Kezdőlap / Napi Ige / 2011. szeptember 10.

2011. szeptember 10.

Napi igeszakasz: Jn. 19, 8-16a

„Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked…” (10-11a. versek)

Pilátust nagyon meglepi Jézus hallgatása. Miért nem hoz fel semmit saját védelmében? Nem érti, miért nem egyezkedik vele, hiszen neki hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálát akaró, elvakult zsidó főméltóságok kezéből.

Jézus még hallgatásával is tanít, hiszen azt bizonyítja, hogy ő meg van győződve arról, hogy jó kezekben van élete, nincs szüksége Pilátusra. Manapság is fontos lenne megtanulni és gyakorolni ezt a krisztusi magatartásformát. Sokszor azonban éppen az ellenkezője történik. Azt hiszi az ember, hogy szüksége van pilátusi hatalomra, ahhoz, hogy jó kezekbe kerüljön sorsa és megalkuszik.

Igyekezzünk inkább azt hinni, amit Jézus Pilátusnak mond: csak azt történhet velünk, amennyit onnan felülről megenged a mi Atyánk. Higgyük el, hogy jobb nekünk, ha legyőznek, mintha meggyőznek. Néhány napja olvastuk Jézus bíztatását: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (Jn. 16, 33b) Ámen.

Simon Attila

Tamásváralja

Szóljon hozzá