Archive for the Category » Református hírek «

Istennel képes vagy megtalálni erőforrásod – Országos Bonus Pastor találkozó

Szatmárnémetiben tartja országos találkozóját a Bonus Pastor Alapítvány. Az utógondozói célzatú összejövetel mottója: Képes vagy!? Találd meg erőforrásod, szállj szembe gyengeségeiddel!

Szakács Előd lelkipásztor, az esemény programfelelőse és dr. Puskás Csaba családorvos irányításával a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében, pénteken kezdődött az alkalom Dr. Horváth Levente lelkipásztor áhítatával. Képesnek kell lennem? – tette fel a kérdést a gazdag ifjú példázata alapján az igehirdető. Isten képes rá, biztatott, mert nála semmi sem lehetetlen. Szombat reggel Dr. Rédai Levente orvos a felemelkedéshez szükséges erőről szólt, majd Horváth Mária szociális asszisztens, családterapeuta két előadást is tartott, délelőtt Képes vagyok?!, délután Gyenge láncszemeim címmel.

Lapunk a második, délutáni előadásba kapcsolódott be, amit közel száz ember hallgatott. Pascal nyomán Horváth Mária elmondta: Isten alakú űr van bennünk. Nem takargatni kell gyenge láncszemeinket, hanem Isten elé vinni, aki a vele való találkozásban érzelmünket, értelmünket és akaratunkat összhangba és egyensúlyba hozva képessé tesz arra, hogy megtaláljuk erőforrásainkat.

A két előadás között Matuz Zsolt vezetéséve rövid városnéző sétára is sor került. Az előadások csoportbeszélgetések követték. Szombat este élvezetes zenei előadást láthattak és halhattak a résztvevők Cserey Csaba (Csabcsy) és Péter Attila Zsolt (Pedro) fellépésével. A napot Jobb Domokos ombodi lelkész zárta, aki Pál apostollal együtt elmondhatta: Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok.

Vasárnap több részre oszlik a csapat. Nagy részük Szatmár-Szigetlankára indul, ahol Dr. Horváth Levente beszél arról, hogyan lehet „legyőzni az óriásokat.” A közösség többi része Láncosba, Ombodra, Batizra és Tasnádszántóra érkezik bizonyságot tenni.

Ahogy az elmúlt huszonkét évben, a Bonus Pastor Alapítvány célja továbbra is az, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek és hozzátartozóiknak, keresztyén lelkiséggel, a segítőszakma eszközeivel. E célt három fő tevékenység csoport a terápia, az utógondozás és a prevenció által kívánja megvalósítani. Horváth Levente lapunknak elmondta, örül, hogy az Erdélyi Református Egyházkerült határait túllépte a kezdeményezés, ennek jele az is, hogy Szatmáron már másodjára tartanak találkozót. Akit érdekel ez a tevékenység, esetleg segítségre is szorul, a Szatmárnémetiben és környékén élők közül Puskás Csaba doktorúrral vehetik fel a kapcsolatot a 0744-539-213-as telefonszámon.

A Világíts TV és a Harangszó Rádió következő adásaiban Horváth Mária előadása mellett közli Horváth Levente egyik igei üzenetét. Megszólal majd a program szervezője Szakács Előd és néhány terápiát átélő bizonyságtévő is.

Szatmári diadal a Kárpát-medencei lelkészfoci-kupán

Mint ahogy az elmúlt években annyiszor, ismét a magyarországi szatmári egyházmegye lelkészei nyerték a Kárpát-medencei lelkészfoci-kupát. A nyírségi Levelek adott otthont az eseménynek, amelyen a mieink, azaz a partiumi szatmáriak is szerepeltek.

Pénteken koradélután 13 órakor nyolc egyházmegye csapata indult a tornán: Az A csoportban Az erdélyi egyházkerület csapata mellett Zilah, Kárpátalja és Szatmár (HU), a B csoportban Békés, Debrecen, Nyirség és Szatmár (RO) mérkőzött.

A partiumi szatmáriak első meccsükön a címvédő és házigazda ellen 3-1-re kaptak ki, majd a későbbi döntős debreceniek is megverték őket 3-2-re. A harmadik meccs Békés ellen sokkal békésebbnek bizonyult, igazi örömfociban 2-0-ra diadalmaskodott a későn ébredő szatmári alakulat, így megszerezve az ötödik helyet, azaz az alsó házban az elsők lettek(!)

Az első elődöntőn a debreceniek meglepetésre legyőzték a másik csoport első helyezettjét, Kárpátalját, a másodikon a szatmáriak főlényesen diadalmaskodtak az ez alkalommal bronzérmes Nyírség ellen, majd a döntőt is behúzták a cívisváros környékiek ellen, így visszakerült Szatmárba a kupa. Remek hangulat volt a focitornán, melynek ismét a találkozás volt a lényege, illetve a lelkészi közösség erősítése. A vacsorán a díjkiosztás után, a magyar himnuszt, a székely himnuszt és a kárpátaljaiak himnuszát is elénekelték: Mindig velem Uram, mindig velem… Gratulálunk a szervezőknek! Ha Isten is megsegít, a következő lelkészfoci-kupa házigazdái mi leszünk, október 2-án! A pontos helyszínt később közöljük. Hajrá papok!

Bonus Pastor – Országos Találkozó – Szatmárnémeti 2015

Forrás: http://bonuspastor.ro/

Időpont: 2015. április 17-19.
Helyszín: Szatmárnémeti
Református Gimnázium Díszterme

Teljes részvétel: 80 lej
Részvétel csak a programon: 30 lej
Külön étkezés (reggeli-ebéd-vacsora): 50 lej

Jelentkezés Szakács Elődnél:
email: elod@bonuspastor.com
telefon: 0752 243649

A Találkozó programja:

Program:

Április 17 – péntek

16.00 – érkezés, bejelentkezés
17.00 – A házigazdák köszöntése
17.20 – Kezdő áhítat – Képesnek kell lennem!? – Mk 10, 17-27 – Horváth Levente
18.30 – Csoportbeszélgetés
19.30 – Vacsora

Április 18 – szombat

8.00 – Reggeli
8.45 – Áhítat – A felemelkedéshez szükséges erő – Ézs 43, 15-26 – Rédai Levente
9.20 – Előadás – Képes vagyok?! – Horváth Mari
10.15 – Szünet
10.30 – Csoportbeszélgetés
13.00 – Ebéd (szünet)
14.00 – Rövid városnéző séta – Szatmár belvárosában (opcionális)
15.20 – Előadás – Gyenge láncszemeim – Horváth Mari
16:00 – Csoportbeszélgetés
18:30 – Zenei előadás
19.30 – Vacsora
20.00 – Áhítat – Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős – 2 Kor 12, 1-10 – Jobb Domokos
21.00 – Alternatív program

Április 19 – vasárnap

8.00 – Reggeli
8.30 – Imaóra
10.30 – Indulás istentiszteletre
11.00 – Istentisztelet – Legyőzni az óriásokat – 1 Sám 17
13.30 – Ebéd. Eltávozás

Megemlékezés Lelében

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalával együttműködve megemlékezést szervezet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 2015. március 15-én, Lelében, Romániában.

Az ünnepség Nagy Sándor esperes úr igehirdetésével kezdődött. Az igehirdetést követően az esperes úr köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a meghívott vendégeknek. Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője köszöntőjében a magyar nemzet újjászületéséről osztotta meg gondolatatit. Dr. Végh Balázs Béla az Egyesület alelnöke és a Babes- Bolyai Tudományegyetem szatmári kirendeltségének a vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Balogh Ferenc, Hadad község polgármestere ünnepi beszédében a hazáról, a magyarságról, illetve a Romániában élő magyarjaink mindennapjairól szólóan gazdagította az ünnepségen megjelenteket. A rendezvény lezárásaként a helyi gyerekek színvonalas és lélekemelő műsorát láthattuk, majd a templomkertben található emlékműnél a résztvevők elhelyezhették koszorúikat.

FELHÍVÁS

Egyházkerületünk Esperesi Hivatalainak, Gyülekezeteinek és Elöljáróinak

„Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. … Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!” (Zsolt 106,44-47)

Szeretett Testvéreim!
Március 15-én az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, amikor elődeink példát mutattak nemzeti összefogásból. Ennek az összefogásnak a nevében kérünk Benneteket, hogy támogassátok a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyar református testvéreinket, akiknek a háború sújtotta Ukrajnában sok nehézséggel kell szembenézniük. Ezért közös ünnepünkön kérjük, hogy imádságaitokban hordozzátok őket, ugyanakkor Húsvétig folytassunk gyűjtést, hogy pénzbeli adományokat a feltámadás ünnepe után eljuttathassuk a rászorulóknak.
Kérjük a nagytiszteletű Lelkipásztori és Esperesi Hivatalokat, szervezzék meg a pénzadományok összegyűjtését.
A szeretet kötelében,
Nagyvárad, 2015. március 11-én
Csűry István
püspök

Körlevél a vallásoktatás tárgyában

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

székhelyén

Nagytiszteletű Esperes Úr!

Ezúton felkérjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagytiszteletű Espereseit, Lelkipásztorait, Presbitereit és az iskolai vallásoktatásban tevékenykedő Pedagógusokat, hogy levelünkben közölt információkat a rendelkezésre álló leghatékonyabb formában juttassák el az iskolai református vallásoktatásban részesülő gyermekek szüleihez.
Románia Alkotmánybírósága 669/12.11.2014-es döntésében alkotmányellenesnek minősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafus 2. bekezdésének első tételét. Ennek értelmében alkotmányellenes a vallásórák szervezésével kapcsolatosan az az eljárás, mely szerint a vallásórát nem igénylő nagykorú diák, vagy a kiskorú diák törvényes képviselője írásban kell kérje az iskolai vallásoktatás kötelezettsége alóli felmentését.
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint a vallás tantárgy az iskolai törzsanyag része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosítódik azon alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük vallásóráin.
A Tanügyminisztérium 29703/16.02.2015-ös körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában össze kell gyűjteni és egy országos integrált információs rendszerbe be kell vezetni a kiskorú diákok esetében a szülők által kitöltött, illetve nagykorú diákok esetében saját maguk által kitöltött típusnyomtatványokat, amelyekben jelzik, szeretnék, hogy gyermekük / a diák saját felekezete szerint vallásoktatásban részesüljön.
Jelen körlevelünkhöz csatoljuk a megyei tanfelügyelőségek számára elküldött minisztériumi iratot, melyben megtalálható az említett típusnyomtatvány is.
Arra kérjük Esperes, Lelkipásztor, Presbiter és Vallástanár testvéreinket, hogy mind a vasárnapi istentiszteletek rendjén, mind az iskolai vallásórákon és a sorra kerülő szülői értekezleten hívják fel református híveink figyelmét az iskolai vallásoktatás kérvényezésének, ezzel az iskolai vallásoktatás folytatólagos megszervezésének a fontosságára.
A fentiek népszerűsítése kapcsán kérjük, hozzák híveink tudomására az alábbiakat:

1. A vallás tantárgy továbbra is az állami törzsanyag része, az eddigi gyakorlathoz képest mindössze azzal a különbséggel, hogy megszervezését minden tanuló számára külön névre szóló kérvénnyel kell kérni. Javasoljuk, hogy a kérvényeket az iskolákban február 28.-ig iktassák, hogy az iskolának maradjon ideje március 6.-ig az iktatott kérvényekben szereplő adatokat bevezetni az országos integrált információs rendszerbe.
2. Amennyiben a szülő / nagykorú diák írásban nem kérelmezi a református vallásórákon való részvételt 2015. március 6.-ig, abban az esetben a diák lezáratlan marad vallás tantárgyból a tanév második félévében.
3. A vallásórákon való részvétel kérvényezésének elmaradása nem jelenti azt, hogy a diák más opcionális tantárgyat választhat. Ilyen esetekben az iskoláknak kell biztosítaniuk a gyerekek felügyeletét a vallásórák ideje alatt.
4. Anyaszentegyházunk hitvallásunkból fakadóan felelősséget vállal a gyermekek hitbeli neveléséért. A gyülekezet előtt tesz fogadalmat a keresztelés alkalmával szülő, keresztszülők és az egész gyülekezet, hogy mindent megtesz a gyülekezet gyermekeinek hitbéli nevelése érdekében.
5. Anyaszenegyházunk törekszik arra, hogy az iskolai vallásórák megtartására olyan jól képzett vallástanárokat állítson szolgálatba, akik az alapvető vallási ismeretek átadásán túl kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók lelki, hitbeli fejlődésére.

Életükre és szolgálatukra kérjük Isten áldását.

Nagyvárad, 2015. február 19.

Lukács József  főjegyző
Szűcs Éva előadótanácsos

Lelkes missziósok – Kárpát-medencei sajtósok tanácskozása

A Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó Mályiban került sor a Kárpát-medencei református média képviselőinek szakmai tanácskozására. Szinte minden egyháztest reprezentálta magát: Tiszáninnen, Tiszántúl, Dunamellék, Délvidék, Kárpátalja, Felvidék, Erdély sajtósai mellett Királyhágómelléket Rácz Ervin képviselte.

A köszöntés rendjén Tarr Zoltán zsinati tanácsos és szóvivő szólt, valamint Rácsok András tiszáninneni sajtóreferens a házigazda szerepében vezette fel a gyűlést. Minden jelenlevő felvázolta az egyházkerületében történő változásokat, majd a közös kommunikáció fejlesztésének lehetőségeiről beszéltek. Minden egyházkerületnek más-más problémái akadnak, de különösen figyelemreméltó a háborús helyzetben lévő kárpátaljaiak helyzete, akik a megpróbáltatások ellenére is hittel szolgálnak. Bárcsak minden missziói ágazatban dolgozna annyi lelkes ember, mint a médiamisszió területén! – hangzott el az ülésen. A csupán lelkes hozzáállás azonban azt a veszély hordozza magában, hogy ha az eltűnik, és nincs anyagi fedezet, megfizetése a munkának, akkor borulhat az egész.

A közös Kárpát-medencei lap a Kálvincsillag megszűnt, de az sajtósok együttműködése több területen erősödhet, ha odafigyelnek egymásra. Ilyen közös munka lehet a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésének publikálása és annak előkészítése is.

A Mécses Központ Mályiban kitűnő helyszín volt arra, hogy onnan világ világosságaként tűzzel távozzanak a sajtósok.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület 2015-ös terve

Sorszám

 

A tevékenység       megnevezése

 

Helyszín

 

Időpont

 

Felelős személyek

1 Jótékonysági disznóvágás Papos Március Illés Béla
2 Egyház és diakónia

Egyházmegyei tervek

Szilágylele

Kocsord

Március

Március

Nagy Sándor

Fülöp István

3 Református iskolák találkozója Szatmárnémeti Március/Április Szilágyi Éva
4 Emlékpark-avatás Börvely Április Végh Balázs Béla
5 Horgászverseny Mátészalka Április/május Illés Béla
6 Irodalmi-művészeti tábor Érmindszent Május/június Gál Sándor

Végh Balázs Béla

7 Biblia-út

(kirándulás)

Nagykároly-Göncz-Vizsoly Június Fülöp István

Végh Balázs Béla

8 Szavalóverseny bibliai témájú versekből Nagykárolyi egyházmegye Június Tukats József
9 Emlékülés a bibliafordítás 425 éves évfordulójára Szatmárnémeti, Nagykároly, Csenger Július 17-18 Muzsnai Árpád  Tukats József Bartha Gyula
10 Felekezeti együttműködés kis létszámú településeken (kispályás futballmeccs) Fábiánháza Augusztus Gyarmati Endre Kós Csaba             Rácz Ervin
11 Kölcsey-megemlékezés Sződemeter Augusztus 7 Végh Balázs Béla
12 Szatmár határok nélkül Nagyecsed Szeptember 19 Kovács Lajos
13 A reformáció emléknapja Mátészalka Október 31 Fülöp István

14

Immanuel-CD és Fülöp Sándor – album megjelentetése   Decemberig

Fülöp István       Végh Balázs Béla

 

 

Leégett a kéci református parókia tetőszerkezete – Segíteni Szatmárról is lehet

Február 6-án, pénteken, éjfél után pár perccel tűz ütött ki a magyarkéci református parókián. A gyülekezetben azon a héten éppen imahét zajlott, a lelkészt és családját a vendégházban lakók riasztották. A kazánház gyulladhatott ki, egy kombinált bojler lángra kapott, arról terjedt tovább a tűz előbb a kazánház tetőzetére, majd onnan a parókia tetőzete is lángra kapott. 

A félóra alatt kiérkező tűzoltók a tetőt nem tudták megmenteni. Az oltást nehezítette az, hogy jó minőségű cseréplemez állt a tetőn, alatta teljesen deszkázott szaruzattal. A vastag, régi tapasztásnak köszönhetően megmenekült a a mennyezettartó szerkezetet, a tűz nem jutott be a lakótérbe. A tűzben leégett a kb. 300 m2-nyi teljes tetőszerkezet az új és költséges fémhéjazattal együtt, három darab napelem, egy kombinált bojler. Részlegesen sérült egy faelgázosító kazán, beázásos kár keletkezett a belső térben, a falak átfüstölődtek. Személyi sérülés nem történt, Mike Pál lelkész és családja jól vannak.

A gyülekezet és a lelkészcsalád minden támogató imádságot örömmel fogad, eddig és ezután érkező adományt megköszön.

A Magyarkéci Református Egyházközség weboldala:
Bankszámla-adatok:
Számlatulajdonos – Titular cont: Parohia Reformata Chet
Bank: Banca Comerciala Romana – Sucursala Marghita
RO94RNCB0035022155330002 – Euro
RO24RNCB0035022155330001 – RON
CUI: 13220954

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare