Kezdőlap / 2017 / november

Havi archív: november 2017

Velünk az Isten – 2017. november 30.

“Mivelhogy magasra nevekedtél, és fölemelé tetejét a felhők közé, és szíve felfuvalkodott az ő magasságában, Azért adom őt a nemzetek urának kezébe…” (Ezékiel 31: 1O-11-a). Mindennek megvan a maga következménye. A bűnt ideiglenesen le lehet tagadni, de előbb-utóbb napvilágra kerül, mert ...

Olvassa tovább »

Imádság egy beteg gyermekért

Felséges Istenünk, drága áldott Orvosunk Kérünk hallgasd meg a mi imádságunk. Te vagy az kinek minden hatalmában áll, Hisz a te szavadra még a béna is talpra áll. Érintésedre megszűnik minden átok, S a vak is így kiálthat, Uram újra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 28.

“Enyém a Nílus, én magam alkottam.” (Ez. 29,3b) Micsoda öntelt kijelentés ez egy világnagyhatalom vezetőjétől! Pedig az örökké Istent ismerő ember tudja, hogy ez a világmindenség az Alkotó keze által teremtetett és minden az Ő birtokában van. József idejében volt lehetősége ...

Olvassa tovább »

 Meghívó – XII. Kárpát-medencei Imanap

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…” (Jn 15,16)  XII. Kárpát-medencei Imanap – Tiszáninneni Református Nőszövetség  Szeretettel meghívjuk a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségeit és minden érdeklődőt a 2017. december 3-án ...

Olvassa tovább »

Újabb akció az IPL blokkoknál

Ismét az ún. IPL blokkoknál jártak a szikések. Nevezi László szociális munkás, Nagy Erika missziói előadó és Rácz Ervin ifjúsági előadó vezette az ifjakat a tettre kész szolgálatban. A kézzelfogható eledel és a meleg tea mellett a jó szó is ...

Olvassa tovább »

Megjelent a 2018-as Református Kalendárium

Forrás: KRE A kalendárium, vagy más nevén a könyvnaptár közel háromszáz oldalon gazdag tartalommal várja az olvasóit. A naptár borítóján a tavaly megépült egyházkerületi székház látható. Az egyháztörténeti, irodalmi, kultúrtörténeti olvasmányok mellett fejtörők, viccek, receptek, mesék is helyet kaptak a kötetben. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 27.

„Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. És laknak azon bátorsággal, és házakat ...

Olvassa tovább »

Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

 „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…” (Jn 15,16)  Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Reformáció Emlékévében csodálatos lehetőséget kaptunk Istentől a hálaadásra. Református egyházunk 500 évének eseményeire ...

Olvassa tovább »

Lélek és test hálószobájában járva

Forrás: frissujsag.ro Hálószoba — különleges, sok értelemben titkos hely, saját testi hálószobánk is, nemhogy másoké, ahová kívülálló csak ritkán lép be. A lélek hálószobája pedig még inkább az, s titkai csak akkor nem szivároghatnak ki, ha a hálószobában nem történik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 25.

 „A tizenegyedik esztendőben, a hónap első napján így szólt hozzám az ÚR szava:Embernek fia! Mivel Tírusz ezt mondta Jeruzsálemről: „Hahaha!”, összetört a népek kapuja, fölnyílt előttem! Én megtelek, ő pedig elpusztul!Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Íme, ellened ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. november 24.

“Aztán így szólt az Úr szava: Embernek fia! vesd tekintetedet Ammón fiaira, és prófétálj ellenük. És mondjad…” (Ez. 25.1-2)  Ammón fiai, után Móáb, Edóm és a Filiszteusok felé is elhangzik néhány ítélet és pusztulást hirdető prófécia. De ki is ezek ...

Olvassa tovább »

Imaheti program és füzet (2018)

Forrás: http://stud-theol.blogspot.hu IMAHÉT – A Krisztus-hívők egységéért 2018. január 21‑28. „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6) Bibliaolvasás: 2Móz 15,1-21 1. nap: „Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!”  3Móz 19,33–34: „Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat…” Zsolt 146: „Az Úr őrzi ...

Olvassa tovább »