Kezdőlap / Napi Ige / 2012. július 21.

2012. július 21.

„…lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze.” (Ez 1,3.)

Amikor az ember keresztet hordoz, akkor beszűkül az élete. Magányossá válik, önmagába fordul, és az idő is mintha megszűnne peregni. Szürke egyhangúság, melynek nyomasztó hangulatában ott van a gyásznak, vagy éppen a kórházi viszontagságoknak a fájdalma. És akkor, amikor az ember már beleszokna ebbe az állapotba, akkor Isten megszólítja őt. Megragadja, felrázza, hogy e nyomasztó életérzés ne legyen úrrá életében.

Valahogy így érezték magukat a zsidó foglyok is a babiloni fogság idején. Messze otthonuktól, távol a templomtól, „az Isten háta mögött”. Még gyötrőbbé tette állapotukat annak tudata, hogy mindez méltó büntetésük az Istentől való folyamatos elfordulásukért.

De akkor történik valami. Isten megszólít egy papot, és feladattal bízza meg. A papok a babiloni fogság idején nem végezhettek szó szerinti értelemben vett papi szolgálatot, azaz nem mutathattak be áldozatokat, mert azt csak a jeruzsálemi templomban lehetett. Tartottak ők összejöveteleket, de tétlenségük, tehetetlenségük nyomasztó érzése őket is mélyen meggyötörte. És Isten megszólít egy papot, hogy legyen az Ő kijelentésének eszköze: prófétául küldi. Papi szolgálata mellett Isten megbízza egy másik feladattal: a fogságban élő nép lelkét bekötözni, gyógyítani, erősíteni; a majdani dicsőséges kort bemutatni, amikor Isten helyreállít mindent, aminek most híján vannak. Nem könnyű feladat az övé, de Isten a megbízó, aki megragadta őt és el is hívta.

Te is testvérem, ha úgy éreznéd, hogy valami miatt beszűkülne az életed, nyisd meg szíved-lelked Isten előtt, és engedd, hogy az Ő Szava téged is felrázzon, Igéje megragadjon és magával sodorjon. Így nyer ismét értelmet életed, meglátod az Istentől kapott boldog feladatot, megbízatást: lehetsz te még egy nyomasztó állapotban sínylődő nép, emberiség vigasztalója, azáltal, hogy Istenre mutatsz. Ő téged is megragad, másokkal is megteszi, mert „nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van” (Ézs 9,1) A te életedben is szűnni kezd a sötétség, mert a világ Világossága megvilágosít: Jézus Krisztus téged is megragad. Add tovább másoknak is az örömüzenetet.

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes.

 

Szóljon hozzá