Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 12.

2013. április 12.

 

“És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek, és a hit, mely  ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemeitek láttára”. (ApCsel 3,) 

A csodát, amelyet cselekedett Péter és János ( gyógyítás a sántán) nem megmagyarázni kell, csupán elfogadni, ahogy Jézus többi csodáit is. Mégis Péter apostol felhasználja az alkalmat, hogy a csodálkozó zsidók előtt bizonyságot tegyen arról, akinek neve által történt a csoda. A péteri indoklás sem magyarázat akar lenni, sokkal inkább a Jézusra való hivatkozás. Az Ő nevében történt és történik minden, mert az ő neve erő és hatalom, erre a névre hajlik meg minden, ami a földön, a föld alatt vagy a mennyben található. De nemcsak ennyi: ígéret szerint, akik néki szolgálnak, az ő nevét hordozzák homlokukon (Jelenések 22: 4). A régi keresztyének szívesen hordozták testükön a Krisztus-monogrammok különböző formáit, ezzel azt mutatták meg a világnak, hogy ők  a Mesterhez tartoznak, de másokat is szívesen láttak ebben a közösségben. Téged és engem is Krisztus nevébe kereszteltek bele, ezért ővéi vagyunk valamennyien. Ez kegy és bűnbocsánat egyszerre. Már nyíltan megvallhatjuk, hogy hozzá tartozunk.

A nekünk adott név, a “krisztus-szerinti” arra is sarkall bennünket, hogy a belé vetett hitünket soha se veszítsük el, vagy ne tagadjuk le, mert a hit mindenben a legnagyobb segítség: mankó a járásra, szemüveg a látásra, karunk meghosszabbítása, hogy a végtelenségbe is fel tudjunk nyúlni vele. Lehetőség, nyitás, gyógyír, balzsam. Üdvösségünk feltétele. “Higyj az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz!” Ámen.

Fodor Lajos

Halmi

 

Szóljon hozzá