l. Mindannyian k zelebb ker l nk Istenhez, ha gy tekint nk az m v re, arra a vil gra, amit szeretet b l alkotott, s mi elrontottunk. Arra, amit szeretettel megv ltott egysz l tt Fia ltal, s mi minduntalan pr b lunk elszak tani t le, de egyszer j f ld lesz s j g, megsz nik, ami eddig volt, valami j lesz, s ott val ban Isten vel nk lesz. Min l k zelebb ker l valaki Istenhez, ann l k zelebb ker l embert rsaihoz is. Mi valamennyien Isten szav t engedt k magunkon kereszt l hangozni. Most viszont meg kell indulnunk nek nk is ennek a sz nak a nyom n Isten fel , hogy el rj k egym s kez t. (…) Ha valaki el tud indulni az egys g fel , s legal bb k rni Istent l az egys g aj nd k t, az megtal lja a saj t lelke b k j t, s maga is b keh rn k lesz a k rnyezete sz m ra.”

Az elm lked sek ut n a Sant’Egidio K z ss ggel im dkoztak, h rom nyelven mondt k el a Miaty nkot, majd az egys g s a b ke jel t adt k egym snak egy szinte k zfog sban.

Az kumenikus imaalkalom Nm. s Ft. Sch nberger Jen p sp k ld s val, s k z s nekkel rt v get.

Szóljon hozzá