Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A családról tanulhattak a táborban

A családról tanulhattak a táborban

Rendkívül jó hangulatban telt el az Egyházmegyei Ifjúsági Tábor Nagytarnán. 18 lelkipásztor, illetve teológus 67 fiatal testi illetve lelki egészségéért volt felelős. A tábor fő témája a család volt, erről szóltak az előadások, bibliaórák és istentiszteletek is. A karaoke, a „ki mit tud” és a vetélkedők mosolyt csaltak a résztvevők arcára. Az egyházmegye 15 gyülekezetéből érkező ifjai gazdag, változatos programokon vehettek részt.

Előadások


Hétfőtől csütörtökig, minden reggel, énektanulás után, 10 órától előadások hangzódtak el család témában.

Hétfőn Berke Eszter Zilah-Fényvesi segédlelkész tartott előadást “Család a Bibliában” címmel. A család intézményét Isten alapította, így Ő ért hozzá a legjobban. Érdemes tehát a család alapdokumentumát a Bibliát studírozni, hogyha azt akarjuk, hogy családunk biztos alapokon nyugodjon. Isten a következő sorrendet ajánlja: 1. Elhagyja a férfiú anyját és apját. 2.Ragaszkodik feleségéhez. 3. Lesznek ketten egy testté. Minden más sorrend, vagy elemek kihagyása összevisszasághoz, fejetlenséghez vezet. Isten kész vezetni a családunkat is, ha mi engedjük.

Szatmári Elemér pusztadaróci lelkipásztor hiteles előadónak bizonyult, hiszen feleségével és 6 gyermekével tökéletesen illusztrálta a hallgatóság előtt, hogy ebben a “mai világban” is lehet nagy családban élni akkor, hogyha Isten vezeti azt. Előadásában a régi magyar családok, nemzetségek életéről beszélt az előadó és a szülők iránti tiszteletre hívta fel a figyelmet, mint kulcsot a hosszú élethez.

Rácz Ervin erdődi lelkész a Csillagpont Ifjúsági Fesztivál témáját hozta a családra leszűkítve: Érintések a családban. Ha nem érintenek, meghalsz – hangzott a konkrét megállapítás. Egy kézfogás, ölelés, simogatás, a fogamzástól a halálig azt az üzenetet hordozza: Itt vagyok, veled vagyok. És olyan jó az, hogy olyan Istenünk van, aki nem a felhő fölött nézi, hogy az emberek hogyan sínlődnek, hanem egyszülött Fiát küldte le értünk, és benne olyan életet élt, amit az Apostoli Hitvallás így foglal össze: szenvedett. Éppen ezért a benne hívő nem mondhatja soha, hogy “egyedül vagyok”, mert Ő velünk van minden napon a világ végezetéig.

Csütörtökön Tóth Emese pszichológus a gyerekekkel kényes témáról beszélgetett: Konfliktusok a családban. Előbb közös megbeszélésre került sor, majd lehetőség adódott arra, hogy a gyerekek külön-külön beszélgessenek a pszichológusnővel. Láthatóan és érezhetően a gyerekeket érdekelte a téma és kellő képen megnyíltak, elmondták érzéseiket, gondolataikat.

Bibliaórák és istentiszteletek


“Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ézsaiás 49,15) A próféta szavai mottó ként csengtek fel istentiszteleteken és bibliaórákon. Kovács Sándor esperes a nyitó istentiszteleten hangsúlyozta, hogy valaki azért jött erre világra, hogy megkeresse és megtartsa azt ami elveszett. Ez a valaki Jézus Krisztus ma is élő, jelenlévő valóság. A teológusok istentiszteleteken és kiscsoportos beszélgetések alkalmával a családon belüli kapcsolatokról értekeztek: párválasztás, apa-anya, szülő-gyermek, testvér-testvér. Nyolc kiscsoport külön-külön elvonulva társalgott. A közös imádságokon a gyermekek ajkáról ilyen is elhangzott: “Add Uram, hogy apa és anya többet ne veszekedjenek”. És mivel tudjuk, hogy Isten imádságot meghallgató Isten, ez az ima sem fog a porba hullani.

Láthatatlan színház segítségével a gyerekek átélhették János apostol szerepét, Jézus feltámadása utáni napokon. A láthatatlan színház egy modern evangelizációs módszer, amelyben a delikvensek a szem érzékszervét eltakarva, a többi érzékszervre hagyatkozva átélhetnek egy bibliai történetet. Ezután egyenként őszinte lelkigondozói beszélgetésekre is sor került.

Játékok, vetélkedők, koncertek


Közben a nyolc bibliaórás csoport a vetélkedők erejéig négy vetélkedős csoportba tömörült. Mindjárt a hét elején nevet adtak maguknak: Pulyák, Legók, Fantasztikus 18 és KRISZ-család. Beszédes nevek. Érdekességként elmondható az, hogy 0,20 ponttal lett első a Pulyák csapata a Fantasztikusok előtt. Ügyességi versenyek, közösségi játékok, tájékozódási verseny és bibliaismeret-vetélkedő mérette meg a csapatokat a hét folyamán.

Kedden a fiatalok örömmel hallgatták a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusát, szerdán pedig a Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet Ifjúsági Zenekara tartott koncertet. A Nagytarnai Úttörő Táborig gyalogtúrát szerveztek szerda délután, szerda este tehát nem voltak gondok az elaltatásnál. Jobb Domokos ombodi lelkész íjászni tanította a fiatalokat, ennek nagy keletje volt.

Csütörtökön és pénteken este kiderült az is, hogy akár az X faktor, akár a Megasztár, vagy Csillag születik stábja is kinn lehetett volna, annyi tehetség mutatkozott meg a „Ki mi tud”-on és a Karaoké Partyn.

Tábortűz

Király Lajos főjegyző a szombati záró-istentiszteleten elmondta, hogy amiképpen a 12 éves Jézus is sokat tanulva jöhetett ki a templomból, úgy a táborlakókat is az élet megmérettetései fogják igazán vizsgáztatni a tábor témájáról. Nem hiányoztak a tábortűznél és a záró alkalmon sem az örömtől könnyes szemek.

Azt jó látni szervező ként ebben a táborban, hogy annak ellenére, hogy a körülmények nem éppen 5 csillagosak, de rengeteg olyan résztvevő van, aki évek óta visszajár, tehát tetszik neki. Az újakat is, ha megkérdeztük, azt mondták: JÖVŐRE VELETEK UGYANITT. Úgy legyen!

Köszönet a szervező csapatnak:

Lelkipásztorok: Ilonczai Zsombor, Rácz Ervin, Király Lajos, Jobb Domokos, Erdei-Árva István, Kiss József.

Kolozsvári teológusok: Kató Szabolcs, Gáti Tibor, Csikai Annamária, Karikás Orsolya, Dohi Arnold, Mészáros Mihály, Mészáros János.

Debreceni teológusok: Kaszaniczki Csongor, Tóth Orsolya, Kala Noémi, Kallós Lilla.

Támogatóink:

Bocons SRL.

Ferrys Invest

Kajtár SRL

Ali Baba Trans

Szabó Trans

Info Center

Emil Style

Netmusic

Immánuel Miszziós Mozgalom

Köszönjük!

További képek ITT


Szóljon hozzá