Kezdőlap / Napi Ige / 2013. február 23.

2013. február 23.

“Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben.” 1Kor 1,4-5 (olvasandó 1-9. versek)

Pál apostol igazi diplomata. Úgy szólít meg egy nagyvárosi gyülekezetet, hogy az megfeleljen az akkori görög világ egyik legnagyobb kikötővárosának igényeinek. (Mellesleg ezért lehetséges az is, hogy a korintusi gyülekezetekhez írt levelei a legkifinomultabb, legirodalmibb görögséggel íródtak, szemben a megszokott köznyelvűséggel).

Ez a társadalmi réteg gazdag volt és előkelő, de az apostol figyelmüket most a lelki gazdagságra irányítja. Noha az első kilenc vers Pál köszöntése, mégis megszólításában úgy dícséri meg ezeket az embereket, hogy nem földi eredményeikről beszél, hanem talán a még önmaguk számára sem tudatosult lelki értékekre fekteti a hangsúlyt.

Talán nekünk is vannak eredményeink. Meglehet, “többre vittük” az átlagnál. Mindez azonban mellékes, hiszen eszközök csupán az Isten és mások szolgálatában. Sokkal fontosabb meglátnunk azt, hogy földi eredményeinken túlmenően sokkal többet érnek mennyei javaink, a Krisztusban kapott lelki kincsek, melyek értékesebbek a földieknél.

Ezekben gazdagodjunk meg inkább, és éljünk úgy, hogy a “kereskedők városa” (értsd itt Korintust és általában földi értelemben) csak gazdagodjon nyugodtan földiekben, de az Isten városa gyarapodjon mennyeiekben az üdvözülőkkel, akik közé mi is tartozhatunk Jézus által.

És még valami. Aki földiekben gyűjt kincseket, annak gazdagsága önmagáért van és más már nem fér oda. De aki a Kristusban gazdag, az megosztja vagyonát másokkal is, hiszen mindannyiunknak Ura Jézus Krisztus és mi mind testvérei lehetünk egymásnak. E vezessen utunkon, és ez kössön össze bennünket.

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes

 

Szóljon hozzá