Kezdőlap / jegyzet / A LEGBIBLIÁSABB NEMZET – 2. rész

A LEGBIBLIÁSABB NEMZET – 2. rész

AZ USA 2018-BAN IS A VILÁG EGYIK LEGBIBLIÁSABB NEMZETE! (2.)

Az első részben a Biblia kultúra-, nemzet- és személyes életformáló erejéről írtam, amint ez az USA-ban, a világ legtöbb keresztyénét számláló ország legfrissebb adatai alapján közismertté vált. Összehasonlító vallásszociológiai adatként, érdekességként szükséges megjegyeznem, hogy egy országon belül az USA-ban él jelenleg a legtöbb keeresztyén, azaz a lakosságnak 70,6%-át teszik ki 226 millió 886 ezer lélekkel, akiknek többsége protestáns. Utána Brazília következik 183 millió 833 ezer lélekkel, akik a brazil össznépességnek 90%-át jegyzik, többségükben katolikusok. Harmadik helyen – bár ez becsült, s nem hivatalos kínai adat – óriási meglepetésként a Nagy Fal mögötti birodalom következik, ahol a lakosságnak kb. 9-10%-a keresztyén, ez 135-140 millió, és többségükben protestáns. (Ennek okairól és összefüggéseiről bővebben írok Kínai dosszié c. email-könyvemben, melyet e cikk körlevele mellé is csatolok). Különlegesség, hogy kb. 6000 római katolikus templomot tartanak nyilván, a protestáns, túlnyomóan református templomok és imaházak száma 60 ezer körül van. A buddhista szentélyek és az iszlám mecsetek, minaretek száma 35-35 ezer. Sorozatunk első részében (https://www.blogger.com/blogger.g?tab=mj&blogID=4875085957745160042#editor/target=post;postID=6888580492689439143;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link) a különböző korosztályok heti, havi, éves bibliaolvasási gyakoriságával foglalkoztunk, meg az USA-n belüli  földrajzi területenként (Észak, Közép, Dél…) mutatkozó különbségekkel. Kitértünk a mobilbibliákra és az autóversenyekre, meg a versenyzőkre specializált Bibliára is. Mostani részünkben a különféle bibliaformátumokkal, azok használati mutatóival, valamint a Biblia üzeneteihez történő viszonyulás módjaival, s néhány USA-elnök Bibliával kapcsolatos véleményével foglalkozunk.

Infogramelemző, fordító jegyzetíró: Dr. Békefy Lajos

A különböző bibliaformátumok, típusok, a nyomtatott és a digitális Bibliák népszerűsége

      A különféle technikai lehetőségek által kínált bibliahasználat 2011-2018 között meglehetősen sokrétűvé vált az USA-ban. Általánosságban megállapíthatjuk: a hagyományos nyomtatott Biblia használata tartja még magát, némi csökkenéssel az elmúlt másfél évben. Ugyanakkor a különféle technikai Biblia-alkalmazások, applikációk használata növekedést mutat az elmúlt években. Még csak ennyit: az USA népességének a száma 325 millió 700 ezer, ami persze aközben is változik, míg e cikket írjuk. De ezt az alapszámot tekintve, az alábbi százalékos mutatók is nagy lélekszámot foglalnak magukba.

Konkrétan a mutatókról. A nyomtatott Bibliát használók száma az összes bibliaolvasó között 89-90%-ot mutat, ami azt jelenti másképpen fogalmazva, hogy 10 bibliaolvasó közül 9 hagyományos nyomtatott Bibliát használ. A digitális formátumok használata viszont egyre nő. A bibliaolvasóknak több mint fele interneten (is) olvassa a Bibliát (57%), telefonon hallgatja 55%, 42% pedig okostelefonra letölthető formátumban olvassa azt. A bibliahasználók, “bibliafogyasztók” egy harmada a bibliai tanítást internetről letölthető hang-, vagy videofelvétel segítségével használja, arányuk a teljes bibliahasználók körében 35%. A Szentírás hangváltozatát 36%-uk hallgatja. Ahol szembetűnő a csökkenés, az a kis csoportokban olvasott közös Biblia iránti érdeklődés, illetve ennek a formának a használata. Ez 2011-hez képest (55%) 2018-ra 7-8%-kal csökkent (47-48%). A legnagyobb ugrást a telefonos alkalmazásnál látjuk, ez itt 20%-ról (2011) 55%-ra emelkedett (2018), ami összefügghet az idősebb korosztály szokásaival, akik inkább hallgatják, mint sem olvassák vagy nézik a Bibliát. Az internetes bibliahasznalát is jelentős mértékű emelkedést mutat: ez a 2011. évi 39%-ról 2018-ra 58%-ra emelkedett.

Az amerikaiak kétharmada érdekesnek és fontosnak tartja a Bibliát

“Kiváncsivá tesz, mit mond, tanácsol a Biblia” cím alatt találjuk a következő kérdéskört. A százalékos arányok itt a teljes felnőtt lakosságon belüli százalékos arányokat mutatják. Az összes amerikai felnőttnek kétharmada, azaz 66%-a kifejezetten érdeklődéssel fordul a Bibliához, s kiváncsi annak üzeneteire bizonyos életkérdésekben. 29%-a a felnőtt lakosságnak kifejezetten erős érdeklődést mutat a Biblia üzenetei, tanácsai iránt. Összességében a felnőtteknek 66%-a vágyik Isten, Jézus Krisztus megismerésére. A fokozott érdeklődést mutató keresztyénekről az is kiderült, hogy otthonról olyan mintákat hoznak, ami motiválja őket a Biblia iránti folyamatos érdeklődés fenntartására. A kevésbé érdelődők aránya összességében 34%-ot mutat. 19% azoknak a száma, akik kifejezetten érdektelenek a Biblia iránt.

 Amerikai elnökök véleménye a Bibliáról, a bibliaolvasás hasznáról 

Theodore Roosevelt: A Biblia mély ismerete jobb minden kollégiumi nevelésnél.

Ronald Reagan: A Biblia fedlapjai között minden választ megkapunk az emberi sors összes problémáira.

 Ulysses S. Grant, az USA 18. elnöke: Tartsd magadat erősen a Bibliához, mert az szabadságod szilárd horgonya. Írd be annak szabályait, eleveit szívedbe, és valósítsd meg azokat életed során.

George Washington: Isten és a Biblia nélkül képtelenség helyesen kormányozni a nemzetet.

Abraham Lincoln: Ha rátekintek erre a nagy könyvre, a Bibliára, azt kell mondjam, ez Isten legdrágább ajándéka, amit adhatott az emberiségnek. Mindazokról a javakról, amiket az Üdvözítő hozott erre a világra, e könyv kommunikál igazából és világosan. Biblia nélkül fogalmunk sem lenne arról, mi a rossz…

Woodrow Wilson: Ha már olvastad a Bibliát, tudhatod, Isten Igéje az, mivel benne megtalálod a kulcsot a szívedhez, boldogságodhoz és kötelességeidhez. (Folytatjuk)   

Szóljon hozzá