Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Friss Asjs g beharangoz ja esem ny nkr l – Meg jul s: egy tt az egyh zmegye

A Friss Asjs g beharangoz ja esem ny nkr l – Meg jul s: egy tt az egyh zmegye

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye a reform ci 500. v ben szeptember elsej n s m sodik n Egy tt az egyh zmegye c mmel szervez nneps get. Az alkalomra mindenkit szeretettel v rnak.

Kir ly Lajos, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese, Pusk s Csaba f gondnok s R cz Ervin sajt referens sajt t j koztat t tartott tegnap a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperesi hivatal ban. A sajt t j koztat n ismertett k a reform ci 500. v ben szervezett Egy tt az egyh zmegye c m k tnapos rendezv ny programj t. P nteken 12 r t l az rva Bethlen Kata Reform tus voda s Napk zi (Szamosnegyed) alapk -let tel re ker l sor, amely a magyar korm ny K rp t-medencei programja finansz roz s val val sul meg. Nagyon fontos, hogy a gyerekek m r kicsi korban hitbeli nevel st kapjanak. 14 r t l lesz egy kor bban meghirdetett fot p ly zat eredm nyhirdet se a Crush k v z ban. Erre a p ly zatra – t bbnyire fiatalok – k zel k tsz z fot t k ldtek be. 16 r t l eml kk vet lepleznek le Vet sen, az Eml kez s s a meg jul s erdej ben. 18 r t l a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumban ny lik meg az Utaz s a magyar reform ci sz zad ba c m ki ll t s, a t rlat keret ben korabeli nyomdag peket, Bibli kat, nekesk nyveket s egy b kegyt rgyakat l thatnak majd az rdekl d k. 20 r t l l thatja a k z ns g Pregitzer Fruzsina n ll estj t az szaki Sz nh zban, melynek c me: Uram, nem l tta Magyarorsz got?

Szeptember 2- n, szombaton 10 r t l p rhuzamos rendezv nyek zajlanak majd: a N meti-templomban SZIKE-istentisztelet, a L ncos-templomban n sz vets gi konferencia, a K lvin J nos Reform tus Imah zban presbiteri konferencia, a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumban pedig gyermekprogramok lesznek.

A N meti-templomt l 13.45 rakor indulnak el a r sztvev k, s a K lvin J nos t ren tal lkoznak a p rhuzamos rendezv nyek r sztvev ivel, valamint azokkal, akik akkor kapcsol dnak be a programba. 14 rakor avatj k fel a Reform tus Eml kjelet, besz det mond: Szil gyi va s Varga Attila. Innen a r sztvev k az j k zpontig vonulnak. A reform ci nem m s, mint igehirdet s, ez rt a k zponti rendezv ny egyik kulcsfontoss g mozzanata maga a szabadt ri rvacsor s istentisztelet lesz, amelyen Cs ry Istv n, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke hirdet ig t.

A tov bbiakban koncertek k vetkeznek: a Szolg lat zenekar, M sz ros J nos Elek s a Bolyki Brothers mellett fell p a Loga Dance School s a R pike. Lesznek opcion lis programok: gy lekezetek bemutatkoz sa, az Aranykapu Kultur lis Egyes let gyerekekkel val foglalkoz sa. A k tnapos rendezv ny ld ssal z rul.

Kir ly Lajos esperes a tegnapi sajt t j koztat n elmondta, hogy az ember nagyon sok lm nyt meg lhet egyed l, de k z ss gben t bbsz r sen is meg li azokat. Egy csod latos k z ss g lm ny lehetett az, amikor J zus Krisztus t bb mint tezer embert vend gelt meg. A k z s istentisztelet s rvacsoraoszt s egy olyan k z s lm ny lesz abban az lm nyt rsadalomban, amiben ma l nk, amely er t ad, er forr s lehet a tov bbiakban, fogalmazott.

R cz Ervin sajt referens hozz tette, hogy az egyh znak ki kell j nni a templom falai k z l. Szatm rn metiben els alkalommal lesz szabadt ri istentisztelet az j k zpontban. A nagy t r szent t rr v lhat. Ugyanitt min s gi koncertek lesznek, amelyek egyh zi jelleg ek, de sok r teghez sz lnak.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá