Kezdőlap / Napi Ige / 2013. március 31.

2013. március 31.

Bibliaolvasás: 1Kor 15, 20-34 v.

“Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.”

Alapige: 1 Kor 15, 20 v.

Húsvét vasárnap reggel egy meggyőződés járja át az emberi szíveket: Krisztus feltámadt! Legyőzte a halált és ez által az Ő feltámadása minket is új életre támaszt majd egykor, ha hiszünk Őbenne. Pál apostol hosszasan magyarázza és bizonyítja Jézus feltámadását, itt a 15. részben. Szükség van-e erre? Igen, mert sokan tagadták és állították, hogy nincs is holtak feltámadása, nem létezhet, nem is volt és nem is lesz (12 v.). Így van ez ma is. Pál, Jézust hozza fel példaképpen: az Úr feltámadt, mi hiszünk ebben s hitünknek alapja is van. Ha ez nem így történt volna, akkor minden, de minden, az egész hit és az egész ráépülő keresztyénség hiábavaló lenne. Krisztus a feltámadás zsengéje: ez azt jelenti, hogy az első és egyben kezes is a holtak egyetemes feltámadásáért. Pál úgy fogalmaz, hogy “ámde”, azaz minden Krisztus elleni érveléssel szemben ott áll a megmásíthatatlan, letagadhatatlan tény: az Úr dicsőséges feltámadása. Amelynek tanúbizonyságai voltak a tanítványok, kiknek többször is megjelent, az asszonyok és maga Pál is, akivel a damaszkuszi úton szólt az Úr. Nincs helye, nincs értelme az ellenkező fejtegetésének. Krisztus a feltámadás első zsengéje, s utána mindazok, akik csak hisznek Őbenne. Krisztussal és Krisztusban az életünk a feltámadása által immáron túlmutat ezen a életen: Krisztus megmutatja nekünk az örök élet lehetőségét. A halál hatalma összetörik Jézus által, s ebben az a csodálatos, hogy hit által ez ránk is vonatkozik, Jézus ezt nekünk is megadja, nem vagyunk a feltámadás valami külső csodálói, vagy szemlélői, vagy éppenséggel tanulmányozói, kiket az egész miért is érdekelne, hanem: részeseivé válunk, Krisztus minket is új életre támaszt, ama utolsó napon. Hiszünk e ebben és legfőképpen Krisztus feltámadásában? Mert ez adja húsvéti ünneplésünk lényegét. Áldott Húsvéti ünnepet kívánva minden kedves olvasóknak, legyen “hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk ami Urunk Jézus Krisztus által” (15 r. 57v.).

Balla Gábor,

Nagykolcs

 

Szóljon hozzá