Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 13.

2013. április 13.

„Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.” (ApCsel 4,11.)

Bibliaolvasó kalauz által kiemelt igeversünk az „építőket” szólítja meg. Azokat, akik akár hivataluknál fogva, akár személyes elhívás alapján feladatul kapták az Isten Országa építését. Ebben a munkában, az Isten Anyaszentegyházának építésében mindannyian részt veszünk. Csakhogy nem mindegy, hogyan.

Péter és János Krisztusról tettek bizonyságot: haláláról, feltámadásáról, és a Belé vetett hit erejéről. Azonban voltak olyanok, akik nehezteltek emiatt. Talán nem az üzenetük tartalma zavarta őket (hiszen akkor hamar rövidre zárhatták volna a dolgot, mint Jézus elítélésekor), hanem az, hogy minden erőfeszítésük ellenére a keresztyénség egyre inkább terjed. Mit lehetne tehát tenni? Majd később hallani fogunk Gamáliel tanácsáról (ApCsel 5,34-39.), de addig is maradnak a kaptafánál: csak felelősségre vonnak, de nem tudnak tenni semmit.

Pedig lehetne másként. Hiszen ők Isten hivatalos szolgái. De nem ismerték fel, nem ismerték el Jézust Isten Fiának, ezért nem ismerhették el a keresztyénséget sem. Így az ő Isten-ügye építéséből kimaradt Krisztus. A Jézus Krisztus nélküli építő munka pedig legyen az akármennyire is szépen becsomagolva, nem ér sokat, vö. Zsolt 127,1: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.”

Vajon mi hogyan próbáljuk meg építeni az Isten Országát? Mire építünk, mire alapozunk? Az alap Jézus Krisztus kell legyen, semmi más (12.v.). Solus Christus, ahogyan reformátoraink fogalmaztak. Róla pedig a Szentírásból meríthetünk biztos ismeretet (Sola Scriptura), és Szentlélek munkálhat szívbéli bizodalmat (vö. 21. kátékérdés). Egyedül ez a hit (Sola Fidae) tesz bennünket is képessé az Istentől kegyelemből (Sola Gratia) ránk ruházott feladatot hűségesen elvégezni.

Péter és János nem a maguk személyét és biztonságát tartották fontosnak, hanem a Krisztus ügyét. Ilyen lelkülettel lehet és kellene mindannyiunknak, valakiket csak megszólít és elhív magának az Úr, szolgálni nem embereknek dicséretéért, hanem egyedül az Isten dicsőségére (Soli Deo Gloria). Így Krisztusra építve, az egyetlen sarokkőre alapozva épülhetünk fel mindannyian lelki házzá (1Pt 2,5a.).

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes

Szóljon hozzá