Kezdőlap / 2018 / március

Havi archív: március 2018

Tudtad? – Ünnepi gondolatok

Tudtad? A feltámadás után Jézus elégtételt vett azokon, akik a halálát okozták. Megjelent Pilátusnak, aki gyötrő lelkiismeret furdalással felismerte, hogy hiába mosta kezeit. Megjelent Kajafásnak, akit a látvány lidércként kísértett, amíg el nem vesztette ép elméjét. Megjelent a pofozkodóknak, akik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 30.

“Hat órától pedig kilenc óráig sötétség lett az egész földön. Kilenc óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel: … „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”…Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.” (Mt. 27, 45-46, 50) Nagypéntek van, ...

Olvassa tovább »

ÉBRESZTŐ EURÓPA, ÉBRESZTŐ, MAGYARORSZÁG!

TISZTELT HÖLGYEM, URAM! KEDVES ERDÉLYI, KIRÁLYHÁGÓ-MELLÉKI, FELVIDÉKI, DÉLVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI, HORVÁTORSZÁGI, SZLOVÉNIAI, BURGENLANDI ÉS NYUGAT-EURÓPAI, TENGERENTÚLI MAGYAR TESTVÉREIM! Ezzel a nagyheti drámát és Megváltó Urunk emberré emelő szenvedéstörténetét, majd győzelmes üdvözítéstörténetét felidéző elmélkedő sorokkal kívánok Kedves Mindnyájuknak Isten Lelkétől áldott, Feltámadott ...

Olvassa tovább »

Nyereményjátékos ünnepre készülődő refis istentisztelet

Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét a refisek ünnepre hangolódó istentiszteletén. Esperes a Zakariás 9,9 alapján hirdette Isten Igéjét az érkező és közeledő Krisztusról: “Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz ...

Olvassa tovább »

Ünnepre készülődés a Refiben

            A húsvét a keresztyénség egyik legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyre mindenki szívvel és lélekkel készül. Az ünnepi készülődés a gyerekek életében is izgalmas dolog.           Ennek okán a Szatmárnémeti Református ...

Olvassa tovább »

Kérdés – refiseknek

Király Lajos esperes a Szatmárnémeti Református Gimnázium mai áhítatán elmondta, hogy honlapunkon keresztül feltesz egy kérdést, amire hozzászólásként lehet válaszolni. Az első 4 helyes választ adónak 4 AQUASTAR-ba szóló jegyet ajánlott fel egy vállakozó. Nos, a kérdés:  A reggeli áhítaton ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 28.

„Mit gondoltok? Azok pedig így válaszoltak: Halálra méltó! Akkor szembeköpdösték, és arcul csapdosták, némelyek pedig botokkal verték, és azt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged!” (Máté 26, 66-68) A gonosz sohasem elégszik meg mások megítélésével, az ...

Olvassa tovább »

„REFORMÁTUS CSERESZNYEVIRÁG” – KÍNA MÁR MA A KERESZTYÉNSÉG EGYIK VILÁGELSŐ FELLEGVÁRA (1. rész)

A SINOKÁLVINIZMUS ÉS SINOKERESZTYÉNSÉG FELVIRÁGZÁSA KÍNÁBAN A 21. SZÁZADBAN Semmiféle képzavar nincs abban, amit leírtam, hanem inkább a történelem minden képzeletet felülmúló fordulatát adja vissza ez a fogalmazás: „református cseresznyevirágzás” – “világelső fellegvár”. A cseresznyevirág Kínának is esztétikai szimbóluma, mint ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 27.

“De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” (Máté 26,32) Hatalmas ígéretet kap az ember a távozó Jézustól! Korábban megemlíti, hogy keresztre fogják feszíteni és a tanítványok elhagyják. Olyanok lesznek, mint a pásztor nélkül való nyáj, amelynek vezetőjét, magát a pásztort megvernek ...

Olvassa tovább »

Tanitói egyház a gyakorlatban – Lelkészértekezlet Szatmáron

Megtartotta tavaszi lelkészértekezletét a Szatmári Református Egyházmegye. Máthé Róbert értekezleti elnök házigazdaként fogadta Vinczéné Pálfi Juditot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói elóadótanácsosát, aki az ún. Emmaus kurzusról szólt a szolgatársaihoz. Hétfőn délelőtt a szatmári esperesi hivatal tanácstermében olyan kurzusról esett ...

Olvassa tovább »

Húsvét előtti nagytakarítás Mike Sámuellel

Hétvégén zenés tavaszi evangelizációs istentiszteletekre került sor a Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet szervezésében ökumenikus kitekintéssel, hiszen más felekezetek képviselői is jelen voltak szép számmal a rendezvénysorozaton. Csütörtökön Charles Jones az American Baptist International Ministries szervezet európai és közel-keleti munkájáért felelős igazgatója prédikált, ...

Olvassa tovább »

Mága Zoltán virágvasárnapi koncertje Németiben

Óriási tömeget mozgatott meg Mága Zoltán Szatmárnémetiben. A jótékonysági koncert megmutatta, egy jó cél érdekében rengetegen képesek összefogni környékünkön is. Vasárnap délután Mága Zoltán, a szeretet hegedűse jótékonysági hangversenyen a Németi református templomban gyönyörködtetett. Az adományokat a koncert helyszínén kihelyezett ...

Olvassa tovább »