Kezdőlap / Napi Ige / 2012. december 12.

2012. december 12.

Lk. 16,19-31

“Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.”

A gazdagról és Lázárról szóló történet két életstílust szemléltet előttünk. Az egyik a gazdag ember életvitele, a másik a szegény, nélkülöző beteg ember helyzete, mindkettőről vall a Szentírás és szembe állítja ezeket egymással. Valószínű a gazdagabbak azt mondják, Lázár miért nem igyekezett anyagilag ügyeit rendezni, vállalni a munkás napokat, a szolgálatot, a szenvedést, hogy ő is vigye valamire és anyagilag ne szűkölködjön. A szegényebbek azt mondanák a történet olvasatán, hogy lám a gazdagok mindég gazdagok maradnak és függetlenül attól, hogy ők is szeretnének anyagilag előrehaladni, fátumuk, sorsuk már csak a szegénység.

A történet alakulása szerint, mind a gazdag embernek, mind a szegény Lázárnak az életébe megérkezik az utolsó pillanat. Aktuálisan, úgy is mondhatnánk, beteljesedik az ő adventjük is, mert a végítéletben a gazdag a kínok országába, a szegény pedig Ábrahám kebelébe kerül. Szemléletes a mennyek országáról való híradás. Valamit megtudunk az örök élet honáról. Nagyon kevés az az adat amit az örök élet honáról tudhatunk, s főleg Pál apostol szavaira hagyatkozhatunk a meghatározásban. Azonban ez a történet elmondja, hogy az átjárhatóságot illetően milyen szabályok uralkodnak a kárhozat és az örök élet hona között. Jól gondoljuk meg földi életünk cselekedeteit, mert ha az adventünk beteljesedik és lezárul Krisztus Urunk akaratából, akkor már nem tudjuk hibáinkat jóvátenni.

A gazdag látva a kilátástalan helyzetet, egy kéréssel áll elő, melynek értelmében üzenne a szeretteinek, hogy ők ne jussanak ugyancsak a kárhozat helyére. A felismerés sokszor későn jön. Hányszor figyelmeztettek szüleink, nagyszüleink, hányszor szólít meg az íge, maga Krisztus, hogy készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit, de minket az sem győz meg, ha valaki a halottak közül feltámad. Tegyünk azért, hogy az adventi várakozás, készülődés ne múljon el nyomtalanul életünkben, és eredményes, boldog és örömteli legyen a várakozás beteljesülése.

Kiss József

Pálfalva

Szóljon hozzá