Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 26.

2011. október 26.

I. Thesszalonika 4. 1-8

Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek“ (3)

A mi református hitünkben a „szent“ kifejezés, fogalom csak nagyon halványan van jelen. Amíg más felekezetek vallásos életében sok minden van ami „szent“, szent mise, szent liturgia, évenkénti házszentelés, husvéti szentelés, nembeszélve magukról a szentekről, a mi hitünk ritkábban használja ezt a bibliai kifejezést.

I.

Mi úgy értelmezzük e szó jelentését, hogy szent minden, ami Istené, az Ő tulajdona. Szent a templom, mert az Ő háza. Szentek az úrvacsorai edények, mert azokból maga Isten vendégel meg bennünket. Szent a Biblia, mert az Isten Igéje, kijelentése. Szent az Anyaszentegyház, mert az Isten választottainak serege. Szenteljük a harangokat, az orgonát, mert az Isten dicsőségét hirdetik.

II.

Mai Igénkben arról olvasunk, hogy Isten azt akarja, hogy ti magatok is szentek legyetek, szentekké váljatok. Hogyan leetséges ez? Légy az Isten tulajdona! Úgy, ahogy a Hitvallásban is valljuk „mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár alok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok“

III.

Bemész a boltba, leveszel valamit a polcról, mikor válik az a te tulajdonoddá? Amikor kifizeted az árát. Jézus Krisztus drága árat fizetett érted, hogy az Ő tulajdona lehess. Nem aranyon vagy ezüstön, hanem az Ő drága vérén váltott meg és tett a maga tulajdonává. Ő elfogad, szeret. Te elfogadod Őt? Akarsz az Ő tulajdona lenni? Ámen

Máthé Róbert

Patóháza

 

Szóljon hozzá