Kezdőlap / Napi Ige / 2012. január 9.

2012. január 9.

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”

Mt 4,17

Olvasandó: Mt 4,12-17

Amikor az evangéliumokban Jézus Krisztus prédikációiról, csodatételeiről olvasunk, sohasem barokkos körmondatokkal találkozunk, hanem egyszerű, tiszta megfogalmazásokkal. Szól, és szavában erő van. Ahogyan az idézett versben is. Rövid, tömör, de akinek van füle a hallásra, meghallja, amit mondani akar.

Hol kezdi Jézus a tanítást? Ott, ahová hívő zsidó a lábát sem tette be szívesen, Galileában, a pogányok földjén. Ott, ahol sötét van, ahonnan próféta nem származhat. És mivel kezdi a tanítást? Azzal, amit már János nem mondhat el, mert elnémították: a megtérésre való felhívással. És az igét, amit Júdea nem fogadott be, Galilea befogadja. Ott, a tenger partján két testvérpár meghallja a hívást, és hátrahagynak mindent, elindulnak a Mesterrel. Jézus pár szavas prédikációja ilyen erővel tudott hatni rájuk, hogy azonnal követték!

Sokszor meglepődünk azon, Isten milyen különös helyzeteket készít elő az életünkben. Olyan helyen, ahová sohasem vágytunk, olyanoknak, akiket nem ismerünk, kell hirdetnünk az igét. De sohase felejtsük el, a halló fület és értő lelket Ő készíti elő!

Varga Botond,

Szatmár-Németi

 

Szóljon hozzá