Kezdőlap / Napi Ige / 2013. május 31.

2013. május 31.

“… Nagy az efézusi Diána!”

Ap.Csel. 19,28

Diána a görög Artemisz istennő római megfelelőjének a neve. Artemisz a Hold és a vadászat szűz istennője, ő segít a szülésnél és védelmezi a nőket és a gyermekeket.

Az ókori görögöknél, egy-egy városban több istennek is volt temploma, vagy legalább szentéje, de volt egy, akit mind fölé helyeztek. Efézusban Artemisz, azaz Diána volt az, akinek akkora temploma volt, hogy bekerült az ókori világ hét csodája közé.

Egy időben, mikor valami nagy istentelenség, emberi ármány, összeesküvés történt, gyakran mondogattam, Nagy az efézusi Diána!”, s értettem alatta, s értették, akiknek mondtam, hogy erők mozgolódnak, a háttérben, a sötétség oltogatja az evangélium fényét, az ördög nem alszik, s megfojtani készül az igazságot.

Sokszor érezheti az ember ezt, kiváltképpen az az ember, aki Istennek, Istennel próbál élni. Mert „ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba;” (Mát. 7,25.) Mindig el akarja nyelni a sötétség a fényt, és mindent megtesz, hogy te is el hidd, nagy az efézusi Diána!

Persze én azt is tudom, Jézus Krisztus neve: „minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.” (Fil. 2,9-10.) biztos szikla Jézus, stabil alap Ő, akire lehet építeni. Artemisz temploma megsemmisült, a történelem „áradásaiban”, de aki Krisztusra épít nem dőlt, nem omlik össze: mert a kősziklára épített. Nem baj, ha nagy az efézusi Diána, a mi Istenünk nagyobb, Ő a LEGNAGYOBB benne bízz! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá