Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa 2013 évi beszámolója

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa 2013 évi beszámolója

Az elmúlt esztendő nevezhető a hálaadás évének is, hiszen kórusunk 5-dik születésnapját ünnepelhette 2013-ban. Öt év nevezhető múltnak, de semmiképpen nem múlt el nyomtalanul.

A Szatmári Református Egyházmegye történetébe ez az öt év és résztvevői úgy kerülnek be mint akik tudtak és akartak bizonyságot tenni a Magasságos Istenről és képesek voltak nevelni, tanítani a jóra keresztyén közösségeket.. Ez is a célja ennek a kórusnak. Példát adni Isten iránti hűségről, engedelmességről, alázatról és arról a szeretetről amely ez idáig is mindnyájunkat megtartott ebben a közösségben.

Jubileumi koncertünk mottója a következőképpen hangzott: „Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját.” A hűség motívuma és mottója nem véletlen, hisz az elmúlt évek alatt tapasztaltam, tapasztaltuk, hogy számtalan kísértés, versenyfutás az idővel,.. akar ettől a szolgálattól megfosztani.  De már azt is láttam és tapasztalhattam, hogy: „…akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ésaiás 40, 31.)

Ebben a szárnyalásban köszönöm meg hűségetek és azt az erőt, – feszültséget – amelyet közösen képesek vagytok képviselni.

Öt évvel ezelőtt amikor elindultunk a következő Igeverset kaptuk ajándékba: – Ti vagytok a világ világossága-  Ezt igyekeztetek évről- évre bizonyítani. Fényt, ragyogást vittetek azokba a közösségekbe ahol szolgáltatok. Nem volt ez másként a 2013-as évben sem. Számos egyházi és világi rendezvényen lehettünk jelen és szolgálhattunk hűséggel és alázattal.

A 2013-as év szolgálatainak kronológikus sorrendje:

 1. Januiár 9                     Imahét APA
 2. Március 15                  Nemzeti ünnep: SZATMÁR
 3. Március 18                  Egyházmegyei vizitáció SZATMÁR-KÜLTELEK
 4. Április 5-6-7               Bakáts-tér BUDAPEST
 5. –  /  –                          Evengélikus templom: GÖDÖLLŐ
 6. Április 11                    Egyházmegyei Közgyűlés SZATMÁR-LÁNCOS
 7. Április 25                    Országos LelkészKórus Találkozó SZÁSZRÉGEN
 8. Május 17                     Páskándi Géza Emlékünnep SZATMÁRHEGY
 9. Május 26                     Egyházmegyei Kórustalálkozó SZATMÁR-NÉMETI
 10. Május 31                    Ökumenikus Kórustalálkozó SZATMÁR-ZSINAGÓGA
 11. Június 1                      Ballagás Refi. SZATMÁR-LÁNCOS
 12. Június 30                    Templomszentelés SÁRKÖZÚJLAK
 13. Július 6                       Esküvő SZATMÁR-NÉMETI
 14. Július 22                     Kárpátmedencei Nőszövetségek Találkozója SZATMÁR-L
 15. Augusztus 3               Esküvő SZATMÁR-KÜLTELEK
 16. Szeptember 13           Református Zenei Fesztivál NAGYVÁRAD
 17. Szeptember 22          ITV Jubileuma SZATMÁR-NÉMETI
 18. Szeptember 29           Hálaadó istentisztelet BATIZ
 19. Október 18                 Jubileumi koncert  Károlyi kastély NAGYKÁROLY
 20. November 3              Jubileumi koncert Szent Miklós görög katolikus templom  SZTMR
 21. December 15             Adventi Koncert római katolikus Székesegyház SZATMÁR

Mint eddig minden esztendőben, 2013-ban is számos fellépésünkön közösen énekelhettünk a Szatmári Református Gimnázium Gyermnekkórusával, kiknek éneke még közelebb emelhetett Isten országához. Hála és köszönet értük.

Éves  beszámolóm zárszava: K ö s z ö n ö m.

Köszönöm, hogy van kivel, kikkel Istennek Alleluját mondani!

Higyed Gyöngyi

Szatmárnémeti, 2014. január 3.                                                                                                                                                karnagy

A  Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa Névsora  2014

Szoprán                                      Alt                                Tenor                                  Basszus

Blatniczki Cecilia                   Beregi Hajnalka          Apjok Artur                Higyed János

Joldos Enikő                          Bodor Ilona                Higyed István            Ilonczai Zsombor

Kallós Enikő                          Császár Katalin          Király Lajos                Nagy Gyula

Kulcsár Erzsébet                    Gáll Borbála               Póti Dániel                  Németi Sándor

Lukács Erzsébet                     Lukács Gabriella        Simon Attila

Nagy Erika                             Németi Judit               Varga Szilárd

Papp Szováti Imelda              Papp Fejér Olga

Sárosi Melinda                       Fóris Beáta

Simon Anna                           Varga Réka

Szóljon hozzá