Kezdőlap / Napi Ige / 2013. június 1.

2013. június 1.

Ap.Csel.20,1-6

“Minekutána pedig megszûnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tõlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.

Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette õket bõ beszéddel, Görögországba méne.”

ApCsel 20,1-2

Az Ap.Csel20, 1-6 verseiben arról olvasunk, hogy Pál apostol egyik helyről a másikra utazik, egyik tartományból, országból a következőbe . Minden ellenállás, ellenségeskedés, üldözés ellenére megy és viszi az Evangéliumot. Nem a kötelet, hogy fogva vigye el a Krisztus követőket, hanem az Evangéliumot viszi tovább -. Csak ezt teheti amióta a Damaszkuszi úton megjelent neki a Világ Világossága. Annál a hatalomnál fogva munkálkodik ebben a misszióban, amit Isten Szentlelke adott neki.

Az akadályokat leküzdve dolgozik a gyülekezetekért. Küzdelmes élete közben nem vesztette el az Úrban való reménységét, mindig tud bátorítani, vigasztalni. A célt világosan látja maga előtt, minden helyzetben támasza a rábízottaknak. A tanítványoktól bátorító mondataival búcsúzik.

Ma már nincsenek előttünk olyan akadályok, mint Pál előtt voltak. A megyék és helységek között gyors közlekedési eszközökkel utazhatunk. Nem üldöznek bennünket Isten Szavának hirdetéséért.

Isten Szentlelke adja nekünk azt az Energiát, azt a Tüzet, amelyik űzzön bennünket az úton és adjon bátorító és vigasztaló szavakat mások megerősítésére! Az Úr Jézus Krisztus dicsőségére!

Ámen.

Nagy Erika

Sárközújlak

 

 

Szóljon hozzá