Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 1.

2013. április 1.

1 Kor.15,35-36   Olvasandó 1 Kor.15,35-58

“De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémû testtel jönnek ki? mBalgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébet. Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az õ saját testét.”

Mi módon támadnak fel a halottak, és minemű testtel jönnek ki ?

Ostobák azok, akik ilyen kérdést tesznek fel?!  De kinek ne lenne kérdése a feltámadásról?!

Pál apostol ebben az igerészben olyan emberekről beszél, akik nem veszik komolyan a Feltámadást, ahogyan manapság is sok keresztyén nem veszi komolyan, sőt nem hisz a Feltámadásban.

A 35-ik versben megfogalmazott kérdést olyasvalaki teszi fel, aki még mindig nem kész arra, hogy hagyja magát meggyőzni a Feltámadás létezéséről. Csak azért kérdez, hogy kielégítse a kívánságát, nem pedig a belső vágy hajtja, hogy többet megtudjon Isten cselekedeteiről.

Pál ezért rendreutasítja a kérdezőt és a természetből vett példákra hívja fel a figyelmet.

A magnak, amelyet a földbe vetnek meg kell halnia, és csak azután veszi kezdetét a csirázás és a növekedés. Ami létrejön Hasonlít-e még ahhoz a maghoz, amit elvetettek Egyáltalán nem

A mag, amelyet a földbe elvetettek nem ugyanaz, mint ami kis idő múlva előbújik a talajból .

Mégis, ami kinő, abból a magból származik, amit elvetettek. Minden maghoz saját test tartozik, a fűmagból nem nőhet búza stb. Minden, ami a teremtésben látható Istennek a kisugárzása, mindent Ő maga gondolt ki és valósított meg. Ha ez igaz az első teremtésre, sokkal inkább igaz az új teremtésre!

Mi módon támadnak fel a halottak és minemű testtel jönnek ki? Isten gondoskodott testünknek formájáról teremtésünkkor, születésünkkor, Ő fog gondoskodni az új feltámadott testünknek formájáról is. Ő a Feltámadás és az élet Hiszed-e ezt?!

Ámen

A keresztyénség legnagyobb ünnepe alkalmából az egyházmegye minden gyülekezetének, presbitériumának, nőszövetségének, a misszió munkásainak és kedves lelkipásztor testvéreimnek áldott ünnepeket , örömteli szolgálatot kívánok .

Nagy Erika

Missziói előadó

Sárközújlak

 

 

Szóljon hozzá