Kezdőlap / Napi Ige / 2012. július 7.

2012. július 7.

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.” (Péld 18,21.)

Vannak hírek, melyek megszomorítnak, vannak olyanok, melyek felvidítnak. Pszichológusok mondják, hogy a médiának egyik nagy fogása, hogy állandóan feszült hangulatot, érzéseket kelt az emberekben a negatív hírek által, hogy aztán a reklámok „megnyugtató” világa rabul ejtse az embert, és aztán az abban találja nyugalmát, hogy megveszi az éppen reklámozott terméket. Manipulációnak is szokás ezt a fajta jelenséget nevezni.

Minden korban az ember szerette manipulálni, saját érdekei szerint befolyásolni környezetét. Ennek egyik igencsak jól bevált módja a jól irányzott közlésforma: a mondanivaló, a beszéd. Mit és hogyan mondok el, mennyire tudom azt becsomagolni és eladni másoknak? Így válnak hazugságok féligazságokká, így lopózik be életünkbe a kegyes hazugság és füllentés gyakorlata.

A példabeszédek könyve mai napra kirendelt szakasza szerint az emberi nyelv, mint kommunikációs forma egyaránt alkalmas az ölésre és megelevenítésre. Élet és halál a hatalmában van. No, nem a testi élet és halál, hanem a lelki. Azt hiszem, nem kell senki előtt sem ragoznom, hogy egy-egy meggondolatlan, elhamarkodott szavunkkal mennyi sebet ejthetünk (és ejtettünk is már) egymás szívén. De a fordítottja is igaz lehet: beszédünkkel gyógyíthattunk is másokat. Mi a kettő között a lényeges különbség? Az, ami a szív mélyén lakozik. Akiben gonoszság van, az olyan ember beszédében, egész megnyilvánulásában, másokkal való kapcsolatában is gonosz. De aki istenfélő, kegyes, annak minden szava gyógyít, sebet kötöz, ápol, felüdít. Azért, mert ő is az Élet forrásának vizéből merített, s ez árad ki belőle mások felé is.

Magatartásformák felsorolását olvashatjuk e fejezetben, mindezen viselkedési minták az emberi lelket tükrözik. Minden szónak, tettnek, meg van a maga gyümölcse. Egyetlen kimondott szó sem marad hatás nélkül. Még ha nem is vesszük észre. Hány és hány olyan lelkipásztor van, aki úgy érzi, mondhatott volna valami többet, valami jobbat, valami másat. Mégis szavai gyökeret vernek olyan emberek szívében, akire nem is gondolnánk.

Élet és halál Ura egyedül Jézus Krisztus. De valamilyen szinten, lelki értelemben mi is befolyással lehetünk egymás lelkének életére vagy halálára. Adja az Úr Isten, hogy ne sebeket ejtsünk, öljünk szavainkkal, egymással való megnyilvánulásainkban, hanem gyógyítsunk, vigasztaljunk, erősítsünk, bátorítsunk. Legyen szavunk megelevenítő szó, lelket-szívet felüdítő örömhír. Önmagunkban ilyen hatalmunk nincs, hanem az evangélium örömüzenete az, melynek hirdetése, megélése, és az arról való bizonyságtétel által viheti mindezt az áldást végbe mindannyiunk életében.

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes.

 

Szóljon hozzá