Kezdőlap / Napi Ige / 2013. május 29.

2013. május 29.

„Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.” (ApCsel 19,2)

Efézusba érkezve Pál apostol tanítványokra talált, akik valamilyen módon már megkeresztelkedtek a János keresztségére, egy gond volt csak, nem tudták ki az a Szentlélek. Ezért Pál, mondjam így, bemutatja nekik Őt.

Mi reformátusok, tudomásom szerint, nem keresztelünk újra abban az esetbe, ha hozzánk akarnak csatlakozni hívek, ahogy Pál tette, éppen azért, mert a kicsi gyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteltettek meg, szinte bármilyen felekezetről is legyen szó. Ezt mi elfogadjuk, mert nincs más Szentlélek.

A kérdés ma nekünk is szól. Vettünk e Szentlelket? Mondjam azt, vásároltunk-e ingyen? És, ha fenti ige alapján játszani akarok a szavakkal: a Szentlélek vagyon, felbecsülhetetlen érték, éppen ezért van ingyen. Csak kérni kell és, aki kér, az kap.

Gondolkoztam azon, hogy Pál apostol miből jött rá, hogy valami hiányzik? Szerintem a Lélek gyümölcsének hiányáráról. A Galátziabeliekhez irt levélben (5,22) világosan elmondja, hogy melyek a lélek ismérvei: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, hűség, mértékletesség. Olvasd újra, figyelmesen ezt a kilenc szót! Ha valami hiányzik, kérd a Szentlelket, hogy szálljon rád is! Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

 

Szóljon hozzá