Kezdőlap / Napi Ige / 2013. június 21.

2013. június 21.

“…a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok.  Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok: mert épen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna; mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek. Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minő én is vagyok, e bilincsektől megválva.” (Ap.csel. 23, 23-29)

Pál bilincsben van, de SZABAD. Szabadon hisz, remél, és szeret, és szabadon beszél. Festus börtönében fogoly, de ez nem gátolja abban, hogy tele szájjal belekiáltsa a világba: Jézus él! Pál azért ILYEN, mert Jézus szabaddá tette.

Minket gyakran kötnek meg dolgok, előítélet megszokás, gondolkodás, család, nép a test…, rengeteg dolog köt gúzsba életünk folyamán. Festus is ilyen volt, Pált meg bolondnak tartja mert másképpen lát. Mert nem a szemével lát, hanem a hitével. Pál megváltott ember s megengedheti magának azt a luxust, hogy Istenen keresztül lássa a világot.

Pálban az az igazán különleges, hogy nem csak magának kivánja a megváltott életet,Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minő én is vagyok,…” hanem másoknak is, neked is.

Én is szeretnék, neked olyan életet kívánni mint amilyenről Pál beszél, világosságban járót: nem olyat mint az enyém, mert magamat sokszor érzem alkalmatlannak, méltatlannak, kicsinek, s néha olyan is vagyok, nem elég bolond.

A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje!

Legyetek, velem együtt, az Úr Jézus bolondjai!  Ámen!

Jobb Domokos,

Ombod

 

 

Szóljon hozzá