Kezdőlap / Napi Ige / 2013. március 5.

2013. március 5.

„Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye. És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább…” 1Kor 5,1-2a

Olvasandó: 1Kor 5

Sokszor hallunk arról prédikációkban, hogy Korinthus, az élénk kereskedelmi, vallási, gazdasági és kulturális élet jellemzőit magán viselő ókori nagyváros mennyire „erkölcstelen” volt. Jóindulattal azonban azt mondhatnánk, hogy mégsem volt ilyen szempontból rosszabb, mint a Földközi –tenger medencéjének görögül beszélő nagyvárosai. Pál apostol azonban az ötödik fejezet első versében arról beszél, hogy a városban olyan „paráznaságok” is előfordulnak, amilyenek „a pogányok között sem említtetik” (1Kor 5,1b). Más szóval a korinthusiak bűneikben túlszárnyalták a hitetlen görögök és pogányok erkölcstelen és bűnökkel teli életét. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lennie.” , – mondja Jakab apostol levelében. (Jak 3).

Nyilván az történhetett, hogy egy gyülekezeti tag apjának megszökött, elvált vagy megözvegyült feleségéve (eredeti szöveg mostohaanyára utal) lépett életközösségre.  Ezt a zsidó és a római jog egyaránt tiltja (3Móz 18,8). Az apostol elsősorban a gyülekezet elnéző magatartását kritizálja, sőt felfuvalkodnak, más fordításban dicsekednek, büszkék a dologra.                                                    

Az igeszakasz önkritikára és bűnbánatra hívja fel a figyelmünket. Cselekedeteink és tetteink ki-hatással vannak a környezetünkre és indirekt módon a világra. Hogyan várjuk el, hogy a templomba nem járók, „Isten nélkül élő” emberek figyeljenek Krisztus szavára, vágyjanak gyülekezeteinkbe, ha mi, gyülekezeti tagok botrányos és erkölcstelen viselkedésünkkel nem tudunk hiteles példát adni a Krisztus-követésben? Kérjük Isten segítségét, hogy „úgy fényljék világosságuk emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket és dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat” (Mt 5,16) Ámen

Király Lajos

Batiz

 

Szóljon hozzá