Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 28.

2011. október 28.

„Nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.”

1Thessz 4,13

A tudatlanság, nem csak szomorú, de veszélyes is. A tudás nélküli, tudomány nélküli nép elvész,… s mert biztos ismeret nélkül, nincs igaz hit sem, én azt akarom Te ne légy tudatlanságban! Higgy és élj örökké!

Közeledik a „halottak napja”, ilyenkor a legtöbb ember kimegy szerettei sírjához, a temetők „megelevenednek”, s közben a halál, az elmúlás gondolata befészkeli magát a fejekbe, a szívekbe. Testvéreim, azt akarom, hogy tudjátok: a mi Urunk a Jézus Krisztus, legyőzte a halált. Van feltámadás!

Ne a halált lássátok, ne a veszteséget sajnáljátok, ne az elköltözötteket, elaludtakat sirassátok! Örüljetek, mert Jézus él! Reménységeteket belé vessétek, mert boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, és boldogok az élők, kik Jézussal élnek.

Egyetlen vígasztalása életemnek és halálomnak, hogy a Jézus Krisztusé vagyok! Légy te is az övé, élj benne örökké! Bíztasd, bátorítsd felebarátodat, vígasztalj másokat e beszédekkel…     Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá