A Szatmárnémeti–Németi Református Egyházközség gyülekezeti házának korszerűsítése

Ha visszatekintünk a Szatmárnémeti – Németi Református Egyházközség történelmi hátterére, hogy pontosan mikor alakult meg az első református gyülekezet a Németiben, erre nézve nincs konkrét adatunk. Az viszony tény, hogy Szatmár és környéke nagyon korán befogadta a reformáció tanait. Ennek konkrét bizonysága az a tény, hogy Szatmárnémeti közelében, Erdődön, 1545 – ben már protestáns zsinatot tartottak. A jelenlegi templom alapkövét 1793 – ban tették le. Ennek állít emléket a szószék melletti fatábla. A késő barokk stílusban épült templom 1801 – re készült el.

Egyházközségünk ma kétezer lelket számlál.  Gyülekezetünkben rendszeresen tartunk ünnepélyeket fontos egyházi és nemzetünk kiemelkedő eseményeire emlékezve.

Ugyanakkor gyülekezetünknek nemcsak múltja, hanem jelene is van és Istenben bízva jövője is lesz. Éppen ezért a lelki gyarapodáson túl, hangsúlyt kell fektetnünk egyházközségünk történelmi épületeinek megőrzésére, karbantartására, illetve korszerűsítésére is.

A Szatmárnémeti – Németi Református Egyházközség gyülekezeti háza a város egyik legrégebbi épülete. A gyülekezeti ház 1756-ban épült, mely az idők folyamán együttesen szolgált lelkészi lakásként, gyülekezeti házként és ifjúsági teremként is. A lelkészi lakás 1831-ben egy földrengés nyomán súlyosan megrongálódott.

Az elmúlt időszakban a Szatmárnémeti – Németi Református Egyházközség önerőből, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának jóvoltából, belekezdett a gyülekezeti ház, nyílászárók korszerűsítésébe, mely az idők folyamán szükségszerűvé vált.

Istennek hála, sikerült minden egyes külső nyílászárót kicserélnünk. Időtálló, korszerű, hő és hangszigetelt tölgyfából készült nyílászárókat építettünk be, amelynek külső motívumait az eredeti ablakokról mintázták. Ugyanakkor nemcsak a külső, hanem a benti nyílászárók is cserére szorultak. Így pl. a benti nyílászárók közül, a tanácstermet a korszerűen felújított konyhával összekötő nyílászárót is sikerült kicserélni.

A gyülekezetben a munkálatok tovább folytatódnak, Isten adjon erőt mindannyiuknak, hogy a kitűzött terveket sikerüljön véghez vinni. Ugyanakkor kérjük Isten segítségét, hogy ezekben a történelmi épületekben ne csak múltunk legyen, hanem jövőnk is, tudjuk megtölteni templomainkat imádságos lelkületű hívekkel.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Isten iránti hálával megköszönjem az adakozóknak az adományaikat, az önzetlen segítőknek a fáradságos munkát, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását. Életükre Istenünk gazdag áldását kérem.

Kiss József lp.

Vélemény, hozzászólás?