Kezdőlap / 2017 / november (oldal 4)

Havi archív: november 2017

Refisek a VVVV-n

Ismét megrendezésre került a VVVV, azaz a Vidám Versek Versmondó Versenye, ahol a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai kitűnő eredményt értek el. Máthé Abigél Márta 1. osztályos diák 1. díjjal tért haza, Hariton Nándor 3. osztályos tanuló dicsértében részesült, Lovász Tamás ...

Olvassa tovább »

Áhítatok a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban

Újra várják áhítatokra a kölcseys diákokat. Rácz Ervin ifjúsági előadó szeretettel hív mindenkit az iskola disztermébe, hogy együtt csendesedjenek el Isten előtt, és hallják az Ő üzenetét.   A jelenlét továbbra sem kötelező, hanem egy lehetőség arra, hogy a fiatalok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 11.

„Te pedig kezdj siratóéneket Izráel fejedelmeiről!” (Ezékiel 19,1) A prédikátorok könyvében mondja az Ige, hogy megvan mindennek az ideje az ég alatt. Valahogy Ezékiel 19 fejezetét olvasva, úgy érezheti az ember, hogy bizony ez egy gyászének, amely Izrael vezetői felé ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 10.

Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek! (Ez.18,32)            Nem csak együttérzés fejeződik ki a fenti igében de a kiút is felsejlik, kirajzolódik a lehetőség. Isten törődik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 9.

“Miért mondogatjátok ezt a mondást Izráel földjén: „Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott bele”? Élek én – mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem lesz többé helye köztetek ennek a mondásnak Izráelben.” (Ez 18,2-3) Egy ...

Olvassa tovább »

Emlékhely Szatmárudvari református temploma előtt

Hálaadó istentisztelet és emlékhely állítás volt Szatmárudvariban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Elmúlt vasárnap Gellén Sándor a Nagybányai Református Egyházmegye esperese, avasújvárosi lelkipásztor hirdette az Igét Szatmárudvari református templomában. Felavatásra került a templom előtti téren az az emlékhely, amely reformátori ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági vezetők Kárpátalján

A kárpátaljai Balazséron gyűltek össze a Generális Konvent Ifjúsági Bizottságának tagjai, azaz Kárpát-medencei református ifjúsági egyeztető fórum, melyre hivatalos volt minden református ifjúsági vezető. A szatmári egyházmegyét Rácz Ervin, a királyhágómelléki egyházkerületet Jobb Domokos képviselte…x

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 8.

Az Úrtól van! „És megtudja a mező minden fája, hogy én, az ÚR teszem a magas fát alacsonnyá, az alacsony fát pedig magassá. Én szárítom ki a zöldellő fát, és teszem zöldellővé a száraz fát. Én, az ÚR szóltam, és ...

Olvassa tovább »

Küldetéstudatra buzdító reformáció 500 Apában

Az Apai Református Egyházközségben is megünnepelték gyülekezeti szinten a reformáció ötszázadik évfordulóját. Király Lajos esperes hirdetett Igét, hangzott előadás, kórusszolgálat és reformációkorabeli zene. Vasárnap délután Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese a János evangéliuma 4. részének 25. ás 26. ...

Olvassa tovább »

Urat látó énekkar, faragható világ – Hálaadás Németiben

A Szatmárnémeti-Németiben Református Egyházközség templomában a reformáció 500 jegyében adtak hálát Istennek a 120 éves az énekkarrért, az istentiszteletet követően pedig a templom kertjében egy Bú József által kifaragott kopjafát állítottak emlékjelként, a jövendőre nézve útjelzőként. Csűry István a Királyhágómelléki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 5.

   “Véget vetek paráznaságodnak, és többé nem adsz érte bért. Akkor lecsillapul haragom, megszűnik irántad féltékenységem. Megnyugszom, és többé nem haragszom.“ (Ezékiel 16,41b-42) Már az Ószövetségben gyakran találkozunk azzal a képpel, mely az Isten és a népe közötti kapcsolatot, szövetséget ...

Olvassa tovább »

Hetedszer is Mikola – XI. Bibiliaismereti Vetélkedő

Tizenegyedik alkalommal szervezték meg az egyházmegyei bibiaismereti vetélkedőt szatmári egyházmegyében, melynek szombaton 10 órától adott helyszint a Szatmárnémeti-Láncos Református Egyházközség. Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntő szavai után a Kálvin házban házigazdaként Kaszaniczki Csongor beosztott lelkipásztor áhítata nyitotta meg az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 4.

„Majd így szólt hozzám az ÚR szava: Embernek fia! Add tudtára Jeruzsálemnek utálatos dolgait” (Ezékiel 16,1-2) Kedves Testvéreim! Az Úr tudja mindnyájunk lakóhelyét, Ő ismer bennünket. Tudja a mi bűneinket, előtte minden ember olyan, mint egy nyitott könyv, előtte semmit ...

Olvassa tovább »