Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

Páratlan, korszerű, a legrészletesebb elemekre is kiterjedő szervezés és gazdag program várta azt a közel másfélezer résztvevőt, akik elérkeztek Kisperegre a XIX. Nyári Királyhágómelléki Nőszövetségi Konferenciára.

“Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) – Református családok Krisztus szolgálatában – ez volt az igei mottója a konferenciának, mely szombaton fél 11-kor kezdődött zászlós felvonulással. Az Arad megyei Kispereg gyönyörűen felújított református temploma akár kétszer is megtelt volna az ünneplő, igei üzenetekre váró sereggel, mely egy napig majdnem megháromszorozta a falu létszámát. A templom mellett sátor alatt hallgatták és kivetítőn nézték a történteket mindazok, akik nem férhettek be. A templom körül könyveket és értékes emlékeket is lehetett beszerezni. A parkot sikerült célszerűen használni a szervezőknek.

Az Igét Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a konferencia fővédnöke hirdette: „Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” (3Móz 26,11-12) – hangzott a Napi Ige. Nincs vaskosabb bizonyíték a kinyújtott kezű, cselekvő Teremtő meglátására, mint megannyi imára összekulcsolódó asszonyi kéz. A karba tett kéznek is előbb-utóbb mozdulnia kell. Ilyen összetett kezű édesanyák, nagymamák fohászkodtak értünk, ha a haragos ellenség ellenünk mozdult, kezét emelte reánk és sárba tiport. Hajdan volt anyák töredelmes könyörgése támogatta az előttünk járókat, megalázott gyermekeket és a nemzetet! Isten a haragvó ellenséget áldott kezekkel tartotta távol, amikor segítséget kívántak Tőle. Évezredeken keresztül érkezik felénk a Szabadító hűsége felől a megnyugtató bizonyságtétel. – szólt a püspöki üzenet.

Orosz Otília egyházkerületi zenei előadó tanácsos vezetett az éneklésben. A nagyváradi Continuo együttes gyönyörködtető, értékadó koncertjét Bogya-Kis Mária Szatmárnémeti-Szamos-negyedi lelkésznő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntője követte: „Azzal, hogy a mai napon itt, Kisperegen tarthatjuk nyári konferenciánkat, egy nagy álmunk teljesült. Istennek hála, évről évre gyarapszik konferenciánk résztvevőinek száma, ezért mindig nagy- templomos gyülekezeteket keresünk találkozóink színhelyéül. Célunk az, hogy egyházkerületünk minden egyházmegyéjébe eljussunk. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kilenc egyházmegyéjéből eddig csak az aradiban nem tartottunk kerületi nagytalálkozót. Tudjuk, hogy a szervezők számára nagy gonddal jár egy ilyen nagyméretű esemény előkészítése. De ha a házigazdák megtapasztalják az ideérkező vendégek szeretetét, akkor már elértük célunkat. Mert minden találkozó egy missziói látogatás is egyúttal. Az egyházkerületi nőszövetség azon szándéka jut kifejezésre, hogy a legkisebb egyházmegyék asszonyközösségét is felkeressük, gondjaikról és örömeikről érdeklődjünk és szeretetünkről biztosítjuk őket.” – hangzott az elnöki beszéd.

Módi József az Aradi Református Egyházmegye esperese, Vinczéné Pálfi Judit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa, Dénes Erzsébet az Aradi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke (ő férjével együtt verseket és énekeket is előadtak) után házigazdaként ifj. Tóbiás Tibor és Emőke lelkipásztorok köszöntötték az egybegyűlteket. Elhangzott, hogy négy éve a felújítási munkálatok miatt az ég volt a templom teteje, és azóta, így szombatra is azonban a konferencia méltó helyszínének bizonyult.

Előadások gazdagítottak a konferencia további részében: Dr. Buzogányné Kovács Emese a Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének alelnöke: Református családok Krisztus szolgálatban-, Dr. Svébisné Juhász Márta a Dunamelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke: Öröm, hogy családommal az Úrnak szolgálhatunk címmel tartott előadást. Művészi előadást Écsi Gyöngyi lelkésznő, előadóművész hozott, aki a felvidéki Hetényről érkezett.

Az ebédszünet után kerületi nőszövetségi elnöknők és vendégek köszöntöttek, Baczoni Szilárdka Kata Szovátáról érkezve a Világimanapi Bizottsági szolgálatáról szólt. Az új zászlók avatását követően sor került a záró istentiszteletre, melyen Igét hirdetett Szabó Zsuzsa a Dunamelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének titkára. Az ágendai szolgálatot Baracsiné Dávid Zsuzsa az Aradi Református Egyházmegye Nőszövetségének alelnöke végezte, a híveket több helyen is várta a megtérített úrasztala.

A résztvevők elégedetten, sokan életre szóló élménnyel indultak haza. Szatmár megyéből, a nagyobb távolság ellenére is, több mint kétszázan vettek részt az eseményen.

Szóljon hozzá