Kezdőlap / jegyzet / A LEGBIBLIÁSABB NEMZET – 1. rész

A LEGBIBLIÁSABB NEMZET – 1. rész

ÓRIÁSI! AZ USA 2018-BAN IS AZ EGYIK LEGBIBLIÁSABB NEMZET A VILÁGON (1.)

A LAKOSSÁG FELE BIBLIAOLVASÓ, “BIBLIA-FOGYASZTÓ”

Úgy terveztem, hogy ma elkészítem Kínáról azt a többrészes infogramot, amiben látható ábrázolását hozom össze a robbanásszerűen növekvő kínai keresztyénség arcképcsarnokába tartozó 555 mártírnak, misszionáriusnak, nőknek és férfiaknak, kínaiaknak és külföldieknek. És tessék! Ember tervez, infó végez! Reggeli szokásom szerint kinyitom  a legfontosabb nemzetközi hírportálokat és tudományos műhelyek weblapjait, s mi jön elém? Lenyűgöző tájékoztás arról, hogy az USA lakosságának fele bibliaolvasó. Azonnal módosítottam napi munkatervemet. Közben eszembe jut, amit Trump elnök mondott Billy Graham temetésén: az USA-t az ima tette naggyá és  összetartóvá. Meg az, amit jóval korábban annyiszor elmondott a világ nagy evangelistája, Billy Graham: Biblia és bibliolvasás nélkül a nemzet félkarú óriás. Amerika a Biblia földje és a bibliolvasás földje volt és maradt – bizonyosan ez mentális erejének, az emberi teljesítményeknek az egyik fő hajtóereje. A belső motívum és hajtóerő százmilliók napi életében a Biblia és az imádság. A dollárra és az anyagiakra ugyanezek a százmilliók pedig áldásként tekintenek. Nekik nem ádáz és jellemtelen harcok motivuma a money, money, money, “a semmi és senki sem számít” egyént és nemzetet züllesztő vezérelveként. Százmilliókban még él a normális és egészséges, biblikus sorrend: előbb az ima és a Biblia, s aztán az áldás, amire a hála a válasz, ami nálunk szinte totálisan elmarad. Nem mintha az előbbi kettőben olyan jól állnánk!   Hazánk népességében és Európában ez sajnos egészen másként néz ki, tisztelet a kivételnek. Magyarhonban a pénz-pénz-pénz áll az első helyen, aztán a mmásodik és a harmadik helyen, majd esetleg a család, s valahol még futott a hit, a Biblia, s az imádság. Ennek minden negatív szociálpszichológiai következményével.  Olykor bizony az az emer érzése, s ezt közel 60 éve lelkipásztorként belülről látom, hogy lelki értelemben, meg nemzetmentálisan is igaz: “fenn az ernyő, nicsen kas”. Látszathit, látszatkegyesség, látszatkeresztyénség ural el még mindíg minket. Nekünk ez a nagy kísértésünk, s bármennyit teszünk is ez ellen egyházi, közéleti szinten, semmi nem lehet elég. A munka sok, a munkás még mindig oly kevés. De lehet kérni az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat, ébresztőket, szóban és írásban, akik rásegítik vagy visszasegíthetik népünket a látszattól a valóságig. Ha persze ezek megkapják a szükséges egyházi és médiafelületeket, hogy szavuk ne pusztába kiáltott maradjon! Ez a mi mai és holnapi feladadtunk lenne – minden felelősségi szinten, s nem csak aktuálpolitikai szlogenként vagy törekvésként! Folyamatosságra, nem ötletekre van szükség. Amiként Isten megváltó munkája is folyamatos és állandó!  Az olyan példák, mint az USA-beli vagy a kínai,  hatalmas ösztönzést nyújthatnak nekünk, hogy a látszattól a lényegig, a valóság átformálásáig, reformációijáig eljussunk végre ma is. A Barna Group ezen a reggelen is remek leckét ad State of the Bible 2018 című elemzésével. Az adatok nagyon frissek, a mintavételt 2018. január 4-18. között készítették. Nagyon oda kellene figyelni rájuk!    

Infogramelemző szemleíró: Dr. Békefy Lajos

Kulturális trend az USA-ban: Isten Igéje erős, életformáló hatalom

Mit látunk az első ábrán? Mindenekelőtt azt, hogy a Biblia ma is Amerika lelki legjava, belső szellemi és lelki kenyere. Az amerikaiak “Biblia-fogyasztók”. Nem csak az egyházi szolgálatokon van jelen a Szentírás, hanem otthonukban, sőt személyesen magukkal is viszik, a Biblia millióknál kéznél van: nézik, hallgatják, olvassák internetes és nyomtatott formában, úton-útfélen, vonaton és repülőn. És száguldó limuzinjaikban, a kesztyűtartóban vagy az oldalzsebben. És ha megállnak egy autós openair istentiszteleten vagy evangelizáción, nem kell kapkodniuk, útitársuk a Biblia.. Használják imádkozásnál és a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Nem szégyellik nyilvánosan olvasni, foglalkozni vele. A lakosságnak közel a fele (48%) évente többször is előveszi. 2011  óta a sztaisztikák állandóságot jeleznek a bibliahasználatban. A felnőttek között a teljes felnőtt lakosságnak 14%-a naponta olvas Bibliát, 13%-a hetente többször, 8% legalább egyszer egy héten, 6% havonta legalább egyszer, 8% évente legalább 3-4 alkalommal.

Városiak, az amerikai Dél lakói és a feltörekvők olvassák legtöbbet

A fenti táblázat azt is mutatja, hol és kik olvassák a legtöbbet a Bibliát. Meglepő módon a városlakók többen (53%), a kisvárosok és a falvak, farmok lakói valamivel kevesebben (49%), a peremvárosok lakói viszonylag a legkevesebben (42%), de nem jelentős a különbség. Meglehetősen masszív az átlag: közel fele arányban van a biblaolvasók száma a Bibliát nem olvasókhoz képest.

Földrajzi tekintetben nem meglepő, hogy a legtöbben az USA déli részében használják napi lelki kenyérként Isten Igéjét. Nem meglepő, hiszen az erőteljes presbiteriánus, református és baptista közösségek az USA déli részén találhatók. Többségükben színes bőrűek közösségei, gyülekezetei ezek. A déliek között 55%-os a bibliaolvasók aránya. A középső államokban 49%, Nyugaton 44%, Észak-Keleten 40%. Megintcsak szembetűnő a trend: nem láthatók kis arányszámok! Meggyőzően látszik a százalékokból, hogy az egész országot a magas bibliaolvasási kedv és számarányok  jellemzik, átlagot számolva a közölt adatok alapján ez országos szinten 47%-os bibliaolvasási lefedettséget jelent.

Feltörekvők és idősebbek vezetik a sort

Korcsoportok, generációk vonatkozásában azt is láthatjuk a grafikonon, hogy a feltörekvők, a felnőtt korosztályi alkotócsoportot képezők számaránya a legmagasabb a bibliaolvasók hatalmas táborában, ez 51%. Őket az idősebb korosztály követi 48%-kal, majd igen szorosan követik őket a millénisták, azaz az ezredfordulós Y generációhoz tartozók 47%-kal. Az X generációhoz, tehát a 70-80-as évek generációjához tartozók között 45% a bibliaolvasók aránya. Ismét csak azt lehet megállapítani, hogy néhány százalékos különbséggel igen magas a különféle generációkban a bibliaolasási állandó. Közel 48%. Ezek mind igen jelentős és a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő számok. Van min elgondolkodunk!(Folytatjuk)

Szóljon hozzá