Kezdőlap / Napi Ige / 2011 október 27.

2011 október 27.

Olvasandó: 1Thessz 4, 9-12

„És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.” 1Thessz. 4,11

 

Pál apostol a megjelölt versekben tovább tanítja a gyülekezet tagjait az élet megszentelésére. Talán köztudott dolgokat nevez meg, hogy szeressük egymást, hogy a keresztyének csendes életet éljenek; a saját dolgaik után járjanak; a tulajdon kezükkel munkálkodjanak, a tisztességre törekedjenek, úgy is, hogy tiszteletet adjanak, úgy is, hogy kivívják mások tiszteletét, de mivel pogányokból lettek ők keresztyének, és az életfelfogások más volt, mint amit Isten megkíván, ezért számukra ezek a jellemvonások újak voltak.
Egy dolgot hadd emeljek ki a sorból: a kétkezi munkát, és a kétkezi munkásembert lenézték. Ezért voltak a rabszolgák, hogy minden munkát ők végezzenek el. És ez a gondolat az ott élő keresztyének szívében is jelen volt, mert voltak a gyülekezetben némelyek, akiknek munkakedvét a közeli Vég várása erősen lefékezte. Pál apostol azonban kezdettől fogva mind szóban, mind a saját példájával hangsúlyozta, hogy a megszentelődés a munkás, aktív élet parancsát is magában foglalja. Az élősködő, tétlen és rendetlen életmód nem illik Isten választottaihoz és nem szerez tisztességet a kívülállók előtt.
Minden bizonnyal, hogy napjainkban is vannak ilyen emberek, akik megvetik, és lenézik a munkát, és a munkásembert. Gondolhatunk csak az uzsorásokra, a sok rablásra, csalásra. Inkább az élethez szükséges anyagiakat megszerzem így. De ezzel a magatartással meg azt érem el, hogy így a kívülálló embereket nem tisztelem, és ebben már jelen van az is, hogy nem is szeretem.
A megszenteltet élethez hozzá tartozik az egymás iránti szeretet, a becsületes munka, a tisztesség és a másik tisztelete egyaránt. Ezekre próbáljunk meg odafigyelni a mai nap és életünk további napjaiban. Ámen

Kovács Mátyás Péter,

Sándorhomok

Szóljon hozzá