Kezdőlap / Református hírek / A Harangszó februári első számából

A Harangszó februári első számából

Kettős ünnepet tartott nemrég a szilágysomlyói eklézsia. A helyi IKE megalakulásának huszadik évfodulóját ünnepelte, míg Mike Zoltán lelkipásztor ugyanennyi ideje szolgál a gyülekezetben. Az eseményről Acsádi Annamária és Szabó Gabriella közöl beszámolót a lap címoldalán. A vezécikk szintén a somlyói jubileumhoz kötődik. Szűcs János főgondnok az eklézsia lelki őrállóját köszönti írásában.

A lap második oldalán hitépítő rovattal gazdagodik a Harangszó, mely ezúttal Sulyok István, az egyházkerület alapító püspökének igemagyarázatát tartalmazza.
A Nőszövetség rovatban a jankafalvi nőszövetség évfordulói ünnepségéről olvashatunk.
Egy keresztyén gyógyító tanúságtételéről számol be Ecsedi Árpád. A Nagybányán szervezett a Kárpát-medencei imanapon Papp Lajos szívsebész professzor tartott előadást.
A Hit és élet rovatban portréinterjú olvasható Józsa Ferenc Arad-mosóczi lelkipásztorral, aki tavaly töltötte be 60. életévét.
Márciusban tartja közgyűlését a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség. Erről és sok egyébről is szó esett a szervezet Nagyváradon tartott elnökségi ülésén, melyről Tóth Zsigmond tudósít.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Szóljon hozzá