Kezdőlap / Napi Ige / 2012. május 8.

2012. május 8.

“De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.“

5 Mózes 23: 5

Isten népe iránti féltő szeretete és hűsége nyílvánittatott ki Moáb mezőségén, amikor Bálák szivesebben látta volna ezt a népet elpusztulva. Ő maga mondja Izráelről, hogy “erősebb nálamnál” (IV Mózes 22:6), de nem tudja, hogy ez az erő nem önmagában a nép arányának, vagy harcikészségének köszönhető, hanem egyedül Istennek. Ő már korábban valamit elhatározott: népét az Igéret földjére vezetni, aminek Bálák nem lehet az akadálya. Bálák azt gondolta, hogy itt a földön keresztbe tehet annak, amit Isten eleve elrendelt. Az ézsaiási idézet jut eszembe, mely figyelmeztet: “Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok és én útaim…” (55:8). Az ember sokszor kézébe akarja venni nem cask az önmaga, de mások sorsát is. Tette ezt az egyiptomi fáraó Isten népe felett, az ókori Római Birodalom császárai Európa és Kisázsia népei felett (…) és még sorolhatnánk. Olykor mi is úgy érezhetjük, hogy életünket mások, emberek akarják meghatározni. Mit üzen ma Isten a kijelölt Igeszakasz végén? Azt, hogy Ő szeret téged! Amiképpen ez a szeretet az Igéret földjére vezette népét, amiképpen az idők teljességében elküldte a legnagyobb Szeretetet érettünk, Ő hasonlóképpen  vezetni akar ma minket is! Bizzuk ezt a vezetést Őreá, és hiszem, hogy megáld. Ámen

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

 

Szóljon hozzá