Kezdőlap / Napi Ige / 2013. május 28.

2013. május 28.

Ap. Csel. 18:23-28

„Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.” (24. vers)

Pál apostol valahányszor betért egy városba szokása szerint a zsinagógába ment. Így történt ez Efézusban is, ahol még nem volt keresztyén gyülekezet. Kezdetben szívályesen hallgatták, és kérlelték, hogy maradjon tovább, de Isten küldetését érezve visszautasította azt, és azzal az ígérettel távozott, hogy később visszatér, „ha Isten is úgy akarja.” De ott maradt Akvila és Priszcilla, és az egyik napon egy ember érkezett Alexandriából. Apollós értelmes ember tűnik, ismerte az Ószövetség könyveit, ismerte az Úr útját, és szellemileg csupa tűz volt, de csak egy bizonyos pontig. Az egyetlen keresztség, amit ismert, az a János keresztsége volt és ez nem jelentett mindent. Keresztelő János volt a Messiás előhírnöke és keresztsége arra szolgált, hogy bemutassa azt, aki utána jő, illetve keresztsége egyszerre volt felszólítás a bűnbánatra, amelynek hiányában maga Izráel sem ismerheti fel Jézust. Apollós azt teszi tehát, ami a múltba vezeti vissza az efézusiakat, de a keresztyén evengélium sokkal többről szól. Milyen jó, hogy Istennek mindig megvannak a maga eszközei, és tudja, hogy kiket kell az ő soraiba állítson, ahhoz, hogy Jézus nevét a világ megismerje. Priszcilla és Akvilla hallották Apollóst prédikálni és elhívták magukhoz. Elmagyarázzák neki a helyes utat, mondhatjuk kiegészítik ismeretét, de ugyanakkor hitben is megerősítik, egyszóval neveleik őt, mint szülő a gyermeket. Apollós nem ellenkezik, nem próbál vitatkozni és nem okoskodik, mint, ahogyan sokan mások tennék, hanem megnyitja szívét és figyel a bizonyságtevőkre. Sokan ma is keveset tudnak a keresztyénségről, református anyaszentegyházunkról. Hány szülő és keresztszülő tesz ígéretet gyermekeik megkeresztelésekor, hogy a nevelés által istenfélelemre nevelik őket. Légy te is a mai napon Apollós, tuddj többet Jézusról, ismerd meg Őt!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

 

Szóljon hozzá