Kezdőlap / 2017 / december

Havi archív: december 2017

Jut erő az 500-ból a 100-ra

Eltel a reformáció 500. évfordulója, és a szívemben ott van a hála, hogy ezt is megélhettem. Amikor elkezdtük ezt az évet, bevallom, kicsit féltem tőle. Egyfelől azért, mert sok program volt kialakulóban, s tudtam, megpróbálok ottlenni minél több alkalmon, előre ...

Olvassa tovább »

A bölcsőben zárult a reformáció emlékéve

Hálát adtak a reformáció évéért a magyar reformáció bölcsőjében, ennek jeleként emléktáblát helyeztek el a templom falára, ugyanakkor megünnepelték Petőfi Sándor költő születésnapjának 195. évfordulóját is. Vasárnap délelőtt 11 órakor Rácz Ervin lelkipásztor az erdődi református templomban hirdette Isten Szavát: ...

Olvassa tovább »

Óesztendei imádság

Örökkévaló Istenem, szerető mennyei édes Atyám, Köszönöm, hogy ez esztenő utolsó napját felhoztad reám, És az esztendő legmagasabb bércére eljutva Hálaadással tekinthetek az eddig megtett útra. Köszönöm, hogy Te nemcsak kiméred életem napjait, Hanem erős karod minden napon bizonnyal megsegít. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 29.

“…kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. …látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek…  Én … vízzel keresztellek ...

Olvassa tovább »

Szamosdarai karácsony

Szamosdara református templomában Versényi István lelkipásztor hirdetett Igét a karácsonyi istentiszteleteken, a gyülekezet gyermekcsoportja pedig szép műsorral köszöntötte az ünnepet és az ünnepeltet.

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 28.

“…imé, az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban” (Máté 2:19-b). Az Atya végigkíséri gyermekének útját születésétől kezdve egészen a mennybemeneteléig. Ő mindig a kellő időben üzen. Amikor Fia még gyermek, azoknak szól, akik gondját viselik, a szent családnak, közelebbről Józsefnek, ...

Olvassa tovább »

Betlehemi békeláng Nagykolcson

“Karácsony ünnepe mindig különleges alkalom gyülekezetünk számára. Idén, 2017-ben talán még különlegesebb számomra, mert kis templomunkban lehet a betlehemi békeláng.” – hangzottak Kocsis Barbara szavai karácsony szent estéjén a nagykolcsi református templomban. Az istentisztelet keretén belül a gyülekezet ifjai egy ...

Olvassa tovább »

Jézusnak szállást keresők ünnepe Sárközújlakon

Karácsony elsősorban a megszületett Jézus ünnepe, de egyben a Jézusnak szállást keresők ünnepe is. Mindazoknak az ünnepe, akik mindent azért tesznek, hogy abban a gyülekezetben Jézus járjon, s minden szívben ott legyen. Karácsony ugyanakkor az átváltozás ünnepe. Akikben igazán megszületik ...

Olvassa tovább »

Zajos-csendes éj a szigetlankai SZIKE-karácsonyon

Szatmárnémeti-Szigetlanka református templomában tartotta karácsonyi istentiszteletét a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Szövetsége, a SZIKE. Karácsony másod napján, késő délután 17 órától gyűltek össze az ifjak, hogy együtt dicsőítsék az értük is földre születő Krisztust. Jobb Domokos a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 26.

“Alighogy elmentek, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek, és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig mondom, mert Heródes máris halálra keresi a gyermeket. Ő erre felkelt, vette a gyermeket és ...

Olvassa tovább »

Karácsony Szamos-negyeden

Forrás: frissujsag.ro Az igehirdető rávilágított: Isten nem tud nélkülünk élni, nem nyugszik bele, hogy tőle elszakadva éljünk, ezért jön közénk karácsonykor, be akar lépni a szívünkbe, családi hajlékunkba. Szenteste kicsinyek bizonyult a szatmár-szamosnegyedi református templom, amelyet megtöltöttek az örömhírre, lelki ...

Olvassa tovább »

Szeretet himnusza – Karácsony Apában

Megyénkben ritka helyen tartanak háromnapos ünnepet karácsonykor, ezek közé tartozik az Apai Református Egyházközség. Szentesek betlehemes játékkal színesítették az alkalmat, amit megelőzött Kiss Szabolcs lelkipásztor igehirdetése a szeretetről: A lelkipásztor a Korinthusi Első Levélben található szeretethimnuszt parafrazálva elmondta: Ha a ...

Olvassa tovább »

Értékes kincs vagy – Karácsony Szigetlankán

Mint minden református templomban, úgy a szigetlankaiban is az év legnagyobb érdeklődését hozta a karácsony szentestei istentisztelet. A karácsony ünnepi legátussal, az azt megelőző hét pedig több teológus szolgálatával gazdagított a gyülekezetben. December 24-én késődélután a karácsonyi bölcsekhez és a ...

Olvassa tovább »