Napi archív: 2017. május 4. csütörtök

Társadalombölcselet evangéliumi szempontból

Varga Béla (1911-1986) volt Bihar- és Szatmár megyei református lelkész (okleveles francia-román-latin- és filozófia szakos tanár) kétnyelvű könyve jelent meg Szatmárnémetiben. A könyv a „Someșul” Nyomdában készült. Címe: Az igazság szolgálatában… Jean-Jacques Rousseau társadalombölcseleti elvei evangéliumi szempontból. Szerkesztette és kiadta ...

Olvassa tovább »

Sajtótájékoztató – Református Egységfesztivál

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyváradra, az ősi várba hívja vendégeit a világ minden részéről. A Részeken, azaz Partiumban, Bánságban, Máramarosban és Szilágyságban élnek a vendéglátók, akik a történelem szeszélyes változásain szemlélik múltjukban Isten megtartó erejét, és jövendőjüket a régi, de ...

Olvassa tovább »

Jártasak a Krisztus tudományában

A Szatmári Református Gimnázium néhány diákja, opcionális módon, a Krisztus tudományából és egyházi énekből is megmérette magát. Pénteken 10 órától a bibliaismeret vizsga előtt áhítatot tartottak: “Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105) – Király Lajos esperes ...

Olvassa tovább »

Anyák napja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

A Láncos templom Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetsége már megtartotta anyák napi ünnepségét. Ige és szép verscsokor hangzott el a felemelő alkalmon. Szerdán kora este a Kálvin János Református Imaházban Kaszaniczki Csongor beosztott lelkész hirdette az Igét Pál apostol Efézusbeliekhez Írt Levele ...

Olvassa tovább »