Kezdőlap / Napi Ige / 2012. január 22.

2012. január 22.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt. 7, 15-16

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát.” Mt. 7, 21

Olvasandó: Mt. 7, 15-23

„A hazug embert, hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!” – vallja ezt az az ember, aki csak külső érzékeire hagyatkozhat, s így fedez fel dolgokat, von le következtetéseket, jut valaminek megállapítására. Akkor mennyire érvényes mindez az Istennel kapcsolatban, aki nemcsak a külsőt, de a belsőt is látja, legtitkosabb gondolatunkat és szívünk legrejtettebb zugába elásott érzéseinket is ismeri, hisz a Szentírás tanítása szerint Ő a szívek és vesék vizsgálója. Az ember mégis szeret szerepet játszani, szereti magát szebbnek feltüntetni, mint amilyen valójában, és csak azt az embert értékeli, aki jót mond róla. De miért? Mi haszna belőle? Hisz aki önmagával szemben nem tud kritikát elfogadni, az fejlődésképtelen.

Óvakodj a hamis prófétáktól – tanítja a mai Ige. Óvakodj azoktól, akik el akarják hitetni veled, hogy tökéletes vagy, benned minden szerethető. Miért hamis próféták az ilyenek? Mert nem szeretnek, mert a vesztedet akarják! A Sátán és az ő szolgái mindenben tudják utánozni az Istent, csak a szeretetben nem, mert nem tudnak szeretni, hisz Isten a szeretet. A hamis próféta azt mondja, amit hallani szeretnél, miközben a vesztedbe rohansz. Erről van szó az Igében: a képmutatóknak, az önáltatóknak azt mondja majd az élet Ura: „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők.”

„Szeretlek, úgy ahogy vagy” – szoktuk mondani, azt gondolván, hogy ezzel a mondatunkkal a bennünk lévő óriási, mindent elfedező szeretetről teszünk bizonyságot. De valóban így van? Aki szereti a kertjét, az nem hagyja elgazosodni, hanem kigyomlálja a gazt. Aki szeret egy ruhadarabját, nem hagyja foltosan, hanem kitisztítja. Ha ez így van, akkor szerettedben, társadban, testvéredben miért tűröd el a gazt és a foltot? A „szeretlek úgy, ahogy vagy, a hamis próféta mondata, aki önző, mert azzal, hogy nem gyomlál, és nem tisztít, önmagát kíméli meg.

Igaz prófétának lenni nem könnyű, hisz háborgatták, és háborgatják őket ma is. Jézus is Isten igaz prófétája volt: mert beszélni bűnről, ítéletről, kárhozatról, de úgy, hogy mutatta az ezekből kivezető utat. Drága testvérem: ha igaz próféta módjára intenek és hiányolják gyümölcseidet életed fájáról, ne sértődj meg, lásd meg az intés mögötti féltő szeretetet. Ha igaz próféta módján, az Isten szavára hagyatkozva intened és gyomlálnod kell, szeretetből tedd – de tedd meg – mert ez a Mennyei Atya akarata. Isten segítsen ebben. Ámen.

Nagy Róbert,

Apa

 

Szóljon hozzá