Kezdőlap / 2018 (oldal 10)

Éves archív: 2018

Hálaadó istentisztelet és beiktatás Szigetlankán

Hálaadó istentiszteletre készülnek Szigetlankán. Vasárnap délután 14 órától a Deát téri református templomban adnak hálát a templom külső felújításáért és az Emmaus gyülekezeti ház elkészüléséért, valamint ekkor kerül sor Rácz Ervin lelkipásztor beiktatására is. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ...

Olvassa tovább »

Kiskonfirmáció Sárközújlakon

Október 28-án, a Reformáció Havában négy fiatal tette feledhetetlen alkalommá a délelőtti Istentiszteletet. Istenről tanult ismeretét vallotta meg a Sárközújlaki Református Egyházközségben a kiskonfirmáció alkalmával: Bodonyi Szilvia, Gyulai Tamás, Korponai Réka, Sebő Alexandra. A két éves konfirmációi előkészítő első szakaszának ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 1.

„Most azért kérlek, jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálam. Talán akkor legyőzhetem, megverjük őt, és kiűzhetem e földről. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, és akit te megátkozol, az átkozott lesz… Isten azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 31.

„Onnan Beérbe mentek. Ott van az a kút, amelynél ezt mondta az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, mert vizet adok neki. Ekkor énekelte Izráel ezt a dalt: Buzogj föl, kút, zengjétek dalát! Kút, fejedelmek ásták, nép vezérei vájták kormánypálcájukkal, ...

Olvassa tovább »

Egyháztörténeti vetélkedő a megújulás jegyében

Iskolaközi partnerkapcsolat született a Szamoskrassói Bem József Általános Iskola és a Szatmárnémeti Református Gimnázium között, melyet egy közös egyháztörténeti vetélkedő pecsételt meg a reformáció ünnepe jegyében. Kedden délelőtt 10 órakor a Református Gimnázium disztermében Kiss József egyházmegyei főjegyző köszöntötte Igével ...

Olvassa tovább »

Októberi Hit és gyógyítás

A Németi Református Egyházközség gyülekezeti terme a legutóbbi Hit és gyógyításon is megtelt. Áldásos és tanulságos alkalom volt. Október utolsó péntekjén Erdei Árva István Szamoskóródon és Dobrácsapátiban szolgáló református lelkipásztor vitte a lelki táplálékot. Az orvosi rész meghívottja a szatmári ...

Olvassa tovább »

Ma nincs aggódás – Presbiterek fogadalomtétele Szigetlankán

Változatos és lelkiekben gazdag napokon van túl a Szigetlankai Református Egyházközség. Pénteken az ifjak imaéjjelt tartottak, vasárnap pedig az egész gyülekezet úrvacsorai közösségben ünnepelhette a reformációt, valamint sor került az újonnan megválasztott presbiterek fogadalomtételére. Pénteken este közös imával, valamint beszélgetéssel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 27.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: Ez a törvény rendelése, amelyet az ÚR parancsolt: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy hibátlan vörös tehenet, amelyen még nem volt iga.” (4Mózes 19,1-2)             Első olvasásra, sőt többszöri olvasásra azt ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Halmiban

A Halmi Református Egyházközséget látogatta meg szerdán az egyházmegye vizitációs bizottsága. Délután 15 órakor Elek Arnold lelkipásztor, valamit az egyházközség gondnokai várták a bizottságot, akik örömmel tapasztalták az elmúlt évek lelki és fizikai fejlődését. A presbitergyűlést követően 18 órakor istentiszteletre ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 25.

“És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába, és íme kihajtottt vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot nevelt, és mandolát érlelt.” (4Mózes  17, 8) Az Isten nagyon jól ismeri az embert, aki indulataira ...

Olvassa tovább »

Pénteken ismét Hit és gyógyítás

Forrás: szatmar.ro   Ha a hónap utolsó péntekje, akkor nem maradhat el a Hit és gyógyítás sem. Október 26-án, 18 órától a Németi templom gyülekezeti termébe várja az érdeklődőket vallási, etnikai és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül a Szent-Györgyi Albert Társaság ...

Olvassa tovább »