Kezdőlap / Napi Ige / 2012. szeptember 30.

2012. szeptember 30.

“Halld meg Jósua, te fõpap; te és barátaid, a kik elõtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony elõhozom az én szolgámat, Csemetét!” Zak 3, 8 b v.

A felolvasott alapigében az Úr Jósua főpaphoz szól. Egy ígéret hangzik el, az Isten szolgájára vonatkozólag: az Úr előhozza a Csemetét. A leírás szerint a Sátán is ott áll Isten trónja előtt, mint vádló. Az Úr szolgájának az eljövetele jelzésértékű mindenki számára: eljön az aki a bűn fejére tapos és legyőzi a kísértőt. Nem sokáig kell már várni rá. Az új fordítás a csemete kifejezést sarjadéknak írja. Így utal az ige az Ézs 11, 1.  mondván, hogy a Messiás, Dávid családjának gyökeréből sarjad, Dávid házából való. Zakariás használja ezt a megnevezést még a 6. rész 12. versében is. A messiás-várakozás egyik szép igéje ez: kifejezi azt is, hogy a megszületendő gyermek eleinte egy törékeny s sebezhető kicsiny ember lesz, akinek sokan valóban az életére is törnek. De a Csemete megerősödik: az Úr alázatos, de erős szolgája válik belőle.
Isten szavai nyomán sokakban felébredt a Messiás utáni várakozás. A Csemete vagy Sarjadék akit az Úr gyámolít, akit a szíve kedvel, minden benne bízó ember számára erőt és megtisztulást hoz. Ahogy Jósua főpap is megtisztulást nyer. Vágyunk erre mi is? Várjuk e a Csemete eljövetelét, az Úr szolgájának megérkezését? Még van idő készülni. Csak a vágyakozás lángja ne aludjon ki szíveinkben soha. Ebben segítsen meg mindannyiunkat az örökkévaló Úr.
Ámen!
Balla Gábor,
Nagykolcs

 

Szóljon hozzá