Kezdőlap / 2018

Éves archív: 2018

Velünk az Isten – 2018. július 16.

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is ...

Olvassa tovább »

Pályázati felhívás – Iskolalelkész a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, a Nagykárolyi Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Nagybányai Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkészi állásának betöltésére. Javadalmazása a törvényes előírásoknak megfelelően történik. Az iskolalelkész rendelkezésére áll szolgálati lakás (1 szoba, 1 konyha, fürdőszoba). Lelkészi ...

Olvassa tovább »

A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

Páratlan, korszerű, a legrészletesebb elemekre is kiterjedő szervezés és gazdag program várta azt a közel másfélezer résztvevőt, akik elérkeztek Kisperegre a XIX. Nyári Királyhágómelléki Nőszövetségi Konferenciára. “Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) – Református családok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 14.

„Ha rendelkezéseim szerint éltek, parancsolataimat megtartjátok, és teljesítitek azokat, akkor esőt adok nektek a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.” (3 Móz: 26:3,4)      Egy nagyon fontos gondolat és egyben felhívás hangzik a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 13.

„Ha a felebarátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát, hanem féld Istenedet, hogy megélhessen melletted atyádfia. A pénzedet ne add neki kamatra, és eleséget ...

Olvassa tovább »

Testvérgyülekezeteikkel kirándultak a sárközújlakiak

A reformáció 500-ik évében, 2017-ben, kétszer találkoztak magyarországi testvérgyülekezeteink: Szendrő és Szendrő-Lád tagjai a sárközújlaki gyülekezet tagjaival. – írja Nagy Erika lelkésznő. Az ő beszámolóját tekintsük meg az alábbiakban, a testvérgyülekezetükkel való kirándulásról. „Augusztusban mi látogattuk meg őket, októberben ők ...

Olvassa tovább »

Néhány tudnivaló a szombati nőszövetségi találkozóról

Kedves, tisztelt kollegák és résztvevők! Szeretettel várunk, gyülekezetetek nőszövetségi tagjaival együtt az idei, XIX. Egyházkerületi Nőszövetségi Konferenciára, Kisperegre. Néhány tudnivaló: –          Kispereg felé az E68-as országút Arad-Nagylak szakaszáról lehet letérni, Pécska (Pecica) város végén. Egy tábla is jelzi jobbra az irányt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 10.

“Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon: irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség! Akár jövevény, akár közületek való, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét.” (3Mózes 24,16) Isten neve Izráel népe számára a legszentebbet jelentette és jelenti. Mózes ...

Olvassa tovább »

Szatmáriak a Református Zenei Fesztiválon

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és A Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa  a XVII. Refomárus Zenei Fesztivál Koncertjén vett részt. – tájékoztatta lapunkat Higyed János lelkipásztor. 2018. július 7-én a Budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében (MÜPA) megrendezett Református ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 9.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Beszélj a papokkal, Áron fiaival, és mondd meg nekik…,” (3 Móz. 21,1 a) Szól Isten! Az Úr szólt Mózeshez akkor s most veled! Kapcsolatot tart fenn folyamatosan és szakaszosan beszél hozzá, kommunikál veled. Mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 8.

       “Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert az nem lesz kedves neki tőletek.” (3Mózes 22, 20)    Áldozat és élet szorosan egymáshoz tartoznak. Áldozat nélkül nincs igazi élet. Az ószövetségi választott nép életében az áldozatbemutatás az istentisztelet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 7.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az ÚR.” (3 Mózes 22:1,2) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ...

Olvassa tovább »