Kezdőlap / Napi Ige / 2013. augusztus 6.

2013. augusztus 6.

„Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek.” (Mk 12,27)

Jézus a sadduceusoknak érvel a feltámadás felől és közben mond valami olyat, amit nagyon jó volna meghallanunk, mert úgy néz ki, átnézünk Jézus üzenete felett: Ő az élők Istene.

Szomorú tapasztalatom lelkipásztorként az, hogy az egyházat sokan temetkezési vállalatnak nézik. A sírhely rendezése, az egyházi járulék kifizetése, mert másképp nem temet el a pap, közben pedig szitkozódás a magas járulékok miatt. Kb. ennyi az egyházhoz való viszonya nagyon sok embernek. Kövezzenek meg érte, de nem látom sokkal rosszabbnak a nyugati szokást, ahol már pap nélkül temetnek, mert ha a temetés és a halál az, ami összeköt Istennel, akkor az a kapcsolat is halott. Persze a temetés is egy alkalom arra, hogy a még élők hallják meg az evangéliumot: Jézus él.

Az, amit mond Jézus, biztat bennünket is. Ábrahám, Izsák, Jákób, meg a dédnagyszülőink, nagyszüleink, szüleink Istene az élők Istene. Azaz, ők is élnek, ha már itt ismerték az élő Istent, és ha mi megismerjük, örökké élni fogunk! Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

 

Szóljon hozzá