Kezdőlap / A Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség

A Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség

A Szigetlankai Református Egyházközség története

A templom építése

„Az agglomerációk létrejötte megnövelte a városi hívek számát, felduzzasztotta az eklézsiákat, ami megnehezítette a pasztorációt, hisz a nagy tömeg lehetetlenné teszi, hogy a pásztor a nyáj minden tagját ismerje, lelkileg gondozza. Ezért vált szükségessé, hogy osztódással kisebb gyülekezetek teremtődjenek. De ahhoz, hogy hitében élő közösség jöjjön létre, templomot kell építeni, mely az együvétartozás szimbóluma, mindannyiuk közös háza.” – ezekkel a szavakkal fogalmazta meg a Szatmári Friss Újságban gondolatait Ábrám Sámuel Szatmárnémeti-Németi lelkipásztor, 1996-ban, közvetlenül a templomszentelés előtt.

A rendszerváltás után, szinte közvetlenül, 1990. február 10-én kéri a lelkipásztor az illetékes hatóságokat az új templom helyének kijelölésére. Az év október 28-án sor került az alapkő letételére Szatmárnémetiben, a Deák Ferenc (Titulescu) téren és elkezdődött Szilágyi Kálmán tervező, mérnök és Bara Csaba statikus segítségével, el is kezdődnek a tervezési munkálatok. 1992. április 22-én kezdődött el az alap kiásása. Az infláció miatt a pénzügyi helyzet nagyon bizonytalanná vált, és ez kihatott az építkező gyülekezetre, ennek ellenére önkéntes munkával, a hívek buzgóságával sikerült az alapot beönteni. Később a svájci kirchbergi gyülekezet, a Gustav Adolf Werk és a zürichi HEKS nyújtott a gyülekezetnek anyagi segítséget, de érkezett adomány Sonderbergből (Dániából) és nem utolsó sorban az Anyaországból (Debrecen, Árpád tér…) is.

A hívek áldozatkészek voltak, adakozásukra alapozni ehetett. Volosin György és felesége Jánosi Anikó 200 kg-os harangot, a szószéket és az Úr asztalát adományozta. Jenei Sándor és Krutsch Lothar mérnökök vezették a templomépítés munkálatait.

„Lehet-e ennél szebb feladat egy lelkész számára, mint templomot építeni? Boldogok vagyunk. Erőfeszítéseink, anyagi áldozataink mellett a remény és a hit elemelte a falakat, melyek remélhetőleg századokon át őrizni fogják hitbeli és lelki értékeinket, egyházunkat, erőt adva a ránk váró küzdelemhez. Hiszem, hogy Isten elhalmozza kegyelmével mindazokat, aki fáradoztak érte.” – fogalmazott Ábrám Sámuel lelkipásztor.

Templomszentelés

1996. augusztus 4-én, egy esős vasárnapon, a programgazdag III. Református Világtalálkozó keretén belül sor kerül a templom felszentelésére. Püspökök, lelkészek, vendégek érkeztek együtt ünnepelni és meghallgatni D. Tőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület akkori püspökének igehirdetését Jeremiás próféta könyve 29. részének 5. és 6. verse alapján: „Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek.” Meg kell tartani és gyarapítani kell a szent örökséget! – szólt a bátoritás. A vendégeket Sipos Miklós esperes köszöntötte, majd szólt dr. Hegedűs Loránt a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Vitéz Ferenc amerikai református püspök és Reizer Pál a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, valamint több más vendéglelkész és közéleti személyiség. Az ünnepségen a debreceni kántus is szolgált és több szép szavalat is elhangzott.

Repedés

1997-ben lelkipásztort is kap az új gyülekezet, Kerekes József személyében. A templom rendszeresen megtelik, nagy lendülettel indul el a gyülekezeti élet. A közösség bánatára 2000-ben a lelkipásztor Nagyváradra költözik. Ekkor 14 évig Reha Endre lesz a lelkipásztor. 2003-ban aggasztó jel, repedés jelenik meg a templomfalon. Később kiderült, ez inkább egy külső szimbóluma volt annak, ami a közösségen belül történt. 2014-ben, közel három esztendőn át, Nagy Róbert lelkipásztor vezeti a gyülekezetet, aki több lelki programot is elindít, és elkezdi az Emmaus Gyülekezeti Ház építését. A reformáció 500. éves évfordulóján Rácz Ervint választja meg lelkipásztorául a gyülekezet.
„Kerestem közöttük valakit, aki falat húzna, és odaállna elém a résre…” (Ez 22,30) Lett egy csapat, aki odaállt a résre.

Megújult a templom

2018-ban elvégezték a szigetlankai református templom külső felújítását. A hívek adományának, valamint egy pályázatnak köszönhetően a Deák téri templom ismét Szatmárnémeti éke.

Több mint négy évvel azelőtt rémhírek érkeztek Szigetlankáról. Voltak, akik arról beszéltek, hogy az 1996-ban használatba vett templomot isntabilitása miatt lebontják… Aztán egy új időszak kezdődött: Nagy Róbert-, aztán egy éve Rácz Ervin lelkipásztorsága, Kovács Zsolt, majd Csorvási Béla főgondnoksága és Kovács Tibor gondnoksága alatt, a lelkes presbitérium vezetésével az ügy új irányt vett, amiért egyedül Istené a dicsőség!

Időközben a templom tövében és ölelésében felépült az Emmaus Gyülekezeti Ház, azután pedig belülről újították fel a templomot, biztonságossá téve is azt. Ebben az évben aztán megvalósulhatott a templom és gyülekezeti ház külsejének vakolása, újítása, szépítése.

Több árajánlatot megnézve és meghallgatva az egyházközség vezetősége a TARR & TARR nevű céget bízta meg a külső felújítási munkálatokkal, amit utólag sem bánt meg. Jó és pontos munkát végeztek, amit a járókelők elégedetten summázhatnak. Ráadásul Szatmárnémeti város vezetőségének köszönhetően, a Deák (Titulescu) tér is egyre szépül, amiért szintén hálásak lehetnek nemcsak a környéken lakók.

A külső munkálatok összege mintegy 110.000 lej volt, melynek 27%-át, pontosan 30.000 lejt az RMDSZ parlamenti csoportjának közbenjárásával Románia Vallásügyi Államtitkársága utalt át, a többit a hívek áldozatkész adományából fizettek ki. Közben a gyülekezet más egyházközségeket, ügyeket, rendezvényeket, programokat támogatott és szervezett, valamint megpróbál megtenni mindent annak érdekében, hogy megteljen Isten felújított háza.

A nemrégiben elhunyt Szilágyi Kálmán által tervezett templom így ismét a város büszkesége és várja a híveket változatosabbnál változatosabb, értékőrző és korszerű programokkal, de legfőképpen Isten Igéjével, biztonságos és szép körülmények között. Ezért adnak hálát 2018 őszén.

Lelkészek, főgondnokok, gondnokok és presbiterek

Az első évtizedek megszokottnál viharosabb voltára utal az, hogy négy lelkipásztor, valamint 51 presbiter is szolgált a gyülekezetben.

Lelkipásztorok
Sorszám    Név    Ciklus
1. Beszolgáló: Ábrám Sámuel 1996
2. Kerekes József 1997-2000
3. Beszolgáló: Bogya Kis Mária 2000
4. Reha Endre 2000-2014
5. Beszolgáló: Rácz Ervin-Lajos 2014
6. Nagy Róbert 2014-2017
7. Beszolgáló: Kiss József 2017
8. Rácz Ervin-Lajos 2017-

Főgondnokok, gondnokok és presbiterek
Sorszám Név Ciklus

1 Tóth Géza (főgondnok 1996-1997) 1996-1997

2 Bara Csaba (algondnok 1996-2000) 1996-2001

3 Szilágyi Kálmán 1996-2001

4 Oroszi Bálint 1996-2000

5 Süvegh István 1996-2000

6 Kátócz Károly 1996-2006

7 Katócz Árpád 1996-2006

8 Id. Gyöngyösi István 1996-2006

9 Csaholczi Antal 1996-2000

10 Bélteki Tibor (főgondnok 2000-2001) 1996-2001

11 Balogh Tibor 1996-2001

12 Gáll Géza 1996-2000

13 Kánya Lajos 1996-2006

14 Eszenyi Bálint 1996-2006

15 Budai László 1996-2003

16 Kajtár András (főgondnok 1997-2000) 1996-2000

17 Őri Lajos 1996-2001

18 Ferenczi Imre 1996-1998

19 Hiripi István (algondnok 2000-2001) főgondnok 2001-2006) 1996-2006

20 Jakó Antal 1996-2000

21 Csaholczi József 2000-2006

22 Kádár Ferenc 2000-

23 Kupán Elek 2000-2012

24 Szász Éva 2000-2006

25 Végh Ferenc 2000-2006

26 Balogh Zoltán 2000-2014

27 Gulya József 2001-2006

28 Kajtár Endre 2001-2003

29 Kun Béla 2001-2006

30 Szabó István 2001-2006

31 Kincses Bálint 2003-2006

32 Kovács Zsolt (főgondnok 2006-2015) 2006-2015, 2018-

33 Erős Sándor 2006-2015

34 Csorvási Béla (algondnok, 2014-2015. főgondnok 2015- ) 2006-

35 Csorvási Mihály 2006-

36 Erdei István 2006-

37 Kovács Tibor (algondnok 2015- 2006-

38 Lázár István 2008-2015

39 Medvei Lajos 2008-2017

40 Medvei Zoltán 2012-2014

41 Dr. Barcza Dániel Botond 2012-2014

42 Elek Mihály 2012-2015

43 Törseök Piroska 2015-2017

44 Virág Edit 2015-2016

45 Varga István 2015-

46 Balogh Zsolt 2015-2017

47 Horváth József 2015-2018

48 Bóné Péter 2015-

49 Zaj András 2017-2018

50 Szabó Tamás 2018-

51 Szász Miklós 2018-

52 Ifj. Gyöngyösi István 2018-

53 Farkas Róbert 2018-

ADATOK-Lélekszám, keresztelés, temetés, konfirmáció, esketés

A Szentírásban, pontosabban az Apostolok cselekedetéről szóló könyveben azt olvashatjuk az alakuló egyházról, hogy folyamatosan gyarapodott a gyülekezet az üdvözülőkkel. Ezzel szemben a mai közösségek többsége fogyásról, lélekszámcsökkenésről beszél. Nyilván inkább demográfiai kérdés ez, de hiszem, hogy hittől is függ a számok alakulása. Ha van hit, van bizalom Istenben, mert tudjuk, kinek a kezében van a jövőnk.

A Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség alig több mint két évtizedére visszatekintve is láthatjuk a számok csökkenését, de hiszem, hogy hittel ezt meg lehet fordítani. Az 1996-os év második felében alakuló gyülekezet új templommal indult sereget gyűjteni, s habár sokmindent megélt a közösség, végig tapasztalhatta Isten gondiviselő szeretetét is. Lássuk, hogyan mutatkozott ez meg számokban! A lélekszám alakulását, a keresztelések, temetések, konfirmálók, esketések számát tekintsük meg!

Évszám Lélekszám Keresztelés Temetés Konfirmáció Esketés
2018 1023 11 25 11 5
2017 866 6 26 8 4
2016 865 8 24 7 4
2015 886 15 15 7 9
2014 811 8 17 11 8
2013 753 11 26 14 3
2012 762 7 27 8 7
2011 772 11 26 9 3
2010 787 17 26 12 5
2009 786 16 21 13 3
2008 788 8 24 16 8
2007 792 16 24 16 14
2006 794 14 35 18 5
2005 798 15 29 23 13
2004 800 23 28 26 7
2003 805 12 32 25 12
2002 820 14 33 24 9
2001 800 12 27 20 1
2000 900 10 28 20 6
1999 1079 11 30 15 15
1998 1098 16 28 16 10
1997

Összesen    

1100

19

  280  

34

585     

19

338 

16

167

 

Lélekszám

A szigetlankai gyülekezet lélekszámát tekintve elmondható, indulásakor mutatta a legnagyobb számot. 2014-ben azonban az addigi folyamatos csökkenés mellett ez a szám nőni kezd. A 2018-as adat annak következtében olyan magas, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület döntése értelmében már nem a teljes lélekszám, hanem a választók névjegyzéke szerint kell fizetni a központi járulékokat, azaz csak azok után, akik az elmúlt évben már kifizették az egyházfenntartói járulékot. Így jelenleg a lélekszám azokat is tartalmazza, akik legalább az elmúlt 5 évben valamilyen kapcsolatba kerültek az egyházközség hivatalával.

Keresztelés – temetés

A megkereszteltek száma 2004-ben volt a legmagasabb, számszerint 23, a temetéseké pedig az indulás első egész évében, 2007-ben, 34. A természetes apadás 305. Átlagosan tehát 12,72 keresztelés és 26,59 temetés volt az elmúlt 22 évben.

Konfirmáció

Átlagosan 15,36 gyermek konfirmál, a csúcs itt is 2004-ben volt, 26. Igaz, ebben a felnőtt konfirmálók is benne vannak. Elgondolkodtató, s egyben szomorú is az, hogy pl. 23 db. 2004-ben megkeresztelt gyermek közül csupán csak 11-et hoztak vissza, vagy küldtek el konfirmálni 2018-ban. Ebből lehet, hogy sokan külföldön élnek már, de olyan is van, aki egyszerűen nem vette komolyan keresztszülőként, vagy szülőként a gyermek keresztelésekor tett fogadalmat. Az elmúlt 22 évben 338-an konfirmáltak Szigetlankán, vajon ebből hányan járnak templomba?

Esketés

Csupán 7,59 esküvő van a gyülekezetben átlagosan, ez is az indulás évében volt a legmagasabb, 16. Megdöbbentő, hogy 2001-ben csak egy esketés volt. Nagyon fontosnak tartom az ifjú párral való beszélgetéseket, ugyanis a jó konfirmációi oktatás a szülőkkel való jegyesbeszélgetéssel kezdődik, azaz még fogantatás előtt.

Számok halmaza ez, amiből lehet következtetéseket levonni, de semmiképpen nem ajánlom senkinek, hogy negatív látásmódba merevedjen. Sőt, bízzuk gyülekezeteinket Isten kezébe! Örüljünk együtt gyermekeink keresztelésekor! Szóljon a feltámadás evangéliuma, vigasztalásunkra, a temetéseken! Imádkozzunk ifjainkért, hogy amit konfirmációkor megfogadnak, teljesedjen be életükben, legyenek Krisztus hűséges követői. Az esküvő pedig ne csak egy jól megszervezett ceremónia legyen, hanem egy pár holtig tartó közös útjának kezdete. Mindezekhez szükséges az, hogy ne csak ünnepnapjainkat, hanem hétköznapjainkat is tudjuk Isten kezében, rendszeresen hallgassuk az Ő szavát a testvérek közösségében és ültessük mindazt bele a gyakorlati életbe! És akkor igaz lesz itt is: növekszik a gyülekezet az üdvözülőkkel.

Élő gyülekezet

A gyülekezetnek nincs hosszú múltja, de annál nagyobb és gazdagabb, Isten kegyelméből, a jelene. Sokmindent megélt a közösség, de tapasztalhatta azt is, hogy „akik Istent szeretik, minden javukra van.” (Róma 8,28) Mindegyik csoport úgy működik, mint egy nagy család, ahova jó tartozni.

Presbiterek
Aktív, tettre kész elöljárói vannak a gyülekezetnek. A tizenhárom főből álló presbitérium élén Rácz Ervin-Lajos lelkipásztor, Csorvási Béla főgondnok és Kovács Tibor algondnok többször is példát mutatott összefogasban. Odafigyelnek egymásra és a gyülekezet többi tagjára, felelősségteljesen végzik feladatukat.

Nőszövetség
A gyülekezet nőszövetsége Máskulik Klára és Rácz Enikő-Gyöngyvér elnökök, Csorvási Margit alelnök és Erdei Enikő titkár vezetésével szeretetszolgálatot is gyakran végeznek. Hétfőnként csigakészítéssel egybekötött bibliaórát tartanak. Az asszonyok, nők szeretnek ebbe a közösségbe tartozni, szeretetteljes hangulat a jellemző. A nőszövetség a nevét Károlyi Zsuzsannáról kapta.

Ifjak
A gyülekezet ifjai rendszeresen részt vesznek szavaló- és énekversenyeken, valamint bibliaismereti-, egyháztörténeti vetélkedőkön, sőt egyedüliként az egyházmegyében, mostmár hagyományosam két csapatot is indítanak minden ilyen eseményen. Táborokban, kirándulásokon, SZIKE-istentiszteleteken mélyül az Istennel és egymással való kapcsolatuk. Péntekenként bibliaórát tartanak. Rendszeresen liturgusként szolgálnak az istentiszteleteken. Elnök: Csorvási Csongor, alelnök: Varga Tifanni, titkár: Vaida Zsanett.

Katekizmus
A vallásórák és kátéórák egyik legfontosabb célja Istennel egyre jobban megismertetni a gyermekeket, olyannyira, hogy a konfirmáció után saját elhatározásukból, önként jöjjenek az alkalmakra. A konfirmandusok csapat-összerázó kirándulásokon vesznek részt, mely érzékelhetően hatással van rájuk. A vakációs bibliahetet rendszeresen megtartják.

Kórus
A 2014-ben megalakuló kórus Papp Krisztina kántornő vezetésével szolgál az ünnepi alkalmakon. Az énekkar több tagja, temetéseken, önkéntes módon vigasztal és viszi énekszóval a feltámadás evangéliumát.

Lankadatlanul
Minden csütörtökön bibliaórán beszélgethetnek Istennel és Istenről a hívek, havonta egyszer pedig vendég előadó színesíti az alkalmakat. Ez a Lankadatlanul. Természetesen bibliai témák kerültek terítékre, tartott itt már előadást szociológus, filozófus, egyháztörténész, irodalomtörténész, író és vendéglelkipásztor is. A Lanka duó, azaz Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter örömmel szolgál ezeken az alkalmakon.

Közösségi programok
Keddenként néhány presbiter és ifjú focizni jár a II. Rákoczi Ferenc Általános Iskola udvarára. Egy alkalommal együtt horgászott a csapat Szamosdarán. Minden évben kirándulásra megy a gyülekezet egy nagyobb közössége. Eddig meglátogatott helyszínek: Budapest, Ópusztaszer, Nagyecsed, Szeged, Erdőd, Méra, Kolozsvár, Vajdahunyad, Déva… Születésnapokon, névnapokon, nőnapon is sokszor együtt ünnepelnek, odafigyelnek egymásra.

szigetlanka.eu
A gyülekezeti életről rendszeresen és gyakran frissített honlapunkon olvashatnak. Ugyanitt rövid áhítatokat, jegyzeteket, képeket lehet még megtekinteni, és vissza lehet hallgatni a vasárnap délelőtti igehirdetéseket.