Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A k lvinista s az j t – Presbiteri konferencia L ncosban
[*~ alt *]

A k lvinista s az j t – Presbiteri konferencia L ncosban

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets ge huszadik alkalommal szervezte meg konferenci j t. Igehirdet s, k sz nt sek s el ad sok mellett eg szs ges vit kra, j hangulat besz lget sekre is sort ker lt.

Mintegy hetven presbiter szombaton 10 rakor a Szatm ri L ncos templom melletti K lvin J nos Gy lekezeti H zban gy lekezett, ahol Ig t hirdetett Korda Zolt n h zigazda lelkip sztor a konferencia mott ja alapj n: “Az Asr igazgassa a ti sz veteket az Isten ir nt val szeretetre, s Krisztus ir nt val llhatatoss gra!” (2Thesz 3,5) Az igehirdet llhatatoss gra intett, arra az er nyre, ami v lasz az Isten hozz nk val szeretet re s h s g re. Ehhez be kell fogadnunk J zust a sz v nkbe, s minden b lv nyt, f leg az nz st ki kell tiszt tanunk let nkb l.

K sz nt sek rendj n Kov cs S ndor esperes a 121. zsolt r szavaival emelte a presbiter-szolgat rsak tekintet t a “hegyekre”, ahonnan j n a mi seg ts g nk. Cs ry Mikl s egyh zmegyei f gondnok hitre buzd tott, mert azon a legkisebbek is meg llnak. Tat r Mikl s egyh zmegyei presbiteri sz vets gi eln k a k zelg presbiterv laszt sokra val tekintettel J zus Krisztus szavaival zent: “Ha valaki els akar lenni, legyen mindenek k z tt utols s mindeneknek szolg ja.” (Mk 9,35)

L rincz Istv n Marosv s rhely-Als v ros Reform tus Egyh zk zs g nek lelkip sztora el ad s ban megnevezett n h ny von st, ami a k lvinista emberre jellemz : “purit n egyszer s g, elh v s s k ldet studat, szakember legyen egy ter leten, nem f l a hal lt l, harc a szenved lyek ellen, a munka szeretete s a munka-fegyelem, szeg nyekr l val gondoskod s, harc a b lv nyim d s ellen, hiszi, hogy Isten a t rt nelem Ura, szent letben j r s, rtelmes hitben szolg lni az Urat, az igehirdet s megbecs l se, fegyelmezett let, rendszeres, llhatatos ima let.” El deink lete az rt volt ldott, mert ezek a jellemvon sok t bb vagy kev sb , de ott ragyogtak let kben. Ezek a jellemvon sok szent v gyat breszthetnek a sz v nkben, hogy b rcsak min l t bbet megadna nek nk is Isten bel l k. Az el ad n h ny szem lyes dolgot is elmondott let b l, bizonys got t ve Ur r l.

A sz net R cz Ervin erd di lelkip sztor sz lt az egyh z s a m dia kapcsolat r l. A m dia eszk z arra, hogy az r mh rt k zvet ts k az emberek sz m ra. gy el lehet rni olyan embereket is, akik valami miatt t vol ker ltek Istent l. Istennek ma is letment , id szer , aktu lis, lhet s rthet zenete van, ppen ez rt a hagyom nyok meg l se mellett sz ks gesek az j t sok. Az, hogy a m di ban is olvashat , hallhat s l that az Ige, azt jelenti, hogy Isten nem z rhat be a templomba, hanem ha akar, akkor megsz lal az interneten, a r di ban s a t v ben is. Ez az akarat t l f gg, mi emberek pedig eszk z k lehet nk ennek teljes t s re,

Az el ad sok ut n egym st meghallgatva vit ztak, besz lgettek a jelenlev k, tudva azt, hogy ha mindenben nem is rthetnek egyet, mert nem vagyunk egyform k, de van valaki, aki sszek ti ket, J zus Krisztus, aki gazd ja s Ura minden gy lekezetnek.

Szóljon hozzá