Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A feltámadott nyelvén – Húsvét Németiben

A feltámadott nyelvén – Húsvét Németiben

“A feltámadás hajnalán, szent csodálattal állunk Krisztusunk drága ajándéka előtt, mert érezzük a felénk elinduló szeretetteljes közeledést egyszülött Fiad feltámadása által. Köszönjük Jézusunk örömre biztató szavát, amikor a húsvéti asszonyok szívében kicseréli a félelmet, szer felett való örömre, így kérünk mi is Istenünk, hogy saját szívünk minden fájdalmára legyen gyógyír a feltámadásnak eme csodálatos híradása, hogy Megváltó Jézusunk legyőzte a halált, feltámadott és ez által örök életet szerzett nekünk és szeretteinknek. ” – szólt Kiss József Szatmár-németi lelkipásztor imádságában húsvét ünnepén.

Húsvét első napjának délelőttjén a Máté írása szerinti evangélium 28. részének első 10 verse alapján szólt a feltámadás örömüzenete. Jézus ma is hív minket Galileába, a másként szólás, másként beszélés helyére, hogy érezzék rajtunk a felebarátot, hogy mi a Krisztus nyelvét beszéljük, hogy mi a szeretet nyelvén tudunk szólni, nálunk van bocsánat, kegyelem, öröm és boldog élet. Isten tegye erre bátorrá szívünket, igy cserélje ki fájdalmas szívünket örömre, boldogságra és adjon vigaszt, őszinte vele való találkozás e csodálatos húsvéti ünnepben. – mondta igehirdetésében Kiss József lelkipásztor.

Törő Attila Miklós segédlelkipásztor és Balázs Zoltán Attila legátus hirdetette még a feltámadás örömhírét az ünnepen. Az úrasztala ünnep első- és másodnapján is megteríttetett.

Szóljon hozzá