Kezdőlap / 2018 (oldal 30)

Éves archív: 2018

Csűry István – PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL – Jöjj teremtő Lélek!

A régiekkel mondott pünkösdi fohászt sohasem szabad múlt időben ismételni. Egyéni és közösségi életünk egyaránt rászorul az állandó és folyamatos, valamint a jövendőre is biztosított Lélek-jelenlétre. Ha a Lélek-érkezést, csak valamikori első pünkösdként és az anyaszentegyház születésnapjaként emlegetnénk, két végzetes ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi parkmisszió Szigetlankán

Szabadtéri istentiszteletre várnak mindenkit pünkösd vasárnap délutánján a Szatmárnémeti-szigetlankai templom előtti Deák (Titulescu) térre. Délután 17 órakor Karikás Orsolya legátus fog Igét hirdetni, a dicsőítő zenét pedig a Bízz Band vezeti. 

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 19.

“Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8,14) Egy csodálatos igeszakasz áll előttünk ezen alkalommal  a Római levél 8 fejezetéből. Ezt olvashattuk, hogy akiket Isten Lelke vezérel Isten fiai! Vajon bennünket milyen lélek vezérel? Vajon Krisztus Lelke lakozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 18.

“Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, ...

Olvassa tovább »

Hála és öröm ünnepe – konfirmáció Halmiban

Hét ifjú tett bizonyságot az elmúlt vasárnap hitéről és a Krisztus tudományában való jártasságáról, Halmi református templomában. Három leány: Lakatos Alexandra Beáta, Kovács Emese Imola, Varga Mária Anabella, valamint négy fiú: Lakatos János Pál, Halász Szabolcs, Kispál Dávid és Péter ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 17.

„Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.” (Róma 7,6) A tiltott gyümölcs mindig édesebb. A törvény tiltásai arra buzdítanak, hogy még azért is tedd ...

Olvassa tovább »

Kórházmissziói jelentés – 2017

– Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek .- Megengedett nékünk a korházakban végzett szolgálat. Vannak IGEHIRDETÉSI alkalmaz erre kijelölt helyeken, ami meglehetősen változó látogatottságú és a jelentősége is változó, azoknak az ...

Olvassa tovább »

Konfirmáció Ombodon

Négy lány és egy fiú konfirmált vasárnap Ombodon. Jobb Domokos lelkipásztor hirdette Isten szavát, majd különleges hangulatú alkalmon tettek fogadalmat az ombodi konfirmandusok.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 16.

„nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok” (Róma 6,14) Szolga vagy és az is maradsz. Az alárendelt helyzeteden nem tudsz változtatni. Ledobhatod magadról a Krisztus terhét, széttörheted az Ő igáját, letépheted magadról a fehér a ruhát, akkor sem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 15.

“Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége ...

Olvassa tovább »

Tudják, megváltójuk él – konfirmáció Szigetlankán

Nyolc lány és három fiú tett bizonyságot hitéről Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében. A felszabadult hangulatú konfirmációs istentiszteleten jelen volt a komolyság és a határozottság is. Vasárnap délelőtt 10 órakor érkeztek be a templomba a fiatalok, énekelve és kérve: „Vezess Jézusunk, s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 13.

“Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele!” (Róm 5, 10)     A Róm 5, 1-11-et tartva szem előtt emeljünk ki néhány kulcsszót az igéből, majd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 12.

“Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek” (Róma 4,20)  Hinni, merni kell! Olyan csodálatos dolgot látunk a mai igeszakaszunkban, amikor Pál egy ószövetségi példát hozz fel Ábrahám személyében! Ő volt az az ember, aki ...

Olvassa tovább »