Archive for the Category » Református hírek «

Megjelent a Reformáció Emlékbizottság fotópályázata

A Reformáció Emlékbizottság nevében – az emberi erőforrások minisztere megbízásából – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt fotópályázatot hirdet.

A kiírás célja a Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó fotóművészeti alkotások készítése, virtuális fotógyűjtemény kialakítása.

A pályázat témája a megújulás, a lelki-szellemi akadálymentesítés és a hitújítás. A pályázat során a vallási témájú alkotások mellett pályázni lehet olyan pályaművekkel is, amelyek üzenete tágabb értelemben kapcsolódik a reformációhoz.

Kategóriák:
1. Műemlékfotók
2. Portrék, eseményfotók
3. Természetfotók
4. Művészfotók

Kategóriánként 3-3 pályázat részesül díjazásban.
1. helyezett: 450 000 Ft
2. helyezett: 300 000 Ft
3. helyezett: 150 000 Ft

Egy pályázat keretében legfeljebb 3 db – min. 2000*3000 felbontású, kizárólag JPG formátumú – digitális vagy digitalizált felvétel nyújtható be.

Az alkotások beküldésének határideje: 2015. augusztus 25.

A részletes felhívást ide kattintva lehet megtekinteni.

Forrás: reformacio2017.hu

A 2015. évi egyházközségi tisztújítások választási ütemterve

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Egyházkerületi Választási Bizottsága elküldte a 2015. évi egyházközségi tisztújítások választási ütemtervét.

1.
Aug. 30.
(Új kenyér ünnepe)
– A jelölő közgyűlés első ízben való kihirdetése
2.
Szept. 6.
– A jelölő közgyűlés másodízben való kihirdetése
– Az ügyintéző bizottságok megválasztása
3.
Szept. 13.
– Jelölő közgyűlés
4.
Szept. 13.
– A jelöltek listájának kifüggesztése
5.
Szept. 14‑16.
– Óvások benyújtása
6.
Szept. 17‑20.
– Az óvások elbírálásának ideje, az elbírálások kikézbesítése
7.
Szept. 21‑25.
– Az ügyintéző bizottságok határozatainak megfellebbezése
8.
Szept. 27.
– A választó közgyűlés első ízben való meghirdetése
– A jelöltek bemutatása
9.
Szept. 26.–okt. 3.
– A fellebbezések Egyházkerületi Választási Bizottság általi elbírálása és a határozatok kikézbesítése
10
Okt. 4.
– A választó közgyűlés másodízben való meghirdetése
– A jelöltek megkérdezése
11.
Okt. 11.
– Választó közgyűlés
– A szavazatok összeszámlálása, az eredmény közzététele
12.
Okt. 12‑20.
– A fellebbezések benyújtása
13.
Okt. 21‑25.
– A fellebbezések EVB általi elbírálása és a határozatok  kikézbesítése
14.
Okt. 26‑30.
– Az új Presbitérium alakuló ülése
– A gondnokok megválasztása
15.
Okt. 31.
– Az újonnan választott presbiterek fogadalomtétele
Tisztelettel,
Kurta Szabolcs
EVB elnök

Főjegyzőt választott a Közgyűlés

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com/

Mivel Lukács József főjegyzői megbízatása nyugdíjazásával véget ért, egyházkerületi főjegyző-választásra került sor 2015. július 4-én. A három jelölt közül Forró Lászlótválasztotta főjegyzővé a Közgyűlés.

Jelölt

Első fordulóban kapott szavazatok

Második fordulóban kapott szavazatok

Forró László

fl

41

50

Kerekes József

kj

28

31

Fazakas Csaba

fcs

9

Érvénytelen

6

2

Összes szavazat

84

83

A választás a fellebbezési határidő lejárta után válik érvényessé.

 

A gyermekek életteréről lesz szó a Vakációs Bibliaheteken

“Életterem – hol Istennel élet terem.” – ez lesz a mottója a Vakációs Bibliahét idei témájának. A Szatmár-szamosnegyedi gyülekezet szeretetotthonának teraszán egy lelkes csapat, Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó-tanácsos és Szűcs Éva tanügyi előadó tanácsos jelenlétében bemutatta a bibliahét témáját.

Lelkipásztorok, vallástanárok és ifjú önkéntesek gyűltek össze szombaton 11 órakor Szamosnegyeden, hogy megnézzék azt, amit ők fognak továbbadni nyár folyamán a gyerekeknek. Együtt tanulták a témát és az énekeket.

Az igei bevezetőt Szakács Zoltán a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze tartotta a tékozló fiú története alapján megállapítva azt, hogy milyen nagy bátorság kellett az atya részéről, hogy elengedje a fiát, és milyen nagyszerű az, hogy vissza is fogadta. Szűcs Éva felvázolta a bibliahét öt napjának öt kérdését: Ki áll mögöttem? Ki áll mellettem? Ki áll körülöttem? Ki áll ellenem? Ki áll felettem? Ezekre a kérdésekre minden bizonnyal választ is fognak kapni.

Ezt a témát a Gyermek-bibliahét munkaközössége önállóan dolgozta ki, figyelembe véve a Partiumban élő emberek helyzetét is. Akik ott voltak a bemutatón, jókedvűen és elégedetten konstatálták, idén is tanulságos, áldásos program vár rájuk és már alig várják, hogy a nyári vakáció folyamán mindezt továbbadhassák a jövő nemzedékének.

Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro

Forró László (146 jelölés)

20150326_110242 (1)_cr

Önéletrajz

Születési hely és dátum: Székelyudvarhely, 1970. április 30.

Családi állapot: nős, három gyerek apja

Végzettség: Protestáns Teológiai Intézet – Kolozsvár (1990-95)

Szolgálat:

 • exmittus: Sajószentandrás
 • segédlelkész: Nagyvárad-Olaszi – 1995-96
 • helyettes lelkész: Zilah-Liget – 1997
 • rendes lelkész: Zilah-Liget – 1998
 • közigazgatási tanácsos: KRE – 1998-2010
 • helyettesítő lelkész: Nagyvárad-Olaszi – 2000

Jelenlegi szolgálati helyzet:

 • lelkipásztor: Hegyközkovácsi – 2001-
 • kórházépítéssel megbízott tanácsos: KRE – 2010-Programbeszéd helyett

  Mindenekelőtt szükségesnek tartom megjegyezni azt, hogy – felfogásom szerint – minden egyházi tisztviselőnek lehet/kell legyen programja, csupán a főjegyzőnek nem. Legyen szó akár egyházmegyei, akár egyházkerületi főjegyzőről, nem lehet más programjuk csak az amit az esperes, vagy a püspök meghirdetett és a testületek jóvá hagytak. Az egyházkerületi főjegyző, a közegyházi gyakorlat szerint nem más, mint püspökhelyettes.

  Különösen az időközi választás idején nem beszélhetek külön programról, hisz egy szolgálati ciklus utolsó évébe szükséges betagolódni. Ezt viszont helyzetemnél fogva, könnyű szívvel vállalom.

  Természetesen a református kórház ügyét folytatni akarom. Éppen ezekben a napokban jutottunk el odáig, hogy a kórház ügyét nyilvánosan is tárgyalják és Miniszterelnök úr „teljes mellszélességgel kiáll mellette”. A sok kicsinyhitűségen túljutva, most már nem az a kérdés, hogy legyen-e kórház, hanem sokan szeretnék azt, hogy másutt épüljön meg, lehetőleg Anyaszentegyházunk megkerülésével.

  Végezetre:

  Tudomásul veszem, hogy lelkészközpontú gyülekezetekben élünk. Nem a hátrányait boncolgatom, hanem keresem a megoldást a lelkészi szolgálat fokozott kiemelése és lebontása között. Meggyőződésem, hogy ennek a feszültségnek feloldása hoz változást a szolgálat minőségében.

  Nagyvárad-Hegyközkovácsi, 2015. június 9.

  Forró László lelkipásztor, előadótanácsos


Kerekes József (48 jelölés)

kerekes

Önéletrajz

Nagyváradon születtem 1970-ben. Apai ágon zilahi, anyai ágon váradi vagyok. Iskoláimat anyanyelvemen végeztem szülővárosomban. A Protestáns Teológiai Intézetben szereztem meg Lelkipásztori oklevelemet, jeles osztályzattal 1995-ben. A Teológia harmadik évfolyama után egy év exmissziós szolgálatot végeztem a Nagyvárad Réti Egyházközségben. A Teológia elvégzése után a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség első segédlelkészeként szolgáltam. 1996. december 1-i hatályjal nyertem kinevezést a Szatmár Szigetlankai Egyházközségbe. A gyülekezetszervezés páratlan szolgálati lehetőségét élhettem meg.  2000. márciusában nyertem felkérést a Királyhágómelléki Református Egyházkerület diakóniai szakelőadói állására, valamint a Lorántffy Egyházi Központ igazgatói posztjára. A Központ működésében megvalósult eredményekért az Egyházkerület Közjó szolgálatában díját ítélte ebben az esztendőben az intézménynek. 2001. március 1-i dátummal hívtak meg a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség második lelkipásztori állására. 2001.decemberében választott meg az Igazgató Tanács a missziói előadótanácsosi beosztásba. 2006-ban a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Didaktikai Fakultásán magiszteri oklevelet szereztem, egyháztörténet diszciplinából. 2007. februárjában leköszöntem előadótanácsosi állásomból és a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség első lelkipásztori állását töltöttem be. Egy, a nagyvárosi szórvány állapotában élő gyülekezet pásztorolásának feltételeit próbáljuk megvalósitani a gyülekezet és presbitérium erőfeszitésével. A Gyülekezeti Ház, szintenként 500 négyzetméteres és 3 szintes épülete konferencia teremmel, ifjúság és Nőszövetség számára alkalmas helyiségekkel, vendégszobákkal és diakóniai célokra alkalmas termekkel fogja szolgálni a lakótelepen élőket. Istennek adunk hálát, hogy 7 év után, alagsor, földszint és emelet elkészültét követően ma már a hatalmas tetőszerkezet elkészitésén dolgoznak az ácsok. Az idei év nagy ajándéka lesz az épület befedése.
Tavaly a Bihari Református Egyházmegye lelkészértekezleti elnökének választották. Második ciklusban vagyok az Eme.lelkészi aljegyzője. És a legutóbbi kerületi szintű választások alkalmával az Egyházkerületi Fegyelmi Bizottságába választattam meg, mely saját kebeléböl egyhangúlag a Bizottság elnökének választott.
Nős vagyok. Feleségem Szilágyi Mónika. Leányunk Szatmáron, fiunk már Váradon született. Leányunk 3 éve, fiunk tavaly konfirmált.
Hálaadással tekintek eddigi pályámra. Istennek köszönöm meg a szolgálat sok sok alkalmát és lehetőségét.

Program

A főjegyzői teendők tulajdonképpeni feladatait a Kánon írja le. Az ott leirtak mellett és ezzel összhangban nagyon fontosnak tartom a jogkövető magatartás tudatossá tételét  Anyaszentegyházunkban. Ennek hiánya erkölcsi és anyagi károkozást von maga után. Erkölcs nélkül nincs egyház. Anyagiak hijján pedig a teljes lepusztulás fenyeget.

A másik, rendkívül fontos munka terület, a sok odafigyelést igénylő szórványon belül a nagyvárosi szórvány, a lakótelepi egyházi szolgálat. Ennek a szolgálatnak is megvannak a sajátosságai. Erősíteni kell ebben a szolgálatban a gyülekezeteket.

Én vallom: a gyülekezet Krisztus földi teste. Ezekben él az egyház. Ezért a gyülekezetek törődést, biztatást, támogatást érdemelnek. A gyülekezetek pedig maguk is Isten dicsőségét hivatottak szolgálni: igehirdetésben, diakóniában, családlátogatásban, ifjúsági munkában.

Mindezen – csupán érintőlegesen  említett- nagyobbrészt rajtunk álló és megvalósitható célkitűzések mellett elengedhetetlen az alázat az egyház Ura, a Krisztus iránt. Aki általunk is munkálkodni akar és terjeszteni az Ő országát ebben a világban.

Kerekes József, lelkipásztor

Nagyváradon épülhet az erdélyi „magyar” kórház

Orbán Viktor miniszterelnök is teljes mellszélességgel kiáll az erdélyi kórház építésének terve mellett Zombor Gábor egészségügyi államtitkár szerint. A magyar állam a nagyváradi reformátusok elképzelését támogathatja.

Forrás: kronika.ro

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kérése és javaslata nyomán indult meg a kormányzati gondolkodás egy erdélyi kórház építéséről, amely a határon túli magyarok egészségügyi ellátását is segítené – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zombor Gábor, aki korábban arról beszélt: Romániával együtt építene kórházat Erdélyben a magyar állam.

Az egészségügyi államtitkár pénteken ismét nyilatkozott a témában a lapnak, és a szombaton megjelent cikkben elmondta, több helyszínt is vizsgálnak, „nem csak egy elemben gondolkodik a kormány”, egyelõre a terv elõkészítése zajlik. Arra, hogy pontosan milyen költségvetésbõl, mekkora állami szerepvállalással, hol és milyen kapacitással épülhet fel az erdélyi kórház, az államtitkár szerint az év második felében lesz pontos válasz.

Zombor Gábor egészségügyi államtitkár

Arra a kérdésre, hogy a költségvetésben várhatóan hol szerepel majd a kórház finanszírozására szánt összeg, Zombor úgy válaszolt, „az állami finanszírozás az építkezésekre szánt költségekben jelenhet meg”.

A fenntartással kapcsolatban jelezte, a román biztosító akkor köt szerzõdést az intézménnyel, ha vannak bizonyos kötelezõ elemek a kórházban, de azt szeretnék, ha valamilyen formában a magyar biztosítók is be tudnának szállni a működtetésbe. „A romániai magyarok így akár helyben, a magyar biztosítót is igénybe tudnák venni” – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az államtitkár.

Egyébként a magyar állam finanszírozásával létesülő romániai kórház terve már évekkel ezelőtt felmerült. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnöke még Székelyudvarhely polgármestereként kezdeményezte, hogy anyaországi támogatással hozzanak létre egészségügyi intézményt a székelyföldi városban.

Ezzel párhuzamosan régóta dédelgetett álma a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek (KREK) is egy keresztény kórház megvalósítása Nagyváradon. A zöldmezős beruházás keretében az egyház már megvásárolt egy telket a bihari megyeszékhelyen, ugyanakkor ötszáz oldalas hatástanulmány is készült. A dokumentumot kidolgozó szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy Nagyváradon és a partiumi térségben hiánypótló szerepet töltene be a magánkórház, különösen olyan szakterületek esetében, mint a gyermek­ és nőgyógyászat.

Csűry István, az egyházkerület püspöke a Krónikának nyilatkozva üdvözölte Zombor Gábor szakállamtitkár nyilatkozatát, szerinte ugyanis az erdélyi kórház ügye nemzetstratégiai jelentőségű. „Tervünket nem adtuk fel, éppen ezért örvendünk, hogy elképzelésünk kormányzati szinten is visszhangra talál. Egyházkerületünk folyamatosan tárgyalást folytat a budapesti minisztériummal és az illetékes államtitkárságokkal a kórházlétesítés ügyében, és örvendenénk, ha az anyaország kormánya támogatna bennünket eme törekvésünkben” – nyilatkozta a Krónikának a királyhágómelléki püspök.

A kórház működtetése kapcsán Zombor Gábor a Világgazdaság online szerdai konferenciáján elmondta, a román egészségbiztosítónak a magyarokat érintõ „egyébként nem túl sok jó intézkedése” mellett van egy olyan szabálya, amely szerint ha egy magánszolgáltató bizonyos funkciókat felvállal és létrehoz, akkor egyéves szerzõdést kap a társadalombiztosítási rendszertõl, amit persze évente felülvizsgálnak.

„Ez a feltétel nem olyan egyszerű – fejtette ki Zombor –, mert egy komplett sürgõsségi és intenzív osztályt kell fenntartani, valamint területi ellátási kötelezettséget kell vállalni”. Zombor világossá tette: Orbán Viktor miniszterelnök is teljes mellszélességgel kiáll az erdélyi kórház építésének terve mellett.

Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség volt elnöke a Magyar Nemzetnek úgy vélekedett, az erdélyi magyar kórház építése olyan jellegű törekvés, ami segíti a kint élõ magyarokat. Kiemelte, hogy ez Magyarország számára nem felvállalható cselekedet, hanem kötelesség.

Az egyházkerületi főjegyző-jelölés összesítése

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Összesítő:

Név Jelölés
Forró László 146
Kerekes József 48
Fazakas Csaba 9
Fazakas Sándor 3
Szőnyi Levente 3
Visky István 3
Bogdán Zsolt 2
Földesy Márta 2
Oláh Mihály 2
Higyed István 2
Szász Bálint Róbert 2
Bogya Kis Ferenc 1
Baracsi Levente 1
Püsök Sándor Csaba 1
Szilágyi Zoltán (Panit) 1
Tukacs József 1
Farkas Antal 1
Csomay Árpád 1
Id. Józsa Ferenc 1
Dénes István 1
Pálffy József 1
Gazda István 1
Tóbiás Tibor 1

 

Vakációs gyermek-bibliahét bemutatók

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com/

gyhet

Szeretettel hívnak mindenkit a vakációs gyermek-bibliahét anyagának bemutatójára, a következő helyszínekre:

 • Zilahi Wesselényi Református Kollégium, június 8., hétfő 16 óra (díszterem), Zilah – Mihai Viteazul u. 59 sz. (Zilahi és Szilágysomlyói Református Egyházmegyék gyülekezeteinek)
 • Nagyvárad-Csillagváros, június 10., szerda 16 óra, Nagyvárad – Beiusului u. 15 sz. (Bihari, Érmelléki és Aradi Református Egyházmegyék gyülekezeteinek)
 • Szatmár-Szamosnegyed Gyülekezeti Háza, június 13., szombat 11 óra, Szatmárnémeti – Inaului u. 30 sz. (Szatmári, Nagykárolyi és Nagybányai Református Egyházmegyék gyülekezeteinek)

Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása

Nagyváradra, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalának tanácstermébe hívták össze katekétikai és ifjúsági előadókat annak érdekében, hogy a gyermekekért és fiatalokért végzett szolgálat összhangban működjön.

Szerdán délelőtt Csűry István püspök a napi Ige alapján elmondott rövid áhítatával nyitotta meg az együttlétet: “Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról…” (1Móz 8,1) Hányszor megfeledkezünk Istenről, pedig az ő választottai vagyunk! Ő azonban nem így érez irántunk, igéjéből tudhatjuk ezt. Nóé története a megmentő Istenről szól. Az Úr gondoskodott a bárkáról, amely a megtartatást jelentette. Az egyházkerület sem feledkezik meg a missziós munkásairól, ennek jele éppen az aktuális megbeszélés. Az episzkopális rendszert Csűry püspök nem diktatórikus hűbér-jobbágy viszonyként képzeli el, hanem úgy, mint ahol az egyházban szolgálók szabadon, de szervezetten működnek együtt.

Ennek érdekében Vinczéné Pálfi Judit misszió előadó tanácsos, Dénes István Lukács generális direktor és Kánya Zsolt Attila egyházkerületi ifjúsági előadó jelenlétében a katekétikai előadók átbeszélték a vakációs bibliahetek újonnan kialakult helyzetét, ugyanis saját lábára állt ilyen tekintetben az egyházkerület. Az ifjúsági munka hathatósabb, konstruktívabb elvégzése érdekében is megvitattak néhány kérdést, áldást kívánva az egyre gazdagabb és sokszínűbb programok kivitelezéséhez. Fontos, hogy a gyerekekért és ifjakért végzett szolgálatban együtt dolgozzanak a munkatársak úgy, hogy azután azok meg is találják helyüket a gyülekezetekben.

Testvéregyházunk közgyűlésén vett részt Csűry István püspök

A skót nemzeti egyház (Church of Scotland) idei edinburghi közgyűlésének díszvendége volt Csűry István püspök. Egyházkerületünk püspökét Antal János előadótanácsos kísérte el jószolgálati útjára.

Testvéregyházunk egyhetes közgyűlése évszázados hagyományokat tükröző külsőségek között vette kezdetét május 15-én, az edinburghi királyi palotában. A közgyűlés május 16-án, szombaton megválasztotta testvéregyházunk új moderátorát, Angus Morrisonlelkipásztor személyében, akit a leköszönő moderátor, John Chalmers a másnapi ünnepi istentisztelet keretében iktatott be tisztségébe.

Egyházunk elöljárója a leköszönő és hivatalba lépő moderátorral, valamint George Whyte lelkészi főjegyzővel folytatott megbeszéléseket a látogatás idején, az egyházközi együttműködés részleteiről pedig a Világmissziós Bizottság vezetőjével, Ian Alexander lelkipásztorral és főmunkatársaival egyeztetett. A látogatás rendkívüli alkalom volt egyházaink kapcsolatának szolgálatban kiteljesedő megújhodására. Vendéglátóink szakmai és anyagi segítségnyújtást ígértek a királyhágómelléki szeretetszolgálati tevékenység megerősítéséhez. A két egyház képviselői emellett megállapodtak, hogy ösztönözni fogják a közvetlen testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépülését. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szeretetszolgálati kezdeményezéseit megismerve vendéglátóink elismerőleg szóltak a nehéz helyzetben, nemzeti és vallási kisebbségben élő közösségünk elkötelezett társadalmi szolgálatáról, ami hiteles, élő és erőteljes bizonyságtétel az evangélium mellett. Tudatták, hogy Nyugat-Európa látóköréből Kelet-Európa szinte teljesen kikerült, mivel azt feltételezték, hogy a térség országainak Európai Uniós csatlakozása nyomán úgymond feleslegessé vált az intézményesített segítségnyújtás. Csűry István püspök tájékoztatója viszont egyértelműen jelzi, hogy továbbra is támogatni szükséges régiónk egyházi célkitűzéseit.

Csűry István püspök Angus Morrison moderátorral

„A Skót Egyház elkötelezettsége irányunkban azért is különösen értékes, mert évszázados harmadik-világbeli külmissziós szolgálatuk és a katasztrófák sújtotta térségek támogatása, például a földrengés-pusztította Nepál keresztényeinek támogatása mellett a Kelet-Európában szolgáló Királyhágómellékről sem feledkeznek meg. Ez pedig az ‚Egymás terhét hordozzátok!’ evangéliumi parancs tényszerű megélése” – üzente Csűry István püspök.

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare