Kezdőlap / Napi Ige / 2012. november 13.

2012. november 13.

“És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj. És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl! És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt az ő anyjának.” Lk 7,11-15

Olvasandó: Lk 7,1-17

1. Visszaadás (15). Jézus a megholt gyermeket adja vissza özvegy édesanyának.   Krisztus Urunk az, aki visszaadhat minket egymásnak, aki által ismét közelíthet ember az emberhez.  Túl-stresszelt világunkban egyre jobban távolodunk embertársunktól, Istentől, sőt önmagunktól is. Eljutunk oda, hogy nem ismerünk önmagunkra. Elhagytuk korábban kitűzött céljainkat, barátainkat, hitvestársat, családtagokat. Annyira futottunk az életben, hogy lemaradtak azok, kik fontosak voltak.  Ha Krisztustól kérünk segítséget, visszaad bennünket egymásnak, még a lehetetlennek látszó helyzetekben is.

2. Jézus szól. (13-14) Ennek az asszonynak oka van a sírásra, hiszen egyetlen gyermekét veszítette el. A csoda azzal kezdődik, hogy Jézus megszólítja az özvegyet. Ezután megérinti a koporsót, s immár a halott gyermekhez intéz szavakat. Két olyan élethelyzetben szól, melyek számunkra reménytelenséget sugallnak: gyászoló anya – halott gyermek. Istennél minden lehetséges, még az is, amiről te már lemondtál, amiből úgy gondolod, hogy nincs kiút. Iskola, munkahely, magánélet, összekuszált dolgaid, gyászos hangulatod és életed, halott-terveid…engedd, hogy Jézus szóljon, s ezáltal ezekbe életet „leheljen” (1Móz 2,7)

3. Gyermek szól. A csoda után a gyermek elkezd beszélni. Krisztus gyógyító beszédének megélésére csak hálaadással lehet szólni és felelni. Baj van ott, ahol ez a megtapasztalás a hallgatás köpenyét ölti magára. Baj az, ha csak panaszainkat, bánatainkat, gyász-hangulatunkat tudjuk elmondani és továbbadni. A fölszabadult és hálás élet bizonyságot tesz a gyógyító, az életet megváltoztató és az egymásnak visszaadó Krisztusról.

Király Lajos,

Batiz

Szóljon hozzá